1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Absolventi saka: „Paldies visiem, kas mūs atbalstīja 12 gadus!”

10 jūnijs 2015

6. jūnijā plkst.19:00 Ciblas vidusskolā notika 12. klases izlaidums. Skolēnu statusā pēdējo reizi skolas durvis vēra 8 jaunieši – Dana Kasparāne, Marta Kukšinova, Aleksandra Rasuma, Kaspars Ritiņš, Linda Sadovska, Edijs Savickis, Vairis Sprūžs un Armīns Tereško. Trīs vidusskolas gadus klases audzinātāja bija skolotāja Sarmīte Leščinska.
Skolēnus izlaidumā sveica Ciblas vidusskolas direktore Marija Kārkla, Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns. Absolventus sveica biedrības „Strauts” valdes priekšsēdētājs Aldis Tihovskis, jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs, 32.kājinieku bataljona vārdā absolventus – zemessargus sveica Aldis Tihovskis. Absolventi dāvanā saņēma atmiņu albumus, pildspalvas, grāmatas, ziedus.

Lasit talak

Novada pagastos tiek remontēti grants ceļi

11 jūnijs 2015

Kopš maija sākuma uz pašvaldības ceļiem ir sākti remontdarbi un tie turpinās pilnā sparā. Darbos iesaistīti novada komunālās dienesta vīri, kuri ar pašvaldības tehniku ved un nober grants – šķembu maisījumu uz ceļiem un greiderē ceļus.
Patlaban lielākie darbi ir veikti Zvirgzdenes pagastā. Te pilnībā ir nobērts autoceļš Z – 1 Lauči – Vasarāni – Lielie Litaunieki 2,8 km garumā un tā turpinājums Rēzeknes novada virzienā Z – 32 - Vasarāni – Lendžu pagasta robeža 0,49 km garumā. Kopumā uz šiem diviem ceļa posmiem ir uzbērts apmēram 1000 m3 grants – šķembu maisījuma. Šī posma atjaunošanas izmaksas ir aptuveni 1500 euro, ieskaitot materiāla izmaksas, greiderista algu un degvielas izmaksas, kā arī autogreidera uzturēšanas izmaksas.

Lasit talak

Ciblas novadā nepieciešams sociālais darbinieks un vidusskolas direktors

03 jūnijs 2015

Ciblas novada pašvaldība patlaban piedāvā divas vakances.
Darbs tiek piedāvāts sociālajam darbiniekam Ciblā, jo ilggadējā darbiniece Zinaīda Bule dodas pelnītā atpūtā.
Ir izsludināts Ciblas vidusskolas direktora amata konkurss, jo Marija Kārkla pēc 20 šajā amatā nostrādātiem gadiem nolēmusi aiziet no darba.
Īsumā par katru vakanci.

Lasit talak

Joprojām dzīva Bērnības svētku tradīcija

10 jūnijs 2015

     7. jūnijā kuplā skaitā Zvirgzdenes parkā pulcējās bērni no visa plašā Ciblas novada. Bērnības svētkus šovasar bija aicināti svinēt 22 mazie novada iedzīvotāji, uz svētkiem ieradās 18.
   – Par tik daudzie viesiem mums bija liels prieks! – atzīst svētku rīkotāja Valentīna Ruciņa.
   Bērnus sagaidīja populārās pasakas par Zīļuku varoņi. Apsveikumi mijās ar rotaļām un priekšnesumiem. Tika pasniegtas dāvanas un ziedi.

Lasit talak

Modernizēta Ciblas novadpētniecības materiālu krātuve

08 jūnijs 2015

altaltalt2015. gada 1. jūnijā ir noslēdzies biedrības „Strauts” īstenotais projekts „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Iegādātas modernas tehnoloģijas krātuves digitalizācijai un mēbeles. Krātuves attīstīšanā iesaistījušies brīvprātīgie, kas apkopo vēstures materiālus.
Stāsta biedrības „Strauts” valdes locekle Sarmīte Leščinska.
Projekta mērķis bija attīstīt Ciblas novadpētniecības materiālu krātuvi kā svarīgu kultūras mantojuma sastāvdaļu, uzlabot tās pieejamību un pievilcību, dažādot ekspozīcijas piedāvājumu ar inovatīviem risinājumiem, lai dažādu paaudžu novadpētniecības materiālu krātuves apmeklētājiem vēstures izziņas procesu padarītu interesantāku
Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides – aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.
Projekta kopējās izmaksas 4947,00 EUR, tai skaitā Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 494,70 EUR.

Lasit talak

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir īstenojusi projektu

05 jūnijs 2015

biedr projekti

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” informē, ka laika posmā no 01.03.2015. līdz 01.06.2015., tika iesniegts un īstenots projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskāsvides un tradīciju saglabāšana”.

Biedrība īstenojusi projektu Nr.14-01-LL33-L413201-000002 „Skaņas un mūzikas aparatūras iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai biedrībai „Darba un kultūras centrs Līdumnieki””.

          Kopējais projekta finansējums ir EUR 8104.05. Sakarā ar to, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss, projekta finansējums 100% apmērā tika nodrošināts no ES līdzekļiem

biedriba lidumnieki

 

Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs Igors Zabiļevskis

Aktuālākais par skolēnu darbu vasarā

04 jūnijs 2015

Jau informējām, ka šovasar Ciblas novada pašvaldība nolēma dotēt skolēnu darbu vasarā, organizējot un finansējot nodarbinātības pasākumus skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā. 23. aprīlī domes sēdē tika pieņemts Nolikums „Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma koordinatora pienākumus veic Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska. Viņa informē par aktuālāko, organizējot skolēnu darbu vasarā.
– Tika izveidota vērtēšanas komisija (saskaņā ar Nolikuma 3.4. punktu). Komisijas sastāvā darbojas Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists Aldis Tihovskis, Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne, vecākā kasiere Aina Borisovska un Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska. Vērtēšanas komisija 2. jūnijā ir beigusi izvērtēt skolēnu iesniegtos pieteikumus darbam vasaras perioda.

Lasit talak

Piedalīsimies konkursā „Sakoptākā sēta”!

03 jūnijs 2015

Arī šogad notiek jau tradicionālais konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta”. Tajā var piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumu iestādes (izņemot – pagājušā gada konkursa uzvarētāji).

Konkursā tiek noteiktas šādas nominācijas:

 • Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
 • Sakoptākā lauku sēta;
 • Sakoptākais uzņēmums.

Pieteikšanās konkursam – līdz 22. jūnijam .(termiņš pagarināts).

Lasit talak

Ieplānots ap 20 ceļa posmu remonts

03 jūnijs 2015

Gada sākumā, tiekoties ar novada iedzīvotājiem, izskanēja jautājumi par grants ceļu remontiem un arī par caurtekām, kas noteikti jāremontē, lai saglabātu ceļu kvalitāti. Maijā, kad laika apstākļi bija labvēlīgi, sākās darbi uz ceļiem. Par tiem stāsta novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA, kas pilda arī Autoceļu uzrauga pienākumus.
Janvārī Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts gada budžets speciālajam fondam, no kura tiek finansēta ceļu uzturēšana. No valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondā šogad tiks ieskaitīti 151 772 eur, jeb 12 647 eur mēnesī.

Lasit talak

Afiša

13.07.2019 15.00 Bērnības svētki (Pušmucovas TN)

30.06-06.07 Ciblas novada svētki „Ciblas novadam – 10!”

04.06.2019 10.00 Grūtnieču vingrošana. (Pušmucovas TN)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo