1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Šogad ģimenēm ar bērniem lielāks atbalsts

Otrdiena, 16 janvāris 2018 11:26

PDF Drukāt E-pasts

Stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos nr. 14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”, ko Ciblas novada domes deputāti pieņēma sēdē 2017. gada 21. novembrī.

Turpmāk lielāku vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu saņem vecāki, kam jau ir bērns. Līdz šim tika maksāts 150 eiro liels vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Tagad vienreizējs pabalsts sakarā ar pirmā bērna piedzimšanu tiek piešķirts 150 EUR apmērā; sakarā ar otrā bērna piedzimšanu – 200 EUR apmērā; sakarā ar trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu – 250 EUR apmērā. Pabalsts tiek piešķirts vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem un arī bērna dzīvesvieta deklarēta Ciblas novadā.

Bez tam Ciblas novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Simtgades bērni”, ko organizē Madonas novada Nigestes amatniecības nams. 2018. gadā dzimušiem bērniņiem tiks dāvināta paliekoša, ļoti personiska dāvana, kas būs vērtīga arī pēc daudziem gadiem — sudraba monētas tipa medaļa ozolkoka kastītē ar projekta logo un apsveikuma vēstuli. Ciblas novada pašvaldība iegādājās 25 dāvanu komplektus, lai sveiktu visus jaundzimušos, kuru vecāki nāks reģistrēt bērniņu Ciblas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. Lēmums par dalību projektā pieņemts domes sēdē 2017. gada 26. septembrī. Viena dāvanas komplekta cena – 10,45 eiro.

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka šogad palielināts valsts atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro bērnu - 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07 eiro mēnesī. No šī gada 1. marta papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa par bērnu no 1 līdz 20 gadu vecumam audzināšanu: par diviem bērniem piemaksa būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo