1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„EversS” – Eversmuižas sieviešu latvisko deju kopa

Piektdiena, 27 aprīlis 2018 07:41

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 06 maijs 2018 06:34

PDF Drukāt E-pasts

Jau piecus gadu Ciblas Tautas namā vismaz reizi nedēļā uz mēģinājumiem sanāk cienījamas kundzes un jaunas meitenes, kuras vieno vēlēšanās dejot.

Viss sākās Ģertrūdes dienā 2013. gadā. Vairākām ciblānietēm apnika vakaros nīkt mājās. Tobrīd Felicianovas sporta hallē bija organizēta vingrošana, bet viņām nederēja nodarbību laiks un attālums arī… Nolemts, ka jāsāk pašām un kaut kas lustīgs! Tā 5 gadus senus notikumus atceras Anda Sprūža, deju kopas „EversS” vadītāja.

Anda pati tautiskās dejas dejo kopš mācībām Ciblas vidusskolas 2. klasē, toreiz – deju kolektīvā „Kamolītis”. Arī dzīvodama Elejā, Anda iesaistījās vietējās vidusskolas „Tracī”, tad studiju laikā Rēzeknē – „Dzigā”. Bijis posms, kad dejots Pušmucovas TN „Mārā”, ar to izdzīvoti lielie Dziesmu un deju svētki. Līdz ar Andu „Mārā” dejoja arī viņas māsa Kristiāna un māsīca Aleksandra. Tagad viņas ir „EversSā”.

 

Deju kopā „EversS” šajā sezonā dejo 15 dalībnieces. Ir izveidojies ļoti stabils kodols, bet nāk klāt arī jaunas dejotājas. Būtiski, ka „EversSā” apvienojušās dažāda vecuma sievietes, faktiski trīs paaudzes: meitas, mātes, vecmāmiņas.

Pirmā deja, ko ciblānietes apguva, bija „Viņš bučojis man’”. Tā bija meiteņu/sieviešu deja, ko Anda bija dejojusi „Tracī”. Bet bija nedaudz jāpārveido, lai būtu atbilstošs vēstījums arī vecākās paaudzes dejotājām.

Runājot par repertuāru, Anda atzīst, ka izdodas atrast gatavu horeogrāfiju, bet bieži vien jauna deja veidojas mēģinājumu laikā – arī visām „EversSa” dalībniecēm kopīgi spriežot, kā būtu labāk. Pēdējo divu gadu laikā Andai kļuvis vieglāk veidot savam „EversSam” atbilstošu horeogrāfiju, jo viņa jau zina katras dejotājas spējas un intereses. Un tā top dejas, kur ir iespējams jaunajām meitām strauji un sprigani izdancoties, bet vecākajām cēli uzturēt noskaņu. Ir arī īpaši katrai dejotāju grupai veidotas dejas. Deju kopai „EversSs” nav sava muzikanta, tiek izmantoti dziesmu ieraksti. Visas dejotājas, īpaši Kristiāna, cenšas piedāvāt „EversSam” atbilstošu mūziku, ja tādu ir sadzirdējušas.

Anda atzīst, ka ļoti jauki esot gatavoties sieviešu deju kopu festivālam „Spīganu dejas ezeru atspulgā” Gaigalavā, jo tam kopš sezonas sākuma tiek apgūtas konkrētas dejas. Pērn „EversS” ar labiem panākumiem debitēja šajā festivālā, un viena no Andas dejām tika iekļauta šī gada repertuārā. Katram „Spīganu” saietam tiek sastādīta programmas ar obligāti apgūstamajām dejām.

Andai nav deju horeogrāfa izglītības, viņa balstās uz savu pieredzi un arī uz dejotāju entuziasmu. Anda ir apguvusi mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājas specialitāti, kas, viņasprāt, palīdz vadīt kolektīvu un to popularizēt.

Es ļoti cenšos noturēt „EversSu” latviešu tautiskās dejas tradīcijās, – atzīst Anda. – Ļoti daudzi sieviešu deju kolektīvi Latvijā ir pievērsušies tā saucamajām „Eiropas dejām”. Darbojas ļoti daudzas Eiropas senioru deju grupas un līnijdeju kolektīvi. Mums gribas saglabāt latvisko. Arī skatuves tērpi mums ir atbilstoši.

Dejotājām, kas kolektīvā ir kopš tā dibināšanas, tagad ir jau trīs skatuves tērpu komplekti. Sākumā dejotājas uzstājās ar tādām blūzēm un tādiem tautiska stila svārkiem, kādi kurai bija pieejami. Tad darināja zilos brunčus – atšķirīgus jaunām meitām un sievām. Pērn pašvaldība, realizējot LEADER projektu, arī „EversSam” sarūpēja jaunus latviešu tautas tērpus – ļoti pareizus un skaistus! Tas ir būtiski, veidojot kolektīva tēlu.

Uz jautājumu par sapņiem, Anda Sprūža atbild: – Lielie Dziesmu un deju svētki. Tajos šobrīd nav iespēju piedalīties sieviešu deju kopām, bet mēs noteikti varētu! Un tas būtu ļoti skaisti!

To vislabāko no „EversSa” repertuāra bija iespējams redzēt kolektīva 5 gadu jubilejas sarīkojumā, uz kuru bija ieradušies daudzi ciemiņi – draugi, ko „EversS” ir iepazinis kopējos pasākumos visā Latvijā.

Par jubilejas koncertu stāsta Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska: – 21. aprīlī ar brīnišķīgu koncertu "Večerinka Eversmuižā" tika svinēta Ciblas TN deju kopas "EversS" piecu gadu jubilejaI daļā "EversS" izpildījumā redzējām septiņas dejas. II daļā uzstājās draugi: Malnavas VPDK "Jedritvai" (vad. Agnese Medne), Malnavas koledžas JDK "Malnava" (vad. Agnese Medne), Blontu DK "Kaprīzes" (vad. Dainis Jezupovs), Zvirgzdenes folkloras kopa "Saime" (vad. Valentīna Ruciņa), Pildas TN līnijdeju grupa "Soli pa solim" (vad. Svetlana Duzinkeviča), Baltinavas DK "Gaspaža" (vad.Irēna Kaša), JDK "Dziga" no Rēzeknes (vad. Inga Drele), Mežvidu līnijdeju grupa "Chilli Cha Cha" (vad. Anita Turlaja) un Mežvidu VPDK "Bitīt matos" (vad. Anita Turlaja). Liels paldies par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un norisē "EversS" vadītājai Andai Sprūžai un ikkatrai dejotājai! Paldies visiem koncerta dalībniekiem un skatītājiem par kopā būšanu koncertā "Večerinka Eversmuižā"!

Tuvākās nozīmīgās „EversSa” uzstāšanās plānotas 4. maijā Pušmucovas Tautas namā – Ciblas novada Baltā galdauta svētkos un jūnija sākumā Gaigalavā – ceturtajā sieviešu deju kopu festivālā „Spīganu dejas ezeru atspulgā”.

Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

19.01.2019 14.00 Atpūtas vakars senioriem (Ciblas TN)

20.01.2019 10.00 TELPU FUTBOLA TURNĪRS (Felicianovas SK)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo