1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Priecājāmies par teātra izrādi

06 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 marts 2015 14:06

Otrdien, 3. martā, Blontu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) bērniem kopā ar pedagogiem un vecākiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Leļļu teātra izrādi "Joka pēc alfabēts", kas norisinājās Latgales Gorā. Īpaši liels prieks par to, ka tā ir vērtīga izrāde mazajiem bērniem, kuri tikai sāk mācīties burtiņus un grāmatas vēl tikai skatās.

Lasit talak

Februāris Līdumnieku pagastā – aizraujošs

06 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 marts 2015 14:00

Februāris, tautā saukts sveču mēnesis, arī meteņa mēnesis, ir pagājis. Kaut arī, pēc kalendāra, ir tikai ziemas vidus, dabā jūtama pavasara tuvošanās.

Līdumnieku pagastā februāris sākās ar vairākiem pasākumiem.

Bibliotēkā varēja apskatīt izstādi „Neparastas sveces un svečturi”. Gan sveces, gan svečturus atnesa novada iedzīvotājas: Erna, Vija, Ināra, Ineta. Izstāde bija neparasta. Paldies viņām par to! Sveču dienā radošajā darbnīcā lējām sveces, ar kurām papildinājām izstādi.
Dzimtās Valodas dienai bija veltīts viktorīna „Kur tu teci, valodiņa”. Jaunieši izveidoja trīs komandas. Uzvarēja, protams,stiprākie. Tomēr galvenais nav uzvarēt, bet piedalīties. Malači, jaunieši, jo zināšanu nekad nav par daudz!

Lasit talak

Ciblas Tautas namā – izstāde

04 marts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 marts 2015 08:53

Ciblas Tautas namā vēl līdz 12. martam ir skatāma izstāde, kas veltīta Starptautiskajai kaķu dienai. Tā tiek atzīmēta 1. martā.

„Ko, runcīt, tu domāji, Uz celiņa sēdēdams?” Šie tautasdziesmas vārdi ir likti izstādes nosaukumā. Un domāt par kaķiem tie liek ikvienam izstādes apmeklētājam. Izstādes ekspozīcijā ir rotaļlietas, rokdarbi, zīmējumi, grāmatas. Tos uz Tautas namu izstādei ir atnesuši Ciblas ciemata ļaudis.

Lasit talak

Šķirosim atkritumus arī savā novadā!

25 februāris 2015

Ciblas novada pašvaldība no 1. marta ievieš dalīto atkritumu šķirošanu. 7 apdzīvotās vietās tiks izvietoti konteineri plastmasas un stikla šķirošanai: Blontos pie domes, Pušmucovā pie skolas, Ciblā pie pagasta pārvaldes, Felicianovā un Lucmuižā pie daudzdzīvokļu mājām, pie Ezersalas internātskolas, Līdumnieku ciemā.

Izdevumus, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu, segs pašvaldība. Tarifs iedzīvotājiem netiks paaugstināts. Bet tā būs lieliska iespēja samazināt sadzīves atkritumu daudzumu katrā mājsaimniecībā.

Dalītā atkritumu šķirošana Ciblas novadā tiek ieviesta, īstenojot LR likumdošanas prasības (MK noteikumi nr. 184, izd. 02.04.2013).

Fotokonkurss "Ciblas novads" sācies!

17 februāris 2015

Novada pašvaldības 28. janvāra sēdē jaunā redakcijā apstiprināts novada pašvaldības fotokonkursa «Ciblas novads» nolikums. Konkurss norisināsies no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Balvu fonds – 200 eiro.

Fotoattēli tiks vērtēti 5 gradācijās, labākajam katrā no tām tiks piešķirta 30 eiro balva, var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas (nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv).

Attachments:
Download this file (FOTOKONKURSS 2015.docx)FOTOKONKURSS 2015.docx

Ciblānietes startēs valsts mēroga olimpiādēs

25 februāris 2015

„Ciblas Novada Ziņās” informējām par to, cik veiksmīgi mūsu novada skolu audzēkņi ir piedalījušies Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs.

Divas Ciblas vidusskolas audzēknes – Linda Sadovska un Līga Šmate – ir uzaicinātas uz valsts olimpiādēm, kas notiks marta sākumā Rīgā.

Lasit talak

Lucmuižā atvadījās no ziemas

25 februāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02 marts 2015 10:49

Svētdien, 22. februārī, Lucmuižas ciematā pulcējās vietējie iedzīvotāji, lai svinētu senus slāvu tautu svētkus Masļenicu. Tradīcijas tika ievērotas iespējami labi: bija jautras rotaļas, bija pašu ceptas pankūkas un noslēgumā tika dedzināta salmu lelle, kas simbolizē ziemu.

Svētku organizētāja Jolanta PRĪDĀNE, Lucmuižas bibliotēkas vadītāja, saka lielu paldies Veltai Seimuškinai un Zentai Tutinai, kuras palīdzēja sarīkot svētkus.alt

Lasit talak

Blontos godināti novada uzņēmīgākie ļaudis un uzņēmumi

18 februāris 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 13 jūlijs 2015 12:51

14. februārī Blontu Tautas namā notika tradicionālais Ciblas novada pašvaldības domes organizētais sarīkojums „Ciblas novada uzņēmējs 2014”. Atpūtas vakarā tiks apbalvoti aizvadītā gada veiksmīgākie uzņēmēji, lauksaimnieki, mājražotāji.

Sižets par šo sarīkojumu skatāms trešdien, 18. februārī, Latgales reģionālās TV ziņu raidījumā (Re:TV plkst. 18.30).

Foto no pasākuma var skatīt Fotogalerijās.

 

Marina Barkāne, pašvaldības Lauku attīstības koordinatore, stāsta: – Šos svētkus rīkojām ar mērķi godināt aktīvākos un veiksmīgākos Ciblas novada uzņēmējus. Uzskatu, ka ikviens, kas dzīvo laukos un kopj savu kaut vai piemājas zemi, ir godināms cilvēks. Tāpēc, lai gan svētku oficiālajā nosaukumā ir vārds „uzņēmējs”, mēs to krietni paplašinām. Ik gadu ir vairākas nominācijas. Prieks, ka ir no kā izvēlēties – novadā ir gan graudkopji un lopkopji, gan mājražotāji, gan kokapstrādes un tūrisma nozares pārstāvji. Parasti tiek cildināts kāds lauksaimnieks (piemēram, šogad sveicām ražīgākā slaucamo govju ganāmpulka īpašnieku), lielākais darba devējs, nodokļu maksātājs un arī sadarbības partneris. Sarīkojumā ikreiz sveicam ar lauksaimniecību saistītus jubilārus. Šogad sarīkojumā savus klientus sveica "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", arī banka Citadele.

Šie svētki, ko organizē un finansē pašvaldība, ir ļoti populāri. Veidojas arī tradīcijas. Piemēram, cilvēki aizraujas ar loteriju, kurā nu jau paši uzņēmēji un zemnieki piedāvā savas balvas, kas reizēm ir itin pikantas un raisa jautrību. Līksmību vairo arī citas atrakcijas, pašdarbnieku koncertnumuri un dejas līdz rīta gaismai.

Svētki tiek rīkoti vēl ziemā, lai pirms pavasara darbu sezonas un pirms lielā gavēņa visi var izpriecāties.

Pielikumā - Uzņēmēju ballē piešķirtās Nominācijas.

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

02 novembris 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 12 marts 2018 15:16

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Ciblas novada pašvaldība organizē tikšanos par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

2015.gada 20.novembrī plkst. 1300 Ciblas pagasta pārvaldes telpās notiks iedzīvotāju un uzņēmēju sapulce par projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atlases kritērijiem un izvēlētajiem ceļu posmiem.

Ciblas novada pašvaldība ar 30.10.2015. domes lēmumu Nr. 13 ir apstiprinājusi kritērijus ceļu posmu atlasei:

1)      Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, t.sk, lauksaimniecības uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai;

2)       Integrētie projekti – projekti, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta ietvaros;

3)       Plānotais ceļa posms nodrošina savienošanu ar augstākas nozīmes ceļiem;

4)      Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana – plānotā projektā ceļš vai ceļa posms ir nozīmīgs skolēnu pārvadājumu nodrošināšanas maršrutam;

5)      Ceļa nozīmīgums apdzīvotības saglabāšanai – nekustamo īpašumu skaits, kas atrodas projekta plānoto ceļu posmā:

6)      Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis.

Pašvaldība ir izvēlējusies ceļu posmus, kurus plānots apsekot un izvērtēt: Bērzu iela Ciblas ciemā (visā garumā); Z – 6 Franapole – Ražanova (visā garumā); Z – 7 Lucmuiža – Kaļvi (visā garumā); Zemnieku iela Lucmuižā (visā garumā); B – 3 Blonti – Cibuļi – Žogorova (posmā Blonti – Blontu ferma); B – 12 Blonti – Vonogi (visā garumā); C – 23 Berjozovka – Bārtuļi (posmā Berozovka - Ruduši); P-3 Pušmucova – Zujeva (posmā Pušmucovas ciema robeža - Vacumnieki); P – 4 Vacumnieki – Steponi – Šaraki – Mežernieki (posmā Vacumnieki - Steponi); P – 6 Perekļi – Sipki (visā garumā).

Līdz sapulces dienai ikviens interesents var iesniegt priekšlikumus par izvēlētiem ceļu posmiem.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīvus un iesaistīties novada attīstības plānošanā.

Ciblas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

Mārīte Romanovska

Afiša

01.07.2019 Ciblas vidusskola apkopo stāstus.(Ciblas vidusskola)

30.03.2019 19.00 "Ciblas novada uzņēmējs 2018" (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo