1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 30
2 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 66
3 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 437
4 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 484
5 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 451
6 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 320
7 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 842
8 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 904
9 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 603
10 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 946
11 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 691
12 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 667
13 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 988
14 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 995
15 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 957
16 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 729
17 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 849
18 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 788
19 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 761
20 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 875
21 Atbalsts putnkopības nozarei 840
22 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 875
23 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 743
24 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 887
25 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 888
26 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1002
27 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1112
28 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 796
29 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 986
30 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 864
31 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1076
32 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1235
33 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1285
34 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1235
35 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1036
36 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1213
37 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1176
38 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1111
39 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1027
40 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1180
41 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1031
42 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1242
43 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1229
44 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1040
45 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1237
46 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1083
47 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1169
48 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1126
49 Svarīga informācija dravniekiem 1240
50 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1413
51 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1237
52 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1432
53 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1221
54 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1208
55 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1391
56 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1256
57 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1294
58 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1343
59 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1375
60 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1317
61 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1342
62 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4052
63 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4979
64 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1340
65 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1267
66 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1262
67 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1325
68 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1408
69 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1507
70 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2019
71 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1392
72 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1371
73 LAD: jautājumi un atbildes 1612
74 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1385
75 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1352
76 LAD atbildes par atbalsta programmām 1308
77 LAD atbildes par atbalsta programmām 1296
78 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1356
79 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1580
80 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1439
81 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1864
82 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1278
83 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1615
84 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1512
85 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1523
86 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1611
87 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1289
88 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1498
89 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1496
90 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1553
91 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1432
92 Par valsts atbalstu draviniekiem 1395
93 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1539
94 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1386
95 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1904
96 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1592
97 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1626
98 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1428
99 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1579
100 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1527
101 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1570
102 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1528
103 Liellopu elektroniskā identificēšana 2635
104 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1812
105 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1623
106 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1576
107 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1584
108 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1655
109 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1709
110 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1584
111 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1717
112 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1694
113 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1653
114 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1585
115 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1775
116 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1625
117 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1753
118 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1607
119 Ainavu elementa slāņa veidošana 1474
120 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2228
121 Īstenots Zivju fonda projekts 2678
122 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1655
123 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1796
124 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1803
125 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2391
126 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1627
127 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1786
128 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1786
129 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2103
130 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1608
131 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1995
132 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1820
133 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1714
134 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1675
135 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1816
136 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1730
137 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1829
138 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1812
139 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1552
140 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1888
141 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1790
142 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1832
143 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1744
144 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1681
145 Akcīzes degviela 1938
146 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1653
147 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2230
148 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1684
149 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2329
150 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3547
151 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2170
152 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2075
153 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1778
154 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3204
155 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2186
156 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2396
157 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2004
158 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1912
159 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2023
160 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1889
161 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2059
162 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2051
163 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2091
164 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2705
165 Zemkopības ministrija informē 2125
166 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2770
167 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2108
168 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1925
169 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2005
170 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1963
171 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2406
172 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2464
173 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2058
174 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2311
175 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2212
176 2013. gadā plānotie projekti. 2114
177 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2366
178 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2151
179 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2170
180 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2672
181 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2419
182 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2524
183 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2511
184 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2359
185 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2849
186 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2223
187 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2474
188 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2381
189 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2429
190 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2553
191 Hipotēku bankas pārveide 2196
192 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2584
193 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2426
194 01.08.2012 Govju dienas 2012 2368
195 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2188
196 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2237
197 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2293
198 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2610
199 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2237
200 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2744
201 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2453
202 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2089
203 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2484
204 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3145
205 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2155
206 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2367
207 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2296
208 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2396
209 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2522
210 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2421
211 Lopkopības rādītāji 2011 2154
212 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2401
213 Zāles pļaušana lopbarībai 3123
214 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2958
215 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2632
216 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2332
217 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2785
218 Seminārs Pušmucovā 2483
219 LAD informē par kontiem 2411
220 Seminārs. 23.02.12. 2551
221 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9263
222 VID amatpersonu deklarācija 3812
223 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2780
224 Graudu cenu prognozes 2012 3149
225 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2906
226 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2563
227 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2555
228 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2789
229 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3301
230 16.01.2012 Grozījumi likumā 3146
231 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2626
232 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4071
233 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2788
234 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2587
235 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2710
236 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2765
237 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2849
238 04.01.2012 VAAD 2393
239 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2307
240 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2396
241 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2371
242 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2817
243 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2551
244 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2591
245 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2308
246 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2487
247 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3541
248 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2763
249 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2611
250 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2663
251 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2736
252 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3397
253 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2810
254 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2550

Afiša

27.09.2018 18.00 Saruna ar Anželiku Jurševicu

29.09.2018 XV Tautas muzikantu saiets (Pušmucovas TN)

TOPOŠO VECĀKU SKOLA (Pušmucovas TN)

VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo