1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 152
2 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 186
3 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 97
4 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 246
5 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 194
6 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 690
7 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 897
8 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 753
9 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 506
10 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1255
11 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1350
12 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 820
13 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1329
14 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 953
15 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1038
16 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1320
17 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1217
18 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1315
19 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 905
20 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1086
21 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1070
22 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1114
23 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1241
24 Atbalsts putnkopības nozarei 1238
25 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1296
26 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1031
27 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1184
28 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1190
29 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1331
30 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1455
31 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1067
32 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1260
33 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1110
34 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1286
35 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1620
36 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1539
37 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1476
38 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1412
39 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1500
40 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1403
41 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1491
42 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1381
43 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1493
44 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1399
45 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1585
46 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1552
47 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1335
48 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1438
49 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1325
50 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1471
51 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1352
52 Svarīga informācija dravniekiem 1623
53 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1822
54 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1427
55 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1833
56 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1513
57 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1462
58 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1686
59 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1606
60 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1499
61 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1665
62 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1761
63 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1755
64 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1485
65 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4319
66 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5789
67 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1680
68 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1555
69 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1533
70 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1551
71 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1720
72 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1826
73 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2356
74 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1560
75 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1637
76 LAD: jautājumi un atbildes 2039
77 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1679
78 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1660
79 LAD atbildes par atbalsta programmām 1465
80 LAD atbildes par atbalsta programmām 1407
81 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1711
82 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1777
83 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1672
84 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2194
85 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1514
86 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1921
87 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1834
88 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2022
89 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1929
90 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1556
91 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1773
92 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1825
93 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1785
94 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1651
95 Par valsts atbalstu draviniekiem 1550
96 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1891
97 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1609
98 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2278
99 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1908
100 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1821
101 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1731
102 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1887
103 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1762
104 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1899
105 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1847
106 Liellopu elektroniskā identificēšana 2878
107 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2201
108 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1911
109 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1953
110 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1932
111 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1962
112 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2036
113 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1813
114 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2040
115 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1905
116 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1980
117 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1926
118 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1982
119 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1935
120 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2153
121 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1794
122 Ainavu elementa slāņa veidošana 1732
123 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2592
124 Īstenots Zivju fonda projekts 3088
125 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1913
126 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2069
127 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1979
128 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2815
129 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1968
130 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2089
131 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2168
132 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2535
133 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1933
134 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2426
135 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2144
136 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1898
137 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1829
138 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2191
139 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2056
140 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2107
141 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2008
142 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1906
143 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2271
144 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2045
145 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2126
146 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2132
147 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1875
148 Akcīzes degviela 2259
149 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1883
150 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2651
151 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1957
152 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2707
153 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4210
154 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2545
155 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2267
156 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2058
157 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3542
158 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2548
159 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2696
160 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2247
161 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2104
162 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2334
163 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2110
164 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2417
165 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2336
166 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2397
167 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2881
168 Zemkopības ministrija informē 2340
169 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3089
170 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2412
171 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2180
172 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2324
173 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2393
174 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2934
175 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2843
176 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2325
177 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2639
178 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2366
179 2013. gadā plānotie projekti. 2267
180 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2734
181 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2483
182 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2550
183 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3026
184 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2779
185 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2921
186 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2761
187 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2557
188 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3272
189 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2471
190 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2905
191 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2854
192 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2672
193 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2770
194 Hipotēku bankas pārveide 2379
195 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2996
196 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2697
197 01.08.2012 Govju dienas 2012 2658
198 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2498
199 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2451
200 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2602
201 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2855
202 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2514
203 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3142
204 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2731
205 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2226
206 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2747
207 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3503
208 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2413
209 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2529
210 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2666
211 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2688
212 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2951
213 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2716
214 Lopkopības rādītāji 2011 2308
215 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2760
216 Zāles pļaušana lopbarībai 3458
217 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3294
218 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2851
219 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2535
220 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 3014
221 Seminārs Pušmucovā 2706
222 LAD informē par kontiem 2862
223 Seminārs. 23.02.12. 2829
224 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9537
225 VID amatpersonu deklarācija 4158
226 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 3055
227 Graudu cenu prognozes 2012 3428
228 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3261
229 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2853
230 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2888
231 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2964
232 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3462
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3519
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2924
235 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4456
236 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3146
237 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2865
238 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3091
239 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3080
240 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3183
241 04.01.2012 VAAD 2640
242 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2645
243 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2670
244 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2562
245 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3015
246 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2945
247 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2781
248 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2689
249 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2821
250 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3817
251 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3169
252 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2967
253 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3018
254 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2952
255 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3799
256 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3171
257 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2743

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo