1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Aktuālie konkursi arhīvs

ATKLĀTO KONKURSU NOLIKUMI 2017

2017.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1.Ciblas novada grants ceļu pārbūve 1.kārta identifikācijas Nr.CNP 2017/1-ELFLA iesniegšanas termiņš 12.04.2017 plkst.15.00

2.Degvielas iegāde Ciblas novada pašvaldības vajadzībām identifikācijas Nr. CNP 2017/10 iesniegšanas termiņš 05.01.2018 plkst.15.00


2016.gadā veikta sarunu procedūra "Par autobusa MB INTOURO motora remontu" ar identifikācijas Nr.CNP 2016/15.

Līgums noslēgts ar SIA Domenikss par summu 14450.91 EUR bez PVN.

ATKLĀTO KONKURSU NOLIKUMI 2016

Trešdiena, 21 februāris 2018 03:25

2016.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1. Degvielas iegāde Ciblas novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr.CNP2016/10, termiņš 22.09.2016 plkst.10.00

ATKLĀTO KONKURSU NOLIKUMI 2015

Trešdiena, 21 februāris 2018 03:25

2015.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1. Degvielas iegāde Ciblas novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr.CNP2015/01, termiņš 06.02.2015 plkst.10.00

Rezultāts: 2015.gada 16.martā ir noslēgts pirkuma līgums Nr.2015/047 ar AS VIRŠI A"par summu 83685.00 EUR bez PVN.

Attachments:
Download this file (LIGUMS_Ciblas_VSK.pdf)LIGUMS_Ciblas_VSK.pdf

ATKLĀTO KONKURSU NOLIKUMI 2010-2013

2013.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1.CNP2013/03 Kurināmās malkas piegāde Ciblas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2013./2014.gada apkures sezonai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 10.jūnijs plkst.10.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 1.daļa Malkas piegāde Ciblas pagasta pārvaldes iestādēm AS Ludzas MRS par summu

10120.00 LVL bez PVN;

2.daļa Malkas piegāde Blontu un Pušmucovas pagasta pārvaldes iestādēm AS Ludzas

MRS par summu 6325.00 LVL bez PVN;

3.daļa Malkas piegāde Zvirgzdenes pagasta pārvaldes iestādēm AS Ludzas MRS par

summu 8625.00 LVL bez PVN.

2012.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1. CNP2012/03/ELFLA Pušmucovas tautas nama rekonstrukcija

DA Pušmucovas tautas nama rekonstrukcijai

Pušmucova finanšu piedāvājums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2012 plkst.10.00

Jautājumi:

1.Precizēts finanšu piedāvājuma tāmes paraugs;

2.TAMES KOPSAVILKUMā ir norādīta rinda "Neparedzētie darbi (%)". Lūdzam precizēt kādu noteiktu procentu tur ir jāliek (lai visiem pretendentiem tas būtu vienāds), un arī vai ir iespējams neparedzēto darbu izdevumus nenorādīt vispār, atstājot rindu tukšu.

Atbilde:neparedzēto darbu % Jums jāuzrāda pašiem pēc tam, kad iepazīsieties ar TP un objektu. Varbūt sanāks tā, ka viss būs ļoti pareizi un neparedzēto izdevumu nebūs. Neaizmirstiet, ka Piedāvājumā ir apliecinājums, ka neparedzētie izdevumi jāsedz no šīs summas.


3.Lūdzam paskaidrot punkta 12.1. teikumu "Aizpildot piedāvājumu, formulas tabulās atļauts izmantot tikai kopsummu aprēķināšanai uz leju."

Atbilde: neievietot tabulās formulas, kas noapaļo skaitļus un veido kļūdu (reizināt, kur vairāki cipari aiz komata), formulu drīkst izmantot tikai saskatīšanai uz leju.

4.Tāmē Nr. 3 ir norādīta pozīcija "Kondensācijas tipa gāzes apkures katls "WOLF CGB-100" (99,6kw), kompl. ar sašķidrinātās gāzes degli, kaskādes regulatoru un vadības bloku, "Wolf" CGB-100 - 2gb",bet  tāmē Nr. 9  - "Gāzes apkures katls kaskādes pieslēgumā "Ferroli" Econcept 101i, 99.6kW (31.-SNG) ,37mbar - 2gb" 
Lūdzam precizēt, vai kopējais katlu skaits objektā ir 4gb, vai tomēr ir paredzēti 2 katli (un kāda marka tad paliek).

Atbilde: Apkures katli ir divi, marka ir jebkura no divām, vai kāda analoga cita. Finanšu piedāvājuma tāmēs ir precizēts, pie kuras tāmes jāizceno.

5.Izteikts priekšlikums atšifrēt pozīciju tāmē EL- elektromontāžas darbi- skatuves apgaismojuma un aizkaru sistēmas komplekts.

Atbilde: Pozīcija ir papildināta ar tajā iekļaujamo aprīkojumu.

6.Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā PVN  jāuzrāda 22% nevis 21%. Ja pretendenti uzskata, ka finanšu piedāvājumam nepieciešami atsevišķi kopsavilkumi pa tāmēm, tad tos var pievienot kā papildus informāciju, bet skatīts tiks tikai kopsavilkums un atsevišķās tāmes.

7.Finanšu piedāvājuma tāmē Gāzes apgāde nav jāizceno pozīcija moduļu katlu māja , tā ir ieskaitīta un jāizceno tāmē Katlu māja.

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA Latgalija par summu 251863.17 LVL bez PVN.

2. CNP2012/04 Degvielas piegāde Ciblas novada pašvaldības vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 3.maijs plkst.10.00

1.Precizējums: nolikuma 4.3.3.punktā termiņš ir no 2012.gada 28.marta līdz 2012.gada 28.aprīlim un jāiesniedz ir vai nu čeku kopijas vai pretendenta apliecinājums.

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS VIRŠI-A par summu 81795.00 LVL bez PVN.

2011.gadā izsludinātie atklātie konkursi

2. CNP2011/02 Pārtikas produktu piegāde Ciblas novada izglītības iestādēm.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 28.02.2011 PLKST.10.00

2010.gadā izsludinātie atklātie konkursi

1. CNP2010/01 Degvielas iegāde Ciblas novada pašvaldības vajadzībām.

Pieteikušies bija divi pretendenti SIA RusLatNafta un SIA Virši-A. Piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA Virši-A un tai tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības uz 24 mēnešiem.

 

2. CNP2010/02 Pārtikas produktu piegāde Ciblas novada izglītības iestādēm.

Pielikums pārtikas piegādes nolikumam

Pieteikumus iesniedza deviņi pretendenti. Līguma slēgšanas tiesības pēc piedāvājumu izvērtēšanas piešķirtas:

 1. Maizes izstrādājumi   -   SIA Ludzas maiznīca;
 2. Piena produkti           -   AS Latgales piens;
 3. Saldētie produkti       -   SIA ARIOLS;
 4. Gaļa un izstrādājumi  -   SIA ECHO;
 5. Dažādi produkti          -   SIA Karsten-Sanitex;
 6. Dārzeņi                      -   SIA ECHO;
 7. Augļi                           -   SIA ECHO;
 8. Zivju produkti             -   SIA Karsten-Sanitex.

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo