1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ezersalas internātpamatskolas nākotne – visas sabiedrības atbildība

Piektdiena, 23 septembris 2016 06:13

PDF Drukāt E-pasts
Jaunā mācību gada sākumā Ezersalas internātpamatskolas direktors Andrejs Tereško ir pārdomu pilns un gatavs tās izklāstīt. Ieklausīsimies viņa viedoklī!
Lielākā daļa speciālo skolu Latvijā izveidotas kādā vēsturiskā vietā, muižā, ko muižnieki savulaik ir dāvinājusi bērniem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī mūsdienās šīs skolas pastāv un tajās tiek īstenoti mācību, audzināšanas un citi rehabilitācijas pasākumi, kas palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām apgūt dažādas dzīves prasmes, lai vieglāk varētu socializēties un iekļauties sabiedrībā. Arī Ezersalas internātpamatskola ir vieta, kur uzmanība tiek veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām.
Mūsu bērniem nepieciešami īpaši atbalsta pasākumi
Strādājot speciālajā izglītībā, diemžēl bieži jūtama negatīva sabiedrības un valsts attieksme, kas izpaužas kā nevēlēšanās pieņemt šos bērnus, palīdzēt viņiem. Kļūdaina bija tendence veidot iekļaujošo izglītības sistēmu, kad vispārizglītojošajās skolās tika uzņemti bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. (izglītības programmu kodi 58 un 59). Šiem bērniem nepieciešama īpaša pieeja, palīgskolotāji, speciālisti (logopēds, psihologs, medicīnas darbinieks u. c.), korekcijas nodarbības, speciāli mācību līdzekļi, dažādi pielāgojumi, ko liela daļa no vispārizglītojošajām skolām nespēj piedāvāt. Brīvība, kas tika dota skolām realizēt šādas izglītības programmas, nebija labākais variants bērniem. Daudzas mazās lauku skolas, kuras cīnās par savu pastāvēšanu, nolicencē šīs speciālās izglītības programmas, taču ne vienmēr spēj nodrošināt bērnus ar nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Tā rezultātā cieš bērns, taču nevienu tas neuztrauc – galvenais, lai skolā būtu atbilstošs bērnu skaits. Pie mums uz skolu bieži atved bērnus, kuri 5 - 7 gadus mācījušies (faktiski – skaitījušies) vispārizglītojošā skolā. Rezultāts – bērni ļoti slikti lasa vai nelasa vispār, ar grūtībām raksta, rēķina, vispārējais zināšanu līmenis ir ļoti zems, viņi neprot iekļauties klases kolektīvā, nav apgūtas elementāras mācīšanās prasmes. Pieļautas kļūdas, ko nu jau saprot arī vecāki. Un ko tagad? Kā varam palīdzēt ģimenei, ja šāda īpaši izglītojama bērna smadzenes tik ilgu laiku nebija noslogotas? Tādi bērni arī vairāk negrib, nespēj, neprot mācīties, jo sākumskolas posms, kas ļoti svarīgs bērna attīstībā, ir pagājis. Diemžēl tāda ir realitāte.
Lai strādātu ar mūsu skolas bērniem, pedagogiem savā personīgajā un profesionālajā izaugsmē jāiegulda daudz laika. Mācību materiāli ir pašu pedagogu veidoti. Darba lapas, uzskates materiāli, atgādnes, prezentācijas u. c. materiāli jāsagatavo katrai stundai. Pieeja katram skolēnam jānodrošina atbilstoši viņa izziņas un psiholoģisko procesu attīstībai, spējām, prasmēm un interesēm. Mūsu bērniem ir grūtības ilgstoši koncentrēt uzmanību kādam viena veida uzdevumam, tāpēc ik pēc laika viņu uzmanība jāpievērš kam jaunam. Pedagogam, kas strādā ar šādiem bērniem, jābūt ar dzīvu intelektu un radošu pieeju, ar spēju sajust, kas katram bērnam ir vajadzīgs. Skolā visi bērni ir iesaistīti sporta, mūzikas, rokdarbu, zīmēšanas nodarbībās, apmeklē dažādus fakultatīvus, piedalās koncertos, pasākumos. Visi! Lielākā vai mazākā mērā, bet katrs pēc savām spējām. Vispārizglītojošajās skolās bieži vien šādi bērni tiek „nostumti malā,” lai netraucē. Viņi ir kā slogs, jo pedagogam jāstrādā arī ar citiem bērniem, bet šiem bērniem neatliek laika vai arī skolotājs neprot izmantot un nepārzina speciālās pedagoģijas principus. Uzskatu, ka arī Ciblas novada domei būtu jāpārskata speciālo izglītības programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem licencēšanu pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, vai tās spēs nodrošināt šos bērnus ar visu nepieciešamo mācību, audzināšanas un korekcijas procesā. Vispārizglītojošajās skolās labi iekļaujas bērni ar mācīšanās traucējumiem (izglītības kods 56), tāpēc vajadzētu vairāk padomāt par šo izglītības programmu licencēšanu.
Novadā trūkst audžuģimeņu
Ir vēl viena liela problēma – audžuģimeņu trūkums. Bieži mūsu bērnu ģimenes nonāk krīzes situācijā un atbildīgie dienesti ir spiesti izņemt bērnu no ģimenes. Bērnam ir jādzīvo ģimenē, tam tiek meklēta audžuģimene. Un, ja novadā šādu ģimeņu nav, bērns nonāk citā novadā. Viņš tiek šķirts no ierastās vides, bet mēs attiecīgi zaudējam skolēnu.
Finansējums atkarīgs no audzēkņu skaita
Ezersalas internātskolā šobrīd mācās 39 bērni. Audzēkņu skaits ir būtisks, jo no tā atkarīgs finansējuma apmērs. Vajadzētu būt vismaz 50 bērniem, lai skola varētu puslīdz normāli eksistēt. Vēl nav zināms, cik naudas mums piešķirs no valsts budžeta šim gadam. Bet jau tagad skaidrs – būs grūtības uzturēt skolu. Tehnisko darbinieku skaits ir samazināts līdz minimumam. Piemēram, tiek algota viena apkopēja skolas korpusam un atvēlēta puslikme šim darbam internātā. Mums jāmaksā vismaz minimālā alga. Bet grāmatvedis vai saimniecības daļas vadītājs, kam ir atbildīgs darbs, lai strādā par minimālo algu? Tas nav taisnīgi. Mūsu skolas pedagogiem līdz šim tika maksāta 20% piemaksa par darbu īpašos apstākļos. No 1. septembra tā būs tikai 15%. Vispārizglītojošajām skolām ir paredzēts 13% motivācijas fonds, bet speciālajām skolām nav zināms, vai vispār tāds būs. Rīgā to laikam nesaprot, domā, ka Latgalē cilvēki var dzīvot, pārtiekot no saules enerģijas vai gaisa. Vienīgais secinājums - valsts mēģina ietaupīt uz bērnu rēķina! Valstij ir svarīgs administratīvais aparāts, departamentu skaits aug ģeometriskajā progresijā, bet cilvēks - tā nav vērtība. Jautājums – kam tad valstī tik daudz ministriju, departamentu un citu struktūru, ja iedzīvotāju skaits ir tik mazs, ka mēs slēdzam ciet skolas un slimnīcas? Varbūt sāksim dzīvot taupīgi, atstājot ministru prezidentu, pāris ministrus un padomdevējus, kuri varētu tāpat kā laukos apvienot vairāku amatu pienākumus? Ja veikt reformas, tad jau visos līmeņos… Protams, neesmu kompetents spriest par tādiem svarīgiem jautājumiem, bet secinājumi prasās paši no sevis… Valstiskā līmenī tiek skaisti runāts par nacionālām un kultūras vērtībām, tiek akcentēts patriotisms, bet bieži vien no tā nekas nav redzams darbos un rīcībā. Ir redzamas šīs valdības kļūdas.
Bet vienlaikus mums jāatzīst – valdība sastāv no cilvēkiem, kas nāk no mūsu vidus. Līdz ar valdība – tas ir sabiedrības apziņas atspoguļojums. Tātad jāmeklē atbilde sabiedrībā. Jāceļ tās apziņa. Gan politiskās partijas, gan katrs cilvēks atsevišķi, cenšas noturēties savās pozīcijās, katrs rauj segu uz savu pusi, trīc un domā par savu izdzīvošanu, nespēj redzēt apkārt notiekošo un rīkoties augstāku mērķu labā. Tā rezultātā bieži vien cilvēki kļūst cietsirdīgāki, koncentrējas uz savu „es”, tikai uz savu vēlmju apmierināšanu. Tā ir visos līmeņos. Tāpēc veidojas tāda situācija, ka mēs paliekam „akli” pret līdzcilvēku vajadzībām…
Līdz ar to Ezersalas internātpamatskolas nākotne – nav tikai direktora vai pedagogu atbildība, tā ir visas sabiedrības atbildība. Ja skola šeit pastāvējusi kopš XX gadsimta sākuma, tajā ir kas liktenīgs visai apkārtnei un cilvēkiem. Un tas nav tikai Ciblas novada jautājums. Dīvainas teritoriālas reformas rezultātā bijušais Ludzas rajons ir sašķelts. Taču tas neko nav mainījis – arī tagad Ezersalā mācās bērni no dažādiem Latvijas novadiem
Skolai var ziedot ar Latvijas bērnu bāreņu fonda starpniecību
Daļa Latvijas sabiedrības ir turīgi cilvēki. Protams, viņi ir daudz strādājuši, lai kļūtu turīgi. Būtu jauki, ja šie cilvēki, kas īsteno uzņēmējdarbību, varētu sniegt mūsu izglītības iestādes bērniem materiālu palīdzību, kaut pavisam nelielu. Viņi var saņemt 85% lielu nodokļu atmaksu, ja ziedojums nāk caur Latvijas bērnu bāreņu fondu. Tāda atlaide nav iespējama, ziedojot tieši skolai, bet ar fonda starpniecību tas ir iespējams. Ezersalas skolai šobrīd ir problēmas ar transportlīdzekli. Esošais „minivens” ir galīgi nolietojies. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja kāds varētu noziedot lietotu ietilpīgu automašīnu skolēnu pārvadāšanai un skolas saimnieciskām vajadzībām. Darot labus darbus, labais atgriežas!
Bērniem iespējams palīdzēt ar mūsdienīgām metodēm
Ļoti gribētos Ezersalas skolā izveidot nelielu, efektīvu rehabilitācijas centru bērniem ar speciālām vajadzībām, kurā strādātu dažādi speciālisti, pielietojot modernas terapeitiskās metodes fiziskās attīstības korekcijai un alternatīvās apmācības metodes mācību procesā izziņas un psiholoģisko procesu attīstībai, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas. Pasaulē ir zināmas un ļoti veiksmīgi tiek izmantotas metodes, kas palīdz bērniem attīstīties ne vien fiziski un psiholoģiski, bet arī mentālā līmenī. Mūsu bērnu veselības problēmas ir gēnu līmenī. Ar medicīniskiem līdzekļiem tur gandrīz neko nav iespējams labot.
Sagatavoja Ērika Bondarenko,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Lai ziedotu Latvijas Bērnu bāreņu fondam, izmantojiet kādu no ziedojuma kontiem, veicot pārskaitījumu savu iespēju robežās. Ziedojot konkrētam mērķim, to var norādīt. Piemēram: Ziedojums Ezersalas internātpamatskolai.
 
Ziedojumu konti:
 
Latvijas Bērnu bāreņu fonds.Reģistrācijas Nr.: 40008020151
AS Citadele banka — Konts : LV62PARX0000575211011

Kods : PARXLV22CIT
 
AS SEB Banka — Konts : LV08UNLA0050013300571
Kods : UNLALV2X
 
Kā ziedotājs uzņēmums ir tiesīgs saņemt nodokļu atlaides 85% apmērā, jo fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (LR FM Lēmums Nr. 186).

 

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo