1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

Informācija par ienākuma nodokļa atmaksu personām, kas strādājušas ārzemēs

10 janvāris 2014

IENĀKUMU NODOKĻA ATMAKSA PERSONĀM, KAS STRĀDĀJUŠAS ĀRZEMĒS

Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Rūpējoties par savu iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no iespējām, kā varam savus naudas makus padarīt biezākus un gūt papildu ienākumus.

Lielākajā daļā gadījumu, par personām, kas pirmo reizi izbraukušas, lai strādātu ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā, jo darba devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu gadu laikā, atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.

Lasit talak

kadastrālo vērtību izmaiņām Ciblas novadā

22 novembris 2013

Kadastrālo vērtību izmaiņas Ciblas novadā 2014. gadā
( Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasti)
 
Valsts_Zemes_DienestsValsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Ciblas novadā minētajā periodā aktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Reģistrēti vairāk kā 200 darījumi un to cenas turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte nebija liela.
2014. gadā izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs tikai lauksaimniecības zemei. Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem, bāzes vērtība palielināsies lauksaimniecības zemei visos novada pagastos vidēji par 12%. Vidējas kvalitātes lauksaimniecības zemes bāzes vērtība 2014. gadā būs  270 Ls/ha, līdzšinējās 230 Ls/ha vietā.
Bāzes vērtību izmaiņu nebūs dzīvojamajiem īpašumiem, komercdarbības īpašumiem un ražošanas objektiem.
Kadastrālo vērtību kopsummas Ciblas novadā kopumā zemei pieaugušas par 9%, savukārt ēkām nemainās.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Lasit talak

Pasniegtas projekta „Pieslēdzies, Latvija!” piecgades jubilejas balvas

07 novembris 2013

Pasniegtas projekta „Pieslēdzies, Latvija!” piecgades jubilejas balvas

piesledzies_latvija 

Otrdien, 5.novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā tika pasniegtas bezmaksas datorapmācību projekta „Pieslēdzies, Latvija!” jubilejas balvas, septiņās nominācijās godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un pašvaldības, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies digitālās plaisas mazināšanai cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Piecu gadu laikā projektā datorprasmes apguvuši jau vairāk nekā 20 tūkstoši senioru visā Latvijā.

 

Lasit talak

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās

06 novembris 2013

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās

Viena no SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” pēdējā laika prioritātēm ir darbs ar skolu jauniešiem. Lai skolēniem, kuriem pēc dažiem gadiem būs jāizvēlas profesija, būtu priekšstats arī par iespēju uzsākt savu saimniecisko darbību, ir svarīgi veikt informatīvos pasākumus par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijās, parādīt veiksmīgas uzņēmējdarbības piemērus savos novados. Ar šādu mērķi 2013. gada 11. oktobrī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Ludzas konsultāciju birojs Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadu pamatskolu audzēkņiem rīkoja pasākumu „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”. Pasākumā piedalījās 6.-9. klašu audzēkņi no 8 skolām, kopumā 33 skolēni.

Lasit talak

"Kaļva dīna"

21 oktobris 2013

 

Ciblas novada Līdumniekos tika rīkota "Kaļva dīna", kuras ietvaros tika atklāta kalēja darbnīca. Tā iecerēta kā vieta, kur šo amatu var iepazīt un arī iemācīties.

Dome slēgs "GE Money Bank" norēķinu kontu

03 septembris 2013

Dome slēgs "GE Money Bank" norēķinu kontu

GE_moneySakarā ar to, ka AS GE MONEY BANK septembra mēnesī pārtrauc darbību,
Ciblas novada pašvaldības norēķinu konts minētajā bankā tiek slēgts. Lūdzam
iedzīvotājus komunālos maksājumus, vecāku maksas un citus maksājumus skaitīt uz
sekojošu bankas kontu:
AS Citadele banka
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV57 PARX 0012 4697 1000 1
vai
 Valsts kase
Kods TRELLV22
Konta Nr. LV87 TREL 9802 9046 8491 0
 Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!

Uzsākta lapsu un jenotsuņu vakcinācija pret trakumsērgu

28 augusts 2013

trakumsergas_vakcinasVēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas un veterinārais dienests 26. augustā uzsāks savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu.
Vakcinācijai izmantos dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu „Lysvulpen por.a.u.v.". Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas ar lidaparātu palīdzību tiks izvietotas vienmērīgi visā Latvijas Republikas sauszemes teritorijā, ieskaitot piepilsētas un neapdzīvotas pilsētu teritorijas, uz lkm2 izsviežot 20 - 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

Lasit talak

Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

03 jūlijs 2013

Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

 

 
 

Ārlietu ministrija informē, ka 2013. gada 6. jūnijā stājas spēkā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

 Vienošanās mērķis ir veicināt parrobežas reģionālo sadarbību, sociālo un kultūras apmaiņu, kā ari ekonomiskos kontaktus, vienkāršojot Latvijas un Krievijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējos braucienus.

 Pierobežas teritoriju iedzīvotaji - Latvijas Republikas pilsoņi, Krievijas Federacijas pilsoņi, kā arī trešo valstu pilsoņi un personas bez pilsonības, kuri pastāvīgi un likumīgi dzīvo pierobežas teritorijās. Bez maksas  tiks izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas   personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās ne mazāk kā 3 gadus:

Attachments:
Download this file (IESNIEGUMS Krievijas robezas.doc)IESNIEGUMS

Lasit talak

Latgales uzņēmējdarbības centram izveidots vienots konsultantu tīkls Latgales reģionā

22 augusts 2013

Latgales uzņēmējdarbības centram izveidots vienots konsultantu tīkls Latgales reģionā

LPR_logoLai uzņēmējiem dotu iespēju ātri un kvalitatīvi saņemt konsultācijas pēc iespējas plašākā reģiona teritorijā, Latgales uzņēmējdarbības centrs (turpmāk - LUC) ir izveidojis vienotu komercdarbības konsultantu tīklu.

Pavasarī atklātais LUC aktīvi sadarbojas ar reģiona uzņēmējiem un tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc plaša konsultantu tīkla.

Pilnvērtīgai un efektīvai LUC darbības nodrošināšanai kopš 1. augusta visā Latgales reģionā esošos un topošos uzņēmējus konsultē 7 komercdarbības konsultanti.

Lasit talak

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo