1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm.

Trešdiena, 21 maijs 2014 08:17

PDF Drukāt E-pasts
Ciblas novada pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piešķirts pabalsts ēdināšanas apmaksai pilnā apmērā, ja bērni mācās novada izglītības iestādēs un apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes, un ģimenes savu dzīvesvietu deklarējušas Ciblas novada administratīvajā teritorijā.
„Latvenergo” turpina sniegt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Atsevišķām kategorijām jāpiesakās elektrum.lv
 
http://www.ciblasnovads.lv/images/stories/logo2x.png" height="96" width="318">  No 1. janvāra AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt  elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
 
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā  daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. 
 
   Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām 100 patērētajām kilovatstundām.
 
Ja jums ir jautājumi par pieteikšanos valsts atbalstam, lai saņemtu “Latvenergo” atlaides — griezieties
 
Ciblas novada pašvaldības Sociālās palīdzības dienestā (t. 65700870), savu pagastu pārvaldēs vai
 
Valsts un pašvaldības vienotajā KAC Blontos!
 
    Tieši tāpat kā 2015. gadā, arī 2016. gadā maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
 
   Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1. grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015. gadā, tirgotājs atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24 gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.
 
   Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
 
   Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs  - AS “Latvenergo”.
 
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh -  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme
 
Ilvija Līvmane, AS “Latvenergo” Komunikācijas projektu vadītāja
 

Afiša

20.05.2018 11.00 Ģimeņu orientēšanās sacensības "Taureņu lidojums" (Līdumniekos)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo