1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Lauksaimniecība

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums Apskatīts
1 LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu 334
2 Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām 335
3 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā 352
4 Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu 439
5 Aktuālā informācija lauksaimniekiem 349
6 No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi 239
7 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem 522
8 LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 621
9 Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta 521
10 Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai 441
11 Traktortehnika jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei 481
12 Papildināti un precizēti MK noteikumi, kas aktuāli lauksaimniekiem 499
13 Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem 426
14 Atsāk maksāt par nomedītajām meža cūku mātītēm 431
15 Atbalsts putnkopības nozarei 372
16 Lauksaimniek! Nededzini plēvi un citus atkritumus! 469
17 Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus 455
18 Mainīta samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapu 475
19 Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijā un Polijā 510
20 Dokumenti zemes tirgus administrēšanas komisijai jāiesniedz līdz 15. datumam 628
21 Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība 680
22 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības 472
23 EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu 546
24 Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” 616
25 Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 771
26 Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm 726
27 Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 765
28 Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim 831
29 Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi 676
30 Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem 739
31 Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi 706
32 Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu 674
33 Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai! 692
34 Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm 788
35 Aicinām meža īpašniekus pieteikties atbalstam 705
36 Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 810
37 LAD nosūtījis klientiem informāciju par platību pārklājumiem Vienotajā iesniegumā 847
38 Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā 719
39 Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 853
40 Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 817
41 Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 840
42 Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu 867
43 Svarīga informācija dravniekiem 839
44 Pieteikties platību maksājumiem šogad un turpmāk varēs tikai elektroniski 947
45 Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā 852
46 LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai 1025
47 LAD informē: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 862
48 Lauku atbalsta dienesta paziņojums par ieguldījumiem lauku saimniecībās 853
49 VTUA aicina konstatēt/uzlabot traktortehnikas motora tehnisko stāvokli 924
50 Meža cūkas drīkstēs medīt visā valsts teritorijā 851
51 Apstiprināti kritēriji Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem 892
52 Turpinās platību maksājumu izmaksa 1002
53 Medību likumā iekļaus kārtību par administratīvo atbildību medību jomā 958
54 Lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem 975
55 Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 1101
56 Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 3778
57 Aktuāla informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam! 4452
58 Sāks ES atbalsta maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 1037
59 Zemkopības ministrijas skaidrojums par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus 964
60 LLKC informē – atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām 951
61 LAD skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 978
62 Valstī ilggadīgo zālāju īpatsvars šogad ir saglabāts atbilstoši prasībām 1017
63 MK apstiprina mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības 1070
64 LAD skaidrojumi – 26.08.2015. 1505
65 LAD atbild uz jautājumiem par atbalsta programmu mazajām lauku saimniecībām 1156
66 ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 1077
67 LAD: jautājumi un atbildes 1070
68 Piešķirts finansējums ciltsdarba atbalstam piena ražošanas nozarē 1057
69 Noteikta stingrākas biodrošības prasības cūkkopībā 1044
70 LAD atbildes par atbalsta programmām 1061
71 LAD atbildes par atbalsta programmām 1062
72 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 1109
73 LAD paziņo par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 1355
74 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 1202
75 Lauku diena Viļānos – 9. jūlijā 1510
76 Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc 1039
77 Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā 1252
78 LAD paziņojums par atbalstu tūrisma mārketingam 1128
79 LAD paziņojums par atbalstu mežistrādes pakalpojumiem 1080
80 Precizēta kārtība trušu un kažokzvēru pārraudzībai 1159
81 Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai 1007
82 Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 1063
83 Atbalsta pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 1164
84 LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē Riga Food 2015 1194
85 Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem 1138
86 Par valsts atbalstu draviniekiem 1109
87 Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar samazinātu nodokļa likmi 1228
88 Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām 1156
89 LMT akcijas "Zemnieka komplekts" piedāvājums 1483
90 LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām 1224
91 Varēs pieteikties akcīzes nodokļa atbrīvojumam marķētai dīzeļdegvielai 1208
92 Zemes iegādes programma lauksaimniekiem 1173
93 Par zivju resursu pavairošanu privātajos ezeros 1160
94 27.03.2015 Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus 1196
95 Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai 1074
96 LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! 1187
97 Liellopu elektroniskā identificēšana 2243
98 Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) 1384
99 Šogad tiks organizēti pieci reģionāli semināri lauksaimniekiem, kā realizēt savu produkciju veikaliem 1331
100 Svarīgi ievērot mājdzīvnieku reģistrācijas termiņus! 1289
101 Blontu pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1278
102 Informācija ganāpulku un novietņu īpašniekiem! 1276
103 Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra Likums atteicas uz aizaugušam lauksaimniecības zemem 1338
104 11.12.2014 Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja 1256
105 Neliels ieskats MK 393. Izmaiņas noteikumos skar visus kas tur lopiņus 1271
106 VIDa atgadinājums par jauno nodokli kurš skars visus kas ir reģistrēts VIDā 1359
107 Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 1266
108 Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” /LAD/ 1277
109 Stājas spēkā kārtējie zemes iegādes ierobežojumi 1487
110 Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi 1217
111 Pēc diviem mēnešiem Latvijā krasi pieaugs meža platības 1337
112 Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām 1242
113 Ainavu elementa slāņa veidošana 1169
114 Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem. 1747
115 Īstenots Zivju fonda projekts 2084
116 Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai. 1358
117 Pušmucovas pagastā ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses iestāde: 1540
118 Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems vairākus maksājumus avansā 1497
119 www.zm.gov.lv portāla jaunumi 1911
120 Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai 1318
121 Palielināts bezakcīzes degvielas daudzums lauksaimniekiem 1388
122 Vienojas par meža cūku piebarošanas stingrāku regulēšanu, lai ierobežotu ĀCM izplatību 1375
123 Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators 1676
124 Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 1256
125 Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 1422
126 Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības 1453
127 Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu 1396
128 PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā 1389
129 Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latv 1295
130 Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem 1381
131 Nākamgad lauksaimniekiem ieviesīs jaunu zaļināšanas maksājumu 1438
132 Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 1438
133 Ieteikumi iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem rīcībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību. 1245
134 LAUKU ATBALSTA DIENESTS JAUNUMI 1472
135 Saeima pieņem būtiskas izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā 1439
136 Apstiprināti grozījumi piena kvotu administrēšanas noteikumos 1430
137 laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms 1414
138 Jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 1320
139 Akcīzes degviela 1574
140 Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro 1365
141 Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk 1631
142 20.03.2014 Dzīvnieku īpašniekiem pieejams atbalsts par nobeigušos dzīvnieku likvidēšanu 1398
143 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014. gadā 1841
144 17.02.2014 Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā 2909
145 Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei 1815
146 31.01.2014 Zemnieki nerīkos referendumu par zemes iegādes aizliegumu ārvalstniekiem 1783
147 21.01.2014 Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana būs obligāti jāsāk trīs gadu laikā kopš tās iegādes 1450
148 Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās 2732
149 Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā 1691
150 10.09.2013 Lauksaimnieku organizācijas iebilst pret subsīdiju aplikšanu ar nodokli 1964
151 10.09.2013 Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tiks sniegts plašāks atbalsts mazo lauku saimniecību iesaistīšanai ražošanā 1700
152 27.08.2013 Grozījumi meliorācijas kadastra noteikumos samazina birokrātisko slogu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem tās valdītājiem 1596
153 05.08.2013 Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus 1742
154 31.07.2013 Vairāk iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai 1543
155 24.07.2013 Sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki ik gadu varēs saņemt atbalstu 500 eiro apmērā par saimniecību. 1716
156 18.07.2013 Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu 1671
157 17.07.2013 Četrpadsmitā kārta projektiem "Lauku saimniecību modernizācija" 1629
158 05.06.2013 Cik ar laiku varētu maksāt lauksaimniecības zeme Latvijā? 2428
159 Zemkopības ministrija informē 1743
160 24.05.2013 Ārpus sakņu mēslojums rapsim, graudaugiem un dārzeņiem 2165
161 Svarīgākais par zemes nomas līgumiem 1670
162 10.05.2013 Noderīga informācija traktortehnikas īpašniekiem un lietotājiem 1662
163 12.03.2013 Ar jauniem traktoriem piebremzēs 1725
164 14.03.2013 Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem 1649
165 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē 2030
166 Izsludina atklatu projektu iesniegumu konkursa 8. kartu. 1974
167 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 1776
168 Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1869
169 Izsludināts projektu konkurss pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 1908
170 2013. gadā plānotie projekti. 1841
171 Zemkopības ministrijas nozīmīgākie normatīvie dokumenti, kas stājas vai kuriem būtu jāstājas spēkā 01.01.2013. 1967
172 30.11.2012 Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšanā 1843
173 29.11.2012 MKPC palīdzēs meža īpašniekiem 1843
174 Informatīvs seminārs Zivju dīķu ierīkošana 2313
175 Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu (ELFLA) 1939
176 Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests sāks izmaksāt no 22.oktobra 2113
177 Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei 2131
178 Saimniecību skaits Latvijā samazināsies divkārt. 2005
179 Aicinām piedalīties seminārā par Šarolē šķirnes teļu liemeņa novērtēšanu 2403
180 BTA: pēdējais brīdis apdrošināt ziemājus. 1942
181 Reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” 2139
182 Palielina kopējo bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu lauksaimniekiem 1985
183 Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 5 litri dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 1979
184 11.10.2012 Bezmaksas seminārs “Ķiploku audzēšana un realizācijas iespējas.” 2350
185 Hipotēku bankas pārveide 1913
186 Valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 2229
187 01.08.2012 maksājumu izmaksu lauksaimniekiem 1990
188 01.08.2012 Govju dienas 2012 2131
189 09.07.2012 Latvijas brūnā aizies vēsturē 1895
190 19.07.2012 "Veiksmīgas kooperācijas pieredze un labā prakse lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”". 1934
191 09.07.2012 Lauksaimniekiem "nokavēts vilciens" 1867
192 03.07.2012 Bišu dravu īpašniekiem 2242
193 01.07.2012 Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai 1929
194 01.07.2012. Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija 2312
195 01.07.2012. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2207
196 25.06.2012. Apdraud piena nozari 1893
197 25.06.2012. VAAD brīdina: Uzmanību – kartupeļu lakstu puve! 2132
198 24.06.2012. Gaļas liellopu vaislas buļļu kontrolnobarošanas demonstrējums 2727
199 21.06.2012. Vai Latvijas zemnieki izvēlas kredītsaistības lauksaimniecības paplašināšanai? 1856
200 19.06.2012. Noteikta jauna kārtība, kādā iznīcinās traktortehnikas vadītāja apliecības 2120
201 01.06.2012. Arī 2013.gadā Latvijas lauksaimnieki saņems pārejas nacionālo atbalstu kā piemaksu pie tiešajiem maksājumiem 1851
202 10.05.2012.„Latvijas valsts meži” turpina pirkt mežu no privātīpašniekiem 2137
203 02.05.2012. meža atjaunošana un ieaudzēšana 2229
204 02.05.2012. jauni noteikumi koku cirssanai aarpus meza 2121
205 Lopkopības rādītāji 2011 1955
206 Kadastrālās vērtības zemei 2013 1970
207 Zāles pļaušana lopbarībai 2756
208 Izmaiņas valsts un ES lauku attīstības atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai 2521
209 Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā 2012. gadā 2334
210 03.04.2012 Paplašina atbalsta pretendentu loku 2032
211 30.MARTĀ APMEKLĒ IZSTĀDI „PAVASARIS 2012” 2467
212 Seminārs Pušmucovā 2217
213 LAD informē par kontiem 2060
214 Seminārs. 23.02.12. 2244
215 inf lapa nodokļu maksātājiem 2012.g. 8937
216 VID amatpersonu deklarācija 3507
217 Izmaksas par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem 2384
218 Graudu cenu prognozes 2012 2735
219 Pastāv iespēja zemi uzmērīt bez maksas 2512
220 PVTM piešķiršanas kārtība 2012 2281
221 Par izmaiņām meža īpašniekiem 2124
222 16.01.2012 Labklājības ministrijas informācija par izmaiņām sociālajā jomā 2012 2564
223 16.01.2012 Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 3017
224 16.01.2012 Grozījumi likumā 2809
225 16.01.2012 Dažas svarīgas nodokļu likmes atvieglojumu summas un minimālās algas likmes 2012 2267
226 16.01.2012 Izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā 3596
227 10.01.2012 Dabā neesošu palīgēku dzēšana no Kadastra reģistra 2502
228 09.01.2012 Kadastrālo vērtību maiņas nekustamā īpašuma nodokli kopumā iespaido nebūtiski 2235
229 06.01.2012 ZM Lauksaimnieku konsultatīvā padome lemj par valsts subsīdiju sadali lauksaimniecībai 2012 2346
230 06.01.2012 Izstrādāti publiski pieejami interneta rīki piensaimniekiem 2371
231 06.01.2012 Iespēja piesaistīt finansējumu Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana 2458
232 04.01.2012 VAAD 2121
233 04.01.2012 Lauksaimnieki paši sāk veidot budzetu lobeessanas kampannai par taisniigiem Eiropas tiessmaksaajumiem 2029
234 02.01.2012 Kultuuras mantojuma veertiibu un potenciaala veicinaassana Latvijas lauku tuurismaa 2110
235 PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā 2152
236 (04.01.2012)ES ELFLA UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PASĀKUMI: 2470
237 (02.01.2012)Zemkopības ministrija veikusi aptauju par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākamajā ES plānošanas periodā 2170
238 (01.01.2012)Grozījumi likumā „Par grāmatvedību" 2335
239 (28.12.2011)Dānijas vēstnieks Pērs Karlsens iesaka samazināt tiešos maksājumus lauksaimniekiem, taču palielināt lauku reģionu atbalstu 2028
240 (27.12.2011)Zemnieku Saeimas valdes 2011. gada vērtējums 2178
241 (27.12.2011)Astoņi no desmit lielākajiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem 3245
242 (20.12.2011)Tehnisko apskati varēs veikt reizi divos gados 2464
243 (20.12.2011)Izmaiņas Valsts meža dienesta likumā 2212
244 (14.12.2011)Atceļ zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu 2305
245 (14.12.2011)Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā 2411
246 (07.12.2011)2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti 2933
247 (13.10.2011)Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām" 2387
248 (11.09.2011)Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2227

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo