1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ludzas upes posma tīrīšanas projekts atlikts

Ceturtdiena, 27 septembris 2018 12:18

PDF Drukāt E-pasts

Ir lauzts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līgums ar Ciblas novada pašvaldības par projekta Nr. 1-08/76/2018 „Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai” realizēšanu.

Pašvaldība plānoja līdz 2019. gada 30. aprīlim attīrīt 6 km Ludzas upes posma no sanesumiem, aizsprostiem, sagāztiem kokiem. Šādi tiktu uzlabota upes caurplūdamība, samazināta plūdu iespējamība, līdz ar to būtu iespējams efektīvāk un laicīgāk apsaimniekot lauksaimniecības zemes.

Šis projekts tika apstiprināts LVAFA izsludinātajā konkursā. Projekta kopējais finansējums sasniegtu 45 tūkstošus eiro, no tiem gandrīz 41 tūkstotis – LVAFA finansējums, nepilni 5 tūkstoši eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Pēc līguma parakstīšanas pašvaldība saņēma tai iepriekš nezināmu informāciju par to, ka Ludzas upes tiesiskais valdītājs ir Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Pašvaldība nav tiesīga ieguldīt finansējumu citas juridiskas personas īpašuma sakārtošanā. Un, izvērtējot visus potenciālos ieguvumus un zaudējumus, Ciblas novada pašvaldība nolēma atteikties no projekta.

Ar LVAFA š.g. 5. septembrī tika panākta vienošanās izbeigt līgumu minētā projekta finansēšanai. Finanšu līdzekļi tā realizācijas vēl nebija pārskaitīti, kā arī nebija izmantoti pašvaldības līdzekļi kādai no projekta aktivitātēm.

Afiša

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo