1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 13
2 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 103
3 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 29
4 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 108
5 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 126
6 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 569
7 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 686
8 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 573
9 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 421
10 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1038
11 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1140
12 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 687
13 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1146
14 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 801
15 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 868
16 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1137
17 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1114
18 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1120
19 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 820
20 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 959
21 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 926
22 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 916
23 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1057
24 Atbalsts putnkopības nozarei 1049
25 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1096
26 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 871
27 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1067
28 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1020
29 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1160
30 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1281
31 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 919
32 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1109
33 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 952
34 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1169
35 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1456
36 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1410
37 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1366
38 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1236
39 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1369
40 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1279
41 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1285
42 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1175
43 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1344
44 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1216
45 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1432
46 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1399
47 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1171
48 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1346
49 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1182
50 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1312
51 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1224
52 Svarīga informācija dravniekiem 1448
53 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1634
54 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1330
55 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1631
56 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1358
57 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1315
58 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1541
59 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1442
60 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1395
61 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1503
62 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1591
63 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1547
64 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1400
65 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4183
66 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 5419
67 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1481
68 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1416
69 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1388
70 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1430
71 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1545
72 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1673
73 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2186
74 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1478
75 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1489
76 LAD: jautājumi un atbildes 1840
77 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1523
78 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1513
79 LAD atbildes par atbalsta programmām 1374
80 LAD atbildes par atbalsta programmām 1348
81 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1522
82 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1670
83 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1561
84 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2032
85 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1395
86 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1781
87 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1659
88 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1793
89 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1742
90 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1395
91 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1617
92 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1653
93 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1663
94 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1520
95 Par valsts atbalstu draviniekiem 1463
96 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1728
97 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1462
98 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2090
99 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1742
100 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1712
101 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1594
102 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1725
103 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1616
104 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1737
105 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1672
106 Liellopu elektroniskā identificēšana 2753
107 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2006
108 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1762
109 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1775
110 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1769
111 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1794
112 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1848
113 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1665
114 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1872
115 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1791
116 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1797
117 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1737
118 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1865
119 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1795
120 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1966
121 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1698
122 Ainavu elementa slāņa veidošana 1581
123 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2407
124 Īstenots Zivju fonda projekts 2901
125 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1787
126 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1905
127 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1886
128 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2616
129 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1792
130 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1926
131 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1997
132 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2332
133 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1756
134 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2229
135 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1975
136 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1810
137 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1733
138 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2012
139 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1932
140 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1955
141 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1900
142 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1728
143 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2089
144 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1930
145 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1978
146 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1918
147 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1770
148 Akcīzes degviela 2078
149 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1771
150 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2458
151 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1840
152 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2513
153 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3885
154 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2356
155 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2169
156 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1921
157 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3391
158 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2387
159 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2537
160 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2123
161 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2007
162 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2192
163 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1991
164 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2258
165 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2187
166 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2243
167 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2773
168 Zemkopības ministrija informē 2232
169 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2914
170 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2271
171 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2067
172 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2138
173 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2192
174 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2711
175 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2668
176 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2182
177 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2472
178 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2281
179 2013. gadā plānotie projekti. 2175
180 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2563
181 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2298
182 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2351
183 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2860
184 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2588
185 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2733
186 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2622
187 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2448
188 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3062
189 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2328
190 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2713
191 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2637
192 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2538
193 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2668
194 Hipotēku bankas pārveide 2281
195 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2805
196 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2580
197 01.08.2012 Govju dienas 2012 2479
198 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2341
199 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2336
200 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2453
201 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2715
202 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2368
203 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2936
204 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2567
205 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2150
206 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2603
207 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3321
208 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2286
209 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2443
210 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2484
211 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2546
212 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2759
213 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2551
214 Lopkopības rādītāji 2011 2202
215 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2591
216 Zāles pļaušana lopbarībai 3289
217 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3102
218 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2740
219 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2425
220 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2872
221 Seminārs Pušmucovā 2594
222 LAD informē par kontiem 2694
223 Seminārs. 23.02.12. 2670
224 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9372
225 VID amatpersonu deklarācija 3983
226 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2925
227 Graudu cenu prognozes 2012 3265
228 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3080
229 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2687
230 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2726
231 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2857
232 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3379
233 16.01.2012 Grozījumi likumā 3339
234 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2773
235 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4255
236 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2974
237 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2734
238 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2913
239 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2900
240 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2993
241 04.01.2012 VAAD 2512
242 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2510
243 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2501
244 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2467
245 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2903
246 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2767
247 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2685
248 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2484
249 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2639
250 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3667
251 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2992
252 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2786
253 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2827
254 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2856
255 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3587
256 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2979
257 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2635

Afiša

26.11.2018 14.00 Lekcija "Depresija" (Ciblas vidusskola)

15.11.2018 18.00 "Manas mājas ir mana laime" (Ciblas TN)

09.11.2018 11.00 Izstāde "SKAISTA MANA TĒVA SĒTA" (Pušmucovas TN)

28.11.2018 15.30 Brīvs no atkarībām (Pušmucovas pamatskolā)

16.11.2018 19.00 Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros! (Pušmucovas TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo