1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 339
2 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 356
3 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 270
4 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 257
5 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 669
6 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 690
7 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 563
8 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 753
9 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 594
10 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 520
11 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 872
12 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 900
13 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 814
14 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 648
15 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 740
16 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 700
17 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 636
18 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 699
19 Atbalsts putnkopības nozarei 694
20 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 734
21 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 667
22 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 718
23 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 758
24 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 839
25 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1010
26 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 692
27 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 845
28 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 822
29 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1006
30 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1039
31 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1088
32 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1117
33 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 923
34 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 993
35 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 987
36 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 925
37 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 902
38 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1012
39 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 911
40 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1137
41 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1073
42 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 947
43 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1124
44 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1023
45 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1067
46 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1071
47 Svarīga informācija dravniekiem 1088
48 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 1246
49 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1105
50 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1249
51 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1092
52 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1105
53 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1235
54 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1119
55 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1186
56 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1229
57 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1209
58 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1220
59 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1288
60 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3986
61 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4733
62 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1258
63 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1170
64 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1166
65 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1210
66 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1255
67 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1388
68 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1876
69 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1348
70 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1299
71 LAD: jautājumi un atbildes 1390
72 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1297
73 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1257
74 LAD atbildes par atbalsta programmām 1246
75 LAD atbildes par atbalsta programmām 1253
76 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1295
77 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1549
78 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1395
79 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1752
80 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1224
81 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1459
82 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1406
83 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1375
84 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1450
85 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1216
86 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1357
87 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1377
88 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1470
89 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1349
90 Par valsts atbalstu draviniekiem 1303
91 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1418
92 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1350
93 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1778
94 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1460
95 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1459
96 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1364
97 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1455
98 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1414
99 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1367
100 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1427
101 Liellopu elektroniskā identificēšana 2525
102 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1643
103 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1534
104 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1487
105 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1496
106 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1501
107 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1566
108 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1508
109 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1571
110 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1582
111 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1507
112 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1499
113 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1691
114 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1477
115 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1579
116 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1513
117 Ainavu elementa slāņa veidošana 1397
118 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2066
119 Īstenots Zivju fonda projekts 2433
120 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1570
121 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1725
122 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1704
123 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 2261
124 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1546
125 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1608
126 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1618
127 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1955
128 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1478
129 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1725
130 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1666
131 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1596
132 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1620
133 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1646
134 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1637
135 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1680
136 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1706
137 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1458
138 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1684
139 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1675
140 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1705
141 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1624
142 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1590
143 Akcīzes degviela 1853
144 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1568
145 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1983
146 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1587
147 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2148
148 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 3293
149 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2026
150 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1992
151 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1701
152 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3045
153 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1958
154 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2242
155 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1897
156 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1815
157 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1925
158 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1758
159 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1939
160 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1918
161 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1913
162 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2623
163 Zemkopības ministrija informē 1925
164 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2523
165 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1929
166 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1846
167 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1909
168 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1851
169 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2263
170 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 2263
171 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1975
172 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2174
173 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2114
174 2013. gadā plānotie projekti. 2029
175 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2223
176 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2043
177 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2042
178 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2515
179 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2281
180 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2360
181 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2393
182 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2216
183 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2711
184 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2139
185 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2336
186 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 2250
187 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2303
188 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2513
189 Hipotēku bankas pārveide 2118
190 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2440
191 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2263
192 01.08.2012 Govju dienas 2012 2300
193 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2106
194 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2142
195 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2118
196 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2492
197 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2150
198 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2561
199 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2394
200 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2053
201 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2300
202 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3004
203 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2028
204 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2296
205 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2150
206 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2308
207 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2421
208 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2335
209 Lopkopības rādītāji 2011 2115
210 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2185
211 Zāles pļaušana lopbarībai 2971
212 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2793
213 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2534
214 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2211
215 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2683
216 Seminārs Pušmucovā 2391
217 LAD informē par kontiem 2256
218 Seminārs. 23.02.12. 2442
219 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9145
220 VID amatpersonu deklarācija 3715
221 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2656
222 Graudu cenu prognozes 2012 3000
223 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2712
224 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2439
225 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2412
226 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2734
227 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3212
228 16.01.2012 Grozījumi likumā 3012
229 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2507
230 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3882
231 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2710
232 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2441
233 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2554
234 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2618
235 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2690
236 04.01.2012 VAAD 2303
237 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2210
238 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2301
239 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2322
240 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2670
241 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2416
242 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2510
243 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2206
244 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2377
245 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3461
246 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2651
247 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2465
248 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2567
249 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2612
250 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 3222
251 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2651
252 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2421

Afiša

17. jūlijā pl.16.00 - Pudmales volejbola turnīrs Lucmuižā

18. jūlijā pl. 19.00 Strītbola turnīrs Ciblā

15.-21. jūlijs - CIBLAS NOVADA SVĒTKI

19. jūlijā Ciblā - Veselības diena "Esi sportisks"

21. jūlijā - Zirgu rikšošanas sacensības "Ciblas novada kauss 2018"

21.07.2018 19.00 Ciblas novada'svētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo