1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 MK noteikumi Nr 151 (09.04.2019) attiecas uz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 28
2 Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts) 40
3 Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona 132
4 Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 69
5 Jaunaudzes jāuzmana no meža dzīvniekiem 94
6 Pēc 84 gadu pārtraukuma Latvijā selekcionēta jauna linu šķirne “Vilani” 125
7 Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti 171
8 Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 277
9 Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus 312
10 Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku 205
11 Sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības 411
12 ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās 294
13 No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai 849
14 Par traktortehnikas ikgadējo apskati 1149
15 Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 1057
16 Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei 638
17 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 1513
18 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 1596
19 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 1000
20 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 1552
21 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 1125
22 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 1210
23 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 1524
24 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 1403
25 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 1550
26 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 1054
27 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 1284
28 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 1274
29 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 1347
30 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 1427
31 Atbalsts putnkopības nozarei 1462
32 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 1565
33 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 1237
34 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 1355
35 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 1362
36 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 1522
37 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 1632
38 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 1283
39 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 1458
40 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 1317
41 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 1422
42 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 1812
43 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 1720
44 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 1634
45 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 1600
46 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 1683
47 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 1581
48 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 1704
49 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 1638
50 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 1705
51 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 1615
52 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 1788
53 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 1746
54 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 1548
55 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 1612
56 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 1494
57 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 1713
58 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 1538
59 Svarīga informācija dravniekiem 1838
60 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 2043
61 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 1585
62 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 2100
63 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1722
64 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 1631
65 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 1893
66 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 1796
67 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 1699
68 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1885
69 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 1987
70 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 1978
71 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1656
72 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 4492
73 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 6037
74 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1887
75 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 1732
76 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 1709
77 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 1729
78 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1949
79 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 2021
80 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 2575
81 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1685
82 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1859
83 LAD: jautājumi un atbildes 2279
84 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1874
85 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1856
86 LAD atbildes par atbalsta programmām 1596
87 LAD atbildes par atbalsta programmām 1518
88 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1954
89 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1938
90 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1838
91 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 2397
92 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1668
93 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 2113
94 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 2015
95 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 2291
96 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 2157
97 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1721
98 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2048
99 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2074
100 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1975
101 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1816
102 Par valsts atbalstu draviniekiem 1674
103 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 2108
104 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1822
105 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 2489
106 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 2116
107 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 2060
108 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1909
109 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 2101
110 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1939
111 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 2126
112 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 2078
113 Liellopu elektroniskā identificēšana 3069
114 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 2379
115 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 2110
116 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 2169
117 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2146
118 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 2169
119 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 2268
120 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 2029
121 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 2289
122 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 2070
123 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 2194
124 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 2131
125 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 2145
126 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 2144
127 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 2358
128 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1937
129 Ainavu elementa slāņa veidošana 1928
130 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 2819
131 Īstenots Zivju fonda projekts 3332
132 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 2090
133 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 2290
134 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 2127
135 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 3058
136 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 2169
137 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 2312
138 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 2386
139 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 2793
140 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2165
141 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 2681
142 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 2350
143 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 2005
144 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1962
145 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 2406
146 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 2229
147 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 2300
148 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 2166
149 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 2123
150 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 2468
151 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 2206
152 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 2305
153 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 2369
154 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 2057
155 Akcīzes degviela 2467
156 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 2010
157 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 2875
158 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 2124
159 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 2947
160 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 4585
161 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 2789
162 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 2406
163 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 2246
164 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 3740
165 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 2754
166 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 2879
167 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 2429
168 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 2271
169 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 2531
170 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 2282
171 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 2631
172 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 2495
173 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 2600
174 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2992
175 Zemkopības ministrija informē 2488
176 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 3298
177 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 2611
178 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 2331
179 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 2575
180 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 2610
181 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 3209
182 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 3044
183 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2505
184 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2842
185 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 2487
186 2013. gadā plānotie projekti. 2398
187 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 2928
188 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 2727
189 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 2780
190 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 3283
191 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 2996
192 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 3159
193 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2929
194 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2691
195 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 3532
196 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 2643
197 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 3182
198 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 3098
199 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 2839
200 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2915
201 Hipotēku bankas pārveide 2550
202 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 3271
203 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 2837
204 01.08.2012 Govju dienas 2012 2861
205 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 2681
206 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 2608
207 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 2790
208 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 3023
209 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 2727
210 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 3382
211 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2934
212 25.06.2012. Apdraud piena nozari 2360
213 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2923
214 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 3716
215 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 2568
216 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2662
217 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 2878
218 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2877
219 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 3169
220 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2915
221 Lopkopības rādītāji 2011 2458
222 Kadastrālās vērtības zemei 2013 2973
223 Zāles pļaušana lopbarībai 3653
224 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 3513
225 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 3014
226 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2675
227 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 3203
228 Seminārs Pušmucovā 2877
229 LAD informē par kontiem 3078
230 Seminārs. 23.02.12. 3006
231 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 9734
232 VID amatpersonu deklarācija 4393
233 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 3238
234 Graudu cenu prognozes 2012 3631
235 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 3467
236 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 3041
237 Par izmaiņām meža īpašniekiem 3104
238 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 3095
239 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3615
240 16.01.2012 Grozījumi likumā 3729
241 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 3142
242 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 4690
243 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 3384
244 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 3047
245 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 3307
246 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 3312
247 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 3415
248 04.01.2012 VAAD 2813
249 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2829
250 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2884
251 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2712
252 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 3189
253 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 3161
254 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2930
255 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2935
256 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 3068
257 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 4042
258 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 3378
259 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 3192
260 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 3239
261 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 3170
262 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 4021
263 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 3393
264 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2911

Afiša

21. aprīlī pl. 15.00 Pasākums "Atnāca Lieldienas" Ciblā

21. aprīlī pl. 19.00 Deju kopas "Kaprīzes" 5 gadu jubilejas koncerts. (Blontu TN)

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

21. aprīlī pl. 16.00 Lieldienu svinēšana Pušmucovas TN.

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo