1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Attīstības programma

Paziņojums

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Paziņojums par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Ciblas novada pašvaldība  30.082018.ir pieņēmusi lēmumu par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu (sēdes protokola Nr. 9, paragrāfs Nr. 4).

Attīstības programmas izstrādātājs ir Ciblas novada pašvaldība.

Atbildīgā amatpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Ciblas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam pieejama drukātā veidā: Ciblas novada pašvaldības ēkā, „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706; kā arī Ciblas novada pašvaldības mājas lapā: www.ciblasnovads.lv.

Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Šonedēļ pagastos notiks vietējiem iedzīvotājiem organizētas sanāksmes par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam projektu.

Otrdien, 7. augustā, sanāksmes notiks: Līdumnieku pag. pārvaldē – plkst. 9:00; Ciblas pag. pārvaldē – pl. 11:00; Blontos, Administrācijas ēkas zālē, – plkst. 14:00.

Trešdien, 8. augustā, sanāksmes notiks Pušmucovas TN – plkst. 9:00; Zvirgzdenes saieta namā – plkst. 11:00.

Lasīt tālāk...

Aktualizēta Attīstības programma

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

2017.gada aprīļa domes sēdē aktualizēts Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāns.

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

2016.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:

Ciblas novada pašvaldības finansētie jauniešu projekti (katram – 500 euro) :

 1. Pušmucovas ciemata sporta iespēju uzlabošana;
 2. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos;
 3. Inventāra iegāde aktīvai atpūtai brīvā dabā (nūjošanas nūjas Ciblā);
 4. „”Vecmuižas” apkārtnes labiekārtošana;
 5. Papardes 3 (āra trenažieris Lucmuižā).
 6. 2 biznesa projekti:
  1. IK Lanas 777 – SUP dēļu un kanoe laivas iegāde tūrisma iespēju dažādošanai;
  2. SIA Rūc un Ripo – ģeneratora iegāde tehnikas remontam.

Ciblas novada pašvaldības finansētie uzņēmējdarbības projekti (katram – 1500 euro) :

Realizētie projekti ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

2016.gada jūnijā tika aktualizēts Investīciju plāns 2015.- 2018.gadam, tika iekļauti vairāki plānotie projekti, kas tiks īstenoti laika periodā no 2015. – 2018.gadam.

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

2015.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:

 1. 1)Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts ELRI-129 „Tūre pa Latgali un Pleskavu” tika realizēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Lucmuižas ciema pie Lielā Ludzas ezera. Pašvaldības līdzfinansējums - 4181,69 EUR. Kopējais projekta budžets ir 20000,00 EUR. Ir izveidota aprīkota atpūtas vieta ar futbola, volejbola laukumiem, galdiem, soliem, lapenēm un bērna laukumu, kā arī uzstādīti pontoni.
 2. Skaņu aparatūras iegāde Pušmucovas kultūras namam, Nr. 14-01-LL33—L413201-000003. Kopējās izmaksas 5811,87 EUR bez PVN, no kurām ELFLA LEADER finansējums ir 5230,68 EUR.
 3. Zvirgzdenes ezera zivju krājumu pavairošana, Nr. 2.28. Kopējās izmaksas 4598,00 EUR. Zivju fonda finansējums 3146,00 EUR.
 4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā, Nr. KPFI-15.4/61. Kopējās izmaksas 275961,50 EUR, KPFI finansējums ir 201783,05 EUR. Projekta mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju. Lai sasniegtu šos mērķus, tika veikta ēkas fasādes vienkāršotā renovācija, izbūvējot ventilāciju ar gaisa rekuperācijas sistēmu un rekonstruējot apkures sistēmu.
 5. Āra trenažieri Ciblas vidusskolā, kopsumma: 15381,63, biedrības LabieDarbi finansējums – 15000 EUR.
 6. Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un A/S „Latvijas Valsts meži” atbalstu. Valsts kultūras kapitāla fonda finansējums 3000 eiro un Ciblas novada pašvaldības finansējums 1113,20 eiro. Jauno arheologu skolas pašu finansējums nometnes organizēšanai – 1200 eiro. Pašvaldības līdzekļi izlietoti koka konstrukciju izgatavošanai un informatīvā stenda aprīkošanai Ķīšukalnā. Konstrukciju uzstādīšana tiks veikta 2016. gada pavasarī.
 7. „Bērnu rotaļu laukums „Saules zaķi”” – bērnu laukums Felicianovas ciemā;
 8. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos – bērnu laukums
 9. Papardes zieds – šūpoles Lucmuižas ciemā
 10. Strītbola laukuma ierīkošana Ciblas ciemā
 11. Ugunskura vietas ierīkošana Blontu ciemā

Ciblas novada pašvaldības finansētie jauniešu projekti (finansējums – 400 euro katram)

Visi realizētie projekti ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

Aktualizēta Ciblas novada Attīstības programma

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Aktualizēta Ciblas novada Attīstības programma

 

Jūnija domes sēdē tika aktualizēts Attīstības programmas Investīciju plāns un Rīcības plāns. 

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

 

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

2014.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:

 1. Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai „Saime”, Nr.13-01-LL33-L413202-000010. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 2668,41 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 2401,58 EUR. Projekta realizācija pabeigta 20.06.2014.
 2. Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, Nr.13-01-LL33-L413202-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6702,84 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6032,55 EUR. Projekta realizācija pabeigta 30.06.2014.
 3. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Blontu ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000014. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 6870,05 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 6183,04 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.
 4. Rotaļu laukuma aprīkošana pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Ciblas ciemā, Nr. 13-01-LL33-L413201-000007. Projekta realizācija tika uzsākta 2013.gada vasarā, plānotās kopējās izmaksas 8019,73 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 7217,76 EUR. Projekta realizācija pabeigta 14.08.2014.
 5. Zivju resuru pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā, Nr. 1.31. Projekts realizēts 2014.gadā, kopējās izmaksas 4549,84 EUR, Zivju fonda finansējums 3240,00 EUR.
 6. Veselības pakalpojumu pilnveidošana Blontu feldšeru – vecmāšu punktā, Nr.14-01-LL33-L413101-000004. Projekts realizēts 2014.gadā. kopējās izmaksas 1200,00 EUR bez PVN, no kuriem ELFLA LEADER finansējums 1008,00 EUR.
 7. „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”. Projekta numurs ir KPFI-15.2/73. Projekts tika īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtai. Projekta attiecināmās izmaksas ir 137970,61 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 70% no attiecināmajām izmaksām- 96579,43 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz oglekļa dioksīda samazinājuma rādītājs vismaz 41126,03 kgCO2/gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0,85 kg CO2/ EUR. Piecu gadu periodā tiks veikts monitorings un noteikts sasniegtā oglekļa dioksīda samazinājums.
 8. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts ELRI-129 „Tūre pa Latgali un Pleskavu” tika realizēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Lucmuižas ciema pie Lielā Ludzas ezera. Pašvaldības līdzfinansējums - 4181,69 EUR. Kopējais projekta budžets ir 20000,00 EUR. Ir izveidota aprīkota atpūtas vieta ar futbola, volejbola laukumiem, galdiem, soliem, lapenēm un bērna laukumu, kā arī uzstādīti pontoni.

Ciblas novada pašvaldības finansētie jauniešu projekti:

 1. Kopsapulcēšanās vieta „Papardes” – nojume Lucmuižas ciema.
 2. Izšūpojot svētkus – šūpoles un atpūtas vieta Blontos.
 3. Soliņu uzstādīšana Lucmuižas centrā – soliņi pie daudzdzīvokļu mājām Lucmuižas ciemā.
 4. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalitātes uzlabošana Līdumnieku pagastā – sporta laukuma pilnveide Līdumnieku ciemā.
 5. Atpūtas vieta Ciblas novada iedzīvotājiem un viesiem – atpūtas vieta Ciblas ciemā.

 Visi realizētie projekti ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

2014.gada nogalē tika aktualizēts Investīciju plāns 2015.- 2018.gadam, tika iekļauti vairāki plānotie projekti, kas tiks īstenoti laika periodā no 2015. – 2018.gadam. kā arī tika izgatavota shēma ar Degradētajām teritorijām projekta „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Pielikumā:

 1. Ikgadējā pārskata rādītāju tabula;
 2. Investīciju plāns 2015. -2018.gadam;
 3. Shēma „Degradētas teritorijas”.

Attīstības programmas īstenošanas pārskats par 2012.gadu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

Attīstības programmas īstenošanas pārskats par 2012.gadu.


   Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā definēta Ciblas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam. Ciblas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt īstenojot 42 uzdevumus atbilstoši astoņām izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

   Attīstības programmas uzraudzības mērķis ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

   Attīstības programmas uzraudzības procesā ir izveidota uzraudzības rādītāju datu bāze(tabula), kurā tiek apkopoti dati pa pozīcijām par sociālekonomiskajiem rādītājiem. Katru gadu tiek sastādīts uzraudzības ziņojums. Pēc 3 gadiem tiks sastādīts pārskata ziņojums par attīstības programmas ieviešanu.

   Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā:

   1.Resursu piesaistei izstrādāti un iesniegti projekti Ls 172 953 vērtībā.

   2.Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte 2 ciematos.

   3.Uzlaboti pašvaldības grantētie ceļi 40 km garumā.

   Noteikto darbības rādītāju izpildes progress:

īpašs progress nav gaidāms, jo kopējā situācija reģionā un novadā nav orientēta uz strauju izaugsmi un attīstību. Samazinās dzimstība, palielinās mirstība, joprojām pastāv darbaspēka migrācija uz ārzemēm.

   Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums:

   1.Palielinājies bezdarba līmenis par 0,5%, jo samazinās darba vietu skaits gan pašvaldības iestādes, gan pie privātajiem uzņēmējiem.

   2.Samazinājies trūcīgo personu skits, jo mainījās noteikumi statusa piešķiešanai.

   3. Likvidējās viena zobārstu prakse, jo nebija pietiekams apmeklējums.

   4. Tika slēgta viena aptieka sakarā ar īpašnieces nāvi.

   5. Palielinājās izsniegto zvejas atļauju skaits, jo daudziem bez darba palikušiem cilvēkiem tas ir iztikas avots.

   Secinājums:

Vienu gadu pēc apstiprinātās attīstības programmas rādītāju analīzes redzam, ka iedzīvotāju skaits novadā samazinās, dabiskais pieaugums ir ar mīnus zīmi, samazinās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, jo jaunieši izbrauc uz ārzemēm darba meklējumos un uz mācībām. Kopējā valsts politika nav orientēta uz lauku attīstību un lauku teritorijas kā dzīves vides saglabāšanu.

   Pielikumā: ikgadējā pārskata rādītāju tabula.

 

Attīstības nodaļas vadītāja                                                                                                                                                                      I.Sprudzāne

Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

attistibas_pr

Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu

 

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Ciblas novada attīstības programmas izstrādātājs ir SIA ”Sustainable Advanced Sasolutions” un novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Adrese – Domes nams, C.Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706; tālruņa numurs – 65707400; pašvaldības mājas lapa – www.ciblasnovads.lv.

Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Ciblas novada Attīstības programmu 2012. – 2018. gadam un Vides pārskatu Ciblas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Blontos katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Vides pārskatā ir iekļauts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja, kā arī plānotie monitoringa pasākumi termiņi.

Ciblas novada pašvaldība ir izstrādājusi Informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumenta pieņemšanu un ievietojusi to pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv, sadaļā Attīstības programma.  

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

attistibas_pr

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam

 

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ciblas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1, p.5. „Par Ciblas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 24.05.2011. lēmumu Nr. 30 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Ciblas novada attīstības programmai tika izstrādāts Vides pārskats.

Attīstības programmu un Vides pārskatu izstrādāja SIA ”Sustainable Advances Solutions” un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekiem.

Attīstības programmā nav paredzētas tādas darbības, kas būtiski pasliktinās vides kvalitāti Ciblas novada teritorijā. Tieši otrādi, Attīstības programmā definētais stratēģiskais mērķis Nr.23 „Sakārtota un apsaimniekota vide”. Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāte Nr. 2: „Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība”, paredz vides un enerģētikas infrastruktūru attīstību un sakārtošanu, kas uzlabos vides kvalitāti, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija vai modernizācija samazinās slodzi uz virszemes ūdeņiem. Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētas daudzas aktivitātes, kā rezultātā uzlabosies inženiertehniskās infrastruktūras stāvoklis, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana notika vienlaicīgi ar Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu no 2011.gada 11. jūnija līdz 2011.gada 22.augustam. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas pieejamība novada administratīvajās telpās un elektroniskai pašvaldības interneta mājas lapā www.ciblasnovads.lv. Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2011.gada 9.augustā plkst. 13.00 Ciblas novada pašvaldības zālē, Domes nams, c.Blonti, Blontu pag., Ciblas novads. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta un publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem vai iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju. Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Latgales plānošanas reģionam un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai atzinuma saņemšanai. Visi augstākminēto iestāžu atzinumi ir pozitīvi, atzinumos izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju.

Izstrādājot Attīstības programmu, kā alternatīvais variants tiek piedāvāts – nulles variants, t.i., izstrādātā programma netiek realizēta. Ja Attīstības programma netiktu īstenota, netiktu izpildīti Investīciju plānā paredzētie projekti; netiktu sekmēta investīciju piesaiste; tiktu kavēta ekonomiskā attīstība un infrastruktūras attīstība; sociālajā, kultūras un izglītības jomā nebūtu noteiktas prioritātes un nebūtu definētu uzdevumu mērķu sasniegšanai. Attīstības programmas neesamība sekmētu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju degradāciju. Tūrisma infrastruktūras izveides trūkums veicinātu ezeru ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, eitrofikāciju, kas ir novēršams ieviešot organizētu tūrismu un labiekārtojot vidi. Ņemot vērā negatīvos aspektus, tiek pieņemts variants – izstrādāt un realizēt Attīstības programmu.

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots. Attīstības programmas īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama. Sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Attīstības nodaļa sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu. Lai konstatētu Ciblas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam īstenošanas radīto ietekmi uz vidi, jāveic plānošanas dokumenta realizācijas novērtējums un 2016. gadā jāizstrādā monitoringa ziņojums, kas jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā.

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam un Vides pārskats ir apstiprināti ar Ciblas novada 2011.gada 29.septembra domes lēmums Nr.9 „Par Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu”.

 Pielikumi:

Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam Gala redakcija

Vides pārskats gala redakcija

Informatīvs ziņojums par Ciblas novada attīstības programmu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

                                     

Ciblas novada attīstības programma

Sestdiena, 20 jūlijs 2019 08:05

attistibas_pr

 

 

 

 

Pārskats par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un vides pārskata

1.redakcijas publisko apspriešanu

 

Atbilstoši novada domes 2011.gada 29.jūnija lēmumam Nr.6. § 4., tika organizēta Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Ar novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 11.jūlija līdz š.g. 22.augustam varēja iepazīties:

 • novada domes sēžu zālē darba dienās no 8.00 līdz 16.00, adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
 • novada domes mājas lapā www.ciblasnovads.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas1.redakciju varēja iesniegt līdz 2011.gada 22.augustam.

Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notika 2011.gada 9.augustā plkst.13.00 novada doms sēžu zālē: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads. Piedalījās novada vadība, domes deputāti, SIA „Sustainable Advanced Solutions” pārstāvji un interesenti, kopumā 17 cilvēki.

Sabiedriskās apspriešanas laikā no juridiskām vai fiziskām personām netika saņemts neviens rakstisks iebildums par Attīstības programmu vai Vides pārskatu. No atbildīgajām institūcijām saņemtie atzinumi ir pozitīvi. Tajos norādītās neprecizitātes tika novērstas. Izstrādātā Attīstības programmas gala redakcija un Vides pārskats tika apstiprināti un iesniegti Latgales plānošanas reģionā un Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

 

2011.gada 31.augustā

 

Kontaktpersona: Vija Tabūne Ciblas novada teritorijas plānotāja tālr.29416753

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 


Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo