1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 197
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 223
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 124
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 137
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 487
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 509
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 464
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 579
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 465
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 385
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 708
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 760
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 660
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 547
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 610
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 601
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 534
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 573
19 Atbalsts putnkopības nozarei 548
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 597
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 565
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 590
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 627
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 725
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 844
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 576
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 694
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 720
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 878
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 890
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 932
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 971
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 788
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 860
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 852
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 791
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 792
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 896
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 803
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 975
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 950
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 833
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 981
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 913
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 945
46 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 965
47 Svarīga informācija dravniekiem 948
48 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1091
49 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 983
50 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1128
51 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 969
52 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 991
53 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1088
54 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 963
55 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1037
56 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1107
57 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1074
58 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1094
59 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1198
60 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3884
61 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4577
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1143
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1071
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1050
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1085
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1123
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1232
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1696
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1257
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1180
71 LAD: jautājumi un atbildes 1241
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1164
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1151
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1155
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1160
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1205
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1452
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1299
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1620
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1135
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1356
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1267
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1236
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1307
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1105
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1202
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1259
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1331
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1239
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1208
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1324
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1252
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1629
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1333
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1326
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1273
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1296
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1287
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1219
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1291
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2381
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1499
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1425
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1384
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1379
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1383
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1441
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1370
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1426
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1465
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1376
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1387
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1583
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1350
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1448
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1381
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1273
118 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1902
119 Īstenots Zivju fonda projekts 2247
120 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1460
121 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1630
122 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1594
123 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2076
124 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1426
125 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1486
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1491
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1808
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1352
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1565
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1557
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1489
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1492
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1482
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1502
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1539
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1553
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1342
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1561
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1543
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1570
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1510
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1456
143 Akcīzes degviela 1715
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1457
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1796
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1487
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1984
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3078
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1907
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1878
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1573
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2878
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1820
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2101
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1785
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1695
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1830
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1639
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1805
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1786
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1758
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2519
163 Zemkopības ministrija informē 1823
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2354
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1799
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1743
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1811
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1736
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2127
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2096
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1872
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2025
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2000
174 2013. gadā plānotie projekti. 1924
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2094
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1927
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1928
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2396
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2122
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2216
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2257
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2100
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2555
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2036
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2230
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2110
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2139
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2429
189 Hipotēku bankas pārveide 2005
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2330
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2123
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2216
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1990
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2029
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1989
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2347
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2023
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2436
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2296
200 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1973
201 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2215
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2854
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1939
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2206
205 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1997
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2217
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2312
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2225
209 Lopkopības rādītāji 2011 2033
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2056
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2857
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2657
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2427
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2112
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2568
216 Seminārs Pušmucovā 2293
217 LAD informē par kontiem 2147
218 Seminārs. 23.02.12. 2326
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9032
220 VID amatpersonu deklarācija 3612
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2523
222 Graudu cenu prognozes 2012 2866
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2599
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2360
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2257
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2646
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3108
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 2895
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2363
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3737
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2601
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2328
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2434
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2495
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2566
236 04.01.2012 VAAD 2206
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2114
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2196
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2236
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2566
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2293
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2423
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2107
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2271
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3338
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2541
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2327
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2433
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2492
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3081
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2513
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2304

Afiša

20.05.2018 11.00 Ģimeņu orientēšanās sacensības "Taureņu lidojums" (Līdumniekos)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo