1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai 147
2 MK noteikumi Nr 151 (09.04.2019) attiecas uz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 139
3 Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts) 244
4 Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona 290
5 Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 181
6 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 173
7 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 234
8 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 280
9 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 387
10 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 431
11 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 295
12 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 534
13 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 402
14 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 1006
15 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 1340
16 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 1206
17 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 737
18 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1704
19 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1784
20 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 1146
21 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1719
22 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1270
23 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1340
24 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1662
25 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1538
26 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1713
27 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 1161
28 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1421
29 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1411
30 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1496
31 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1577
32 Atbalsts putnkopības nozarei 1623
33 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1747
34 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1373
35 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1487
36 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1493
37 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1791
38 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1427
39 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1604
40 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1480
41 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1535
42 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1948
43 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1871
44 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1764
45 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1750
46 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1818
47 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1690
48 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1867
49 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1819
50 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1849
51 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1757
52 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1934
53 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1899
54 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1711
55 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1751
56 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1642
57 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1896
58 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1660
59 Svarīga informācija dravniekiem 1993
60 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 2232
61 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1733
62 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 2293
63 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1866
64 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1782
65 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 2021
66 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1977
67 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1834
68 Turpinās platību maksājumu izmaksa 2027
69 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 2150
70 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 2154
71 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1772
72 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4653
73 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 6206
74 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 2059
75 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1873
76 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1835
77 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1860
78 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 2110
79 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 2152
80 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2750
81 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1792
82 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 2017
83 LAD: jautājumi un atbildes 2464
84 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 2012
85 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 2016
86 LAD atbildes par atbalsta programmām 1685
87 LAD atbildes par atbalsta programmām 1622
88 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 2121
89 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 2052
90 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1954
91 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2540
92 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1811
93 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 2248
94 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 2152
95 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2486
96 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 2325
97 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1856
98 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2190
99 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2255
100 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 2090
101 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1942
102 Par valsts atbalstu draviniekiem 1765
103 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 2285
104 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1964
105 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2645
106 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 2291
107 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 2169
108 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 2056
109 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 2253
110 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 2082
111 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 2311
112 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 2253
113 Liellopu elektroniskā identificēšana 3212
114 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2530
115 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 2246
116 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2291
117 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2309
118 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2311
119 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2433
120 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 2173
121 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2441
122 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 2209
123 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2344
124 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 2269
125 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2253
126 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 2283
127 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2516
128 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 2045
129 Ainavu elementa slāņa veidošana 2063
130 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2962
131 Īstenots Zivju fonda projekts 3502
132 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 2181
133 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2421
134 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2236
135 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 3235
136 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2305
137 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2484
138 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2561
139 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2946
140 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2333
141 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2836
142 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2513
143 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 2072
144 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 2075
145 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2565
146 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2353
147 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2444
148 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2290
149 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 2273
150 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2616
151 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2324
152 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2458
153 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2541
154 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 2170
155 Akcīzes degviela 2628
156 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 2125
157 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 3039
158 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2237
159 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 3106
160 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4842
161 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2984
162 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2516
163 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2394
164 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3868
165 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2885
166 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 3046
167 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2561
168 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2385
169 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2644
170 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2389
171 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2770
172 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2615
173 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2746
174 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 3094
175 Zemkopības ministrija informē 2608
176 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3483
177 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2755
178 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2441
179 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2755
180 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2751
181 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3436
182 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 3185
183 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2618
184 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2979
185 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2593
186 2013. gadā plānotie projekti. 2508
187 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 3101
188 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2905
189 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2945
190 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3426
191 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 3126
192 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 3321
193 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 3055
194 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2789
195 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3717
196 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2781
197 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 3360
198 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 3267
199 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2978
200 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 3033
201 Hipotēku bankas pārveide 2689
202 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3472
203 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2942
204 01.08.2012 Govju dienas 2012 2980
205 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2815
206 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2743
207 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2945
208 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 3156
209 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2875
210 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3536
211 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 3082
212 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2461
213 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 3066
214 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3915
215 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2700
216 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2756
217 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 3027
218 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 3024
219 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3357
220 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 3078
221 Lopkopības rādītāji 2011 2549
222 Kadastrālās vērtības zemei 2013 3126
223 Zāles pļaušana lopbarībai 3835
224 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3670
225 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 3135
226 LAD informē par kontiem 3237
227 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9911
228 VID amatpersonu deklarācija 4597
229 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3615
230 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 3201
231 Par izmaiņām meža īpašniekiem 3255
232 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3203
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3880
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 3280
235 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3583
236 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 3175
237 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3471
238 04.01.2012 VAAD 2928
239 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2950
240 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 3042
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2809
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3296
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3318
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 3049
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 3101
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 3267
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 4195
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3541
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3374
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3395
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3305
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 4220
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3574
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 3046

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo