1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Informatīvs ziņojums

PDF Drukāt E-pasts
esfvraa_logo
eu

Informatīvs ziņojums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2008.08.05. likuma ”Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6.un 10.pantu, Latvijas Republikas 2011.13.10. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 5., 12., 20. Un 21.pantu, Ciblas novada domes sēdē 2012.gada 29.martā tika pieņemts lēmums nr.3  „Par Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. Tika apstiprināts darba uzdevums, tajā noteikts, ka 1.redakcija jāizstrādā līdz 26.aprīlim un sabiedriskā apspriešana notiks jūnijā un jūlijā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver sevī ilgtermiņa- līdz 2030.gadam- nākotnes redzējumu. Telpiskās attīstības perspektīvā brīvā formā apraksta un grafiski attēlo galvenās funkcionālās telpas, apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu, galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas, kā arī prioritāri kompleksi atbalstāmās teritorijas.

Paralēli tiek strādāts pie novada Teritorijas plānojuma.

Ciblas novada teritorijas plānotāja Vija Tabūne

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo