1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

Gaišā noskaņā aizritējis senioru atpūtas pasākums

21 janvāris 2019

Ciblas Tautas namā 19. janvārī notika atpūtas pasākums „Kad gadiem es pāri skatos”, ko senioriem rīkoja Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska kopā ar sociālo darbinieci Antoņinu Hindoginu. Vecākās paaudzes ļaudīm rīkoti svētki Ciblā ir skaista tradīcija. Šoreiz tika aicināti ciemiņi arī no citiem pagastiem, diemžēl atsaucība bija neliela. Bet bija vērts!

Sandra Beļavska, ievadot pasākumu, pauda prieku par tikšanos, jo mūsdienās, kad ļaudis ir ieurbušies ekrānos un vairāk zina par seriālu varoņiem nekā par savu kaimiņu dzīvi, ir svarīgi satikties.

Lasit talak

Bērnu uzņemšana Ciblas PII

22 janvāris 2019

Ciblas PII izsludina bērnu uzņemšanu, aicinām vecākus savlaicīgi pieteikt bērnus no 1 gadu vecuma. Tālrunis pieteikumiem – 26105838. Mācību gada sākums – 2019. gada 2. septembrī. Ciblas PII vadītāja Anita Grahoļska

VUGD: runājiet ar bērniem par rīcību ugunsgrēka gadījumā

22 janvāris 2019

VUGD aicina vecākus ar saviem bērniem pārrunāt to, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Vecāki nedrīkst paļauties, ka šīs zināšanas bērniem iedos izglītības iestādes. Tajās tiek sniegta vispārēja pamatinformācija, bet katram bērnam ir svarīgi saprast, kā šīs iegūtās zināšanas pielietot savā mājoklī.

Attachments:
Download this file (Droshibas_plans3.jpg)Droshibas_plans3.jpg

Lasit talak

Mūsu skolēni piedalījās fotokonkursā

17 janvāris 2019

Kā viens no Latvijas valsts simtgades pasākumiem tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Tas tika rīkots ar mērķi stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Fotokonkursā „Mana zeme skaistā” piedalījās arī Ciblas novada skolas: Ciblas vidusskola, Ezersalas internātpamatskola un Pušmucovas pamatskola.

Attēlā: Diānas Ozoliņas (Ciblas vsk. 8.kl.) fotokonkursa darbs.

Lasit talak

Tiek gatavotas izmaiņas saistošajos noteikumos par pabalstiem

17 janvāris 2019

Ciblas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki un pašvaldības juristi gatavo jaunus Saistošos noteikumus, kuri nosaka sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Gadu gaitā pastāvīgi tika papildināti Saistošie noteikumi nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” (23.01.2014.) un nr. 14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” (28.12.2015.). Katras jaunas izmaiņas un grozījumi tika pieņemti domes sēdē un saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

9. janvārī Sociālās dienesta speciālistes sapulcējās, lai kopīgi pārrunātu Labklājības ministrijas ieteikumus un izskatītu juristu sagatavoto jauno saistošo noteikumu redakciju.

Lasit talak

Iedzīvotāju aptauja par būvniecības ieceri

15 janvāris 2019

Z/S „Granti” plāno izbūvēt lopkautuvi ar gaļas sadali un gaļas pārstrādes cehu pašvaldībai piederošā būvē, kura atrodas Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0420. Plānotajā kautuvē tiks sniegts lopu kaušanas, gaļas sadales un pārstrādes pakalpojums lopkopjiem. Tā tiks izbūvēta atbilstoši ES prasībām, tostarp vides aizsardzības prasībām.

Plānots 2020. gadā radīt 2 darbavietas – lopkautuvē un gaļas sadalē, un 2021. gadā – 2 darbavietas gaļas pārstrādes cehā.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai laikā no 2019. gada 21. janvāra līdz 4. februārim lūdzam izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus un rakstiski iesniegt tos Ciblas novada pašvaldības kancelejā.

Sapulce par būvniecības ieceri notiks Blontos, Domes nama zālē (1. stāvā) 2019. gada 6. februārī plkst. 10:00. Sapulcē piedalīsies Z/S „Granti” pārstāvis.

Ir iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē

17 janvāris 2019

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās šajā – 2019. – gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv . To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

Lasit talak

30 bezdarbnieki tiks iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

15 janvāris 2019

Ciblas novada pašvaldība arī 2019. gadā noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), lai īstenotu pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

Pašvaldībā būs nodarbināti 30 bezdarbnieki, katrā pagastā, atkarībā no kopējā iedzīvotāju skaita, noteikts šāds bezdarbnieku skaits: Blontos – 5, Ciblā – 7, Līdumniekos – 6, Pušmucovā – 6, Zvirgzdenē – 7 bezdarbnieki.

Cilvēks var NVA filiālē Ludzā paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, ja viņš bezdarbnieka statusā ir bijis reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēts mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis.

Lasit talak

Šķirosim atkritumus! Darīsim to pareizi!

11 janvāris 2019

Ciblas novada pašvaldība no 2015. gada 1. marta ieviesa dalīto atkritumu šķirošanu, 7 apdzīvotās vietās izvietojot konteinerus plastmasas un stikla šķirošanai. Ciblas novada pašvaldībai aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem iecerei šķirot atkritumus. Centīsimies uzmanīgi un rūpīgi atšķirot plastmasu un stiklu no citiem atkritumiem. Un nemetīsim nešķirotos atkritumus konteineros, kas ir paredzēti plastmasai un stiklam!

Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST MEST

PLASTMASU: saplacinātas plastmasas (PET) dzērienu pudeles, plastmasas maisiņus, plēves u.c. tīru plastmasas iepakojumu. NEDRĪKST: rotaļlietas, eļļas pudeles, netīru iepakojumu ar ēdienu atliekām, vienreizējas lietošanas traukus, olu bretes.

STIKLU: stikla pudeles un burkas (bez metāla vāciņiem), logu stiklu, siltumnīcu stiklu. NEDRĪKST: dažādas stikla lauskas, keramikas izstrādājumus, spoguļstiklu, auto stiklu, netīru un krāsotu stiklu.

Lasit talak

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo