1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Aktivitātes skolās Fizikas gada laikā

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 janvāris 2019 14:27

PDF Drukāt E-pasts

Latvija izraudzīta par 3. Eiropas fizikas olimpiādes rīkotājvalsti. Olimpiāde notiks pavasarī, bet šis gads vispārējās izglītības iestādēs pasludināts par Fizikas gadu.  No šī gada janvāra būs pieejams papildu finansējums projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros fizikas apgūšanai.

Pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Ciblas novada skolās – Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā tiks apmaksāta papildus 1 mācību stunda individualizētam pedagoga atbalstam izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem sekmēs fizikā.

Pušmucovas pamatskolā ir paredzēti mācību eksperimenti, lai skolēni noskaidrotu atbildi uz jautājumu par kādu parādību praktiski pētnieciskā ceļā, kā arī praktiskais darbs, kur skolēni veiks darbības, novēros un izdarīs secinājumus. Tiks pievērsta uzmanība uzdevumu risināšanai, izmantojot fizikālas sakarības

 

Ciblas vidusskolā papildus nodarbību mērķis būs raisīt bērnos padziļinātu interesi par konkrēto mācību priekšmetu.  Skolēniem tiks sniegtas papildus konsultācijas, organizēti dažādi praktiskie darbi labākai vielas apguvei, notiks praktiska demonstrēšana, tādā veidā padarot saprotamāku vārdisko informāciju, tiks organizētas tematiski atbilstošas galda un kustību spēles. Īpaša uzmanība pievērsīs darbam ar tekstu, jo gan spēlēs, gan praktiskajos darbos, gan uzdevumu risināšanā svarīga ir teksta izpratne.

Sarmīte Leščinska, Ciblas novada pašvaldības izglītības speciāliste

Afiša

21. aprīlī pl. 15.00 Pasākums "Atnāca Lieldienas" Ciblā

21. aprīlī pl. 19.00 Deju kopas "Kaprīzes" 5 gadu jubilejas koncerts. (Blontu TN)

11.05.2019 19.00 Komēdija "Ontans i saime". (Ciblas TN)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

21. aprīlī pl. 16.00 Lieldienu svinēšana Pušmucovas TN.

27.04.2019 LIELĀ TALKA 2019

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo