1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Teritorijas plānojums

Papildus prasības purvu izmantošanā

Pirmdiena, 27 maijs 2019 03:01

Par saistošo noteikumu izpildi.

Papildus prasības teritoriju izmantošanai.

Papildus prasības purvu izmantošanā

Aizliegts:
               1. Piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
               2. Bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;
               3. Uzstādīt vēja ģeneratorus;
               4. Pļaut pļavas, ganības un tīrumus virzienā no malām uz centru;
               5. Veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām;
               6. Ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
               7. Izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā.
Atļauts:
               1. Savvaļas sēņu, augu un to produktu vākšanu, nebojājot zemsedzi;
               2. Melleņu lasīšana sezonā no 15. jūlija;
               3. Brūkleņu lasīšana sezonā no 15. augusta;
               4. Dzērveņu lasīšana sezonā no 15. septembra

Paziņojums Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

Pirmdiena, 27 maijs 2019 03:01

esfvraa_logo
eu

Ieguldījums tavā nākotnē

Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

Paziņojums

Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu

 

Ciblas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī (sēdes protokols Nr.9) ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un 2012.gada saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2012.gada saistošie noteikumi Nr.4 „Par Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Ciblas novada domes lēmumu un Ciblas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Ciblas novada pašvaldībā: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads un novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  

Ciblas novada teritorijas plānojuma apstiprināšana VARAM

1. Sēdes protokola izraksts. 

2. Teksta daļa:
3. Grafiskā daļa.                                                                                                                                          Apzīmējumi

 • Ciblas novada ciemu teritorijas ūdensvadu un kanalizācijas shēmas.
 •                          Blonti
                            Cibla

                       Felicianova

                       Līdumnieki

                        Lucmuiža

                       Pušmucova

                       Zvirgzdene
 •  
  • Ciblas novada pagastu teritorijas topo kartes.
  •                         Blonti
                            Cibla

                        Līdumnieki
                        Pušmucova

                        Zvirgzdene
 • 4. Informatīvais ziņojums par Ciblas novada Teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam

  Paziņojums par gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Pirmdiena, 27 maijs 2019 03:01

  esf  vraa_logo
  eu

  Ieguldījums tavā nākotnē

  Ciblas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros

  Paziņojums

  Par Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

  Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un 5.punktu; 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”45.pantu,

  2012.gada 29.augustā Ciblas novada dome apstiprināja Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam gala redakciju un Vides pārskata gala redakciju. Ar šiem dokumentiem var iepazīties un sniegt komentārus no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 24.septembrim  Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv  E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

  CIBLAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM 1. REDAKCIJA

  Pirmdiena, 27 maijs 2019 03:01

  Afiša

  29.05.2019 09.00 Izrāde "ELPOJIET DZIĻĀK" (Ciblas vidusskolā)

  Kapusvētki 2019. gadā

  01.06.2019 14.00 Ciblas vidusskolai 70

  Ciblas novada ģērbonis

  Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  LPR_logo