1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Tiek izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums „Granti” Pušmucovas pagastā (karjers)

12 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 augusts 2015 11:37

 
Ciblas novada pašvaldība 2015. gada 22. septembrī plkst. 10:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Granti”, Pušmucovas pagastā, Ciblas novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0109, uz kura atrodas smilts - grants un smilts karjers ar 810,71 tūkst. m³ smilts - grants krāju un 790,04 tūkst m³ smilts krāju.
 
Izsoles sākumcena – 300 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir EUR 30 000,00 ar norādi „„Granti” izsoles nodrošinājuma summa” un izsoles dalības maksa EUR 20,- ar norādi „„Granti” izsoles dalības maksa”. Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības AS „Citadele” kontā LV57PARX0012469710001. Nosolīto summu par Nekustamo īpašumu jāiemaksā pašvaldības kontā mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv, sadaļā Nolikumi, vai Ciblas novada pašvaldībā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Pieteikumu reģistrācija tiek veikta līdz 2015. gada 21. septembrim plkst.15:00 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā, adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā.
 
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 65700844 vai 26869560.
 

Latvijas kino izlase pieejama arī Ciblas bibliotēkā

21 augusts 2015

Ciblas novada Ciblas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas filmu izlases kolekciju ar 25 DVD diskiem.
Filmu kolekcija ir pieejama Ciblas bibliotēkā. Pēc pieprasījuma arī pārējās novada bibliotēkas var izmantot šo kolekciju pie sevis bibliotēkā, - stāsta bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE, piebilstot, ka filmas atļauts skatīties tikai uz vietas, bibliotēkas telpās.
Projektu “Latvijas filmu izlase”, atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, īstenojis Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu. Tapusi apjomīga filmu kolekcija DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi. Filmu nozares ekspertu grupas diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Izlases 25 DVD diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs (latviešu un angļu valodā) par visām filmām un to autoriem.

Lasit talak

Novada ceļu rekonstrukcijas darbiem pieejamā kvota – 0,71 miljons euro

19 augusts 2015

Kā ziņo Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe, 18. augustā Ministru kabinets apstiprināja MK noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā", kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” (apmēram 2 nedēļu laikā).
Ciblas novada apstiprinātā kvota ir 0,71 miljons euro. Tas nozīmē, ka šobrīd norit aktīvs darbs gan pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, gan Attīstības programmas papildināšanas, lai jau pavasarī var sākt reālus ceļu rekonstrukcijas darbus.
Informē Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Makulatūras vākšanas akcija turpinās!

17 augusts 2015

Vēl līdz septembrim piecas Ciblas novada bibliotēkas (Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un Līdumnieku pagasta bibliotēka) rīko makulatūras vākšanas akciju, aicinot arī iedzīvotājus iesaistīties. Makulatūru var nodot nosauktajās vietējās bibliotēkās, no kurienes to pārstrādei savāks SIA "Līgatnes papīrs".
Pušmucovas bibliotēkā makulatūras vākšanai ir atvēlēta viena no telpām pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča ir gandarīta, ka iedzīvotāji samērā aktīvi iesaistījušies makulatūras vākšanas akcijā, pat mudina viens otru izmatot šo iespēju. Piemēram, Vineta Čiževska no Mežerniekiem pirmā atsaucās aicinājumam „Ciblas Novada Ziņās” un vēl iesaistīja arī kaimiņienes Antoņinu Tripāni un Ilgu Gradi. Makulatūru ir nodevuši un turpina nodot Liene Cimbaļuka (pastniece), Marina Barkāne (l/s konsultante), Ludmila Božinska, Tatjana Jakovļeva, Aldis Pirags, Inta Piraga un arī Pušmucovas pamatskola (bijusī direktores vietniece Leonīda Puļa).

Lasit talak

Oktobrī notiks dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki

14 augusts 2015

17. oktobrī Blontu Tautas namā notiks Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki.
Svētkos ģimenes tiks aicinātas izpildīt programmu, kas sastāvēs no divām brīvas izvēles dziesmām vai brīvas izvēles skaņdarbiem, vai vienas dziesmas un viena skaņdarba. Būs iespēja izmantot gan visa veida mūzikas instrumentus, gan arī fonogrammas pavadījumu.
Ģimeni var pārstāvēt vismaz divi cilvēki, tie var būt: vecāki, bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, vecvecāki.
Lai piedalītos svētkos, ģimenēm līdz š.g. 2. oktobrim jāaizpilda anketas (skat. Pielikumā) un jānodod tās Blontu TN vai sava pagasta Tautas nama vadītājai. Iespējams iesniegt pa pastu (adrese: Blontu TN, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) un arī elektroniski (e-pasta adreses: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).
Pēc pieteikumu anketu saņemšanas ar katru ģimeni tiks saskaņots mēģinājumu laiks.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 28381416 (Blontu TN vadītāja Jana Barkāne) un t.29285284 (Kultūras darba koordinatore Sandra Beļavska).

Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai Felicianovā

05 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 augusts 2015 21:39

Ciblas novada pašvaldība izsludina cenu aptauju un veic iespējamo pretendentu apzināšanu ēkas nojaukšanai (daudzdzīvokļu trīsstāvu ēka ar pagrabu zem ēkas daļas) ciemā Felicianova, Ciblas pagastā, Ciblas novadā.
Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai personīgi Ciblas novada pašvaldībā līdz 2015. gada 8. septembrim, plkst.14.00. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti. Piedāvājumam ir divas sastāvdaļas: 1) Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai cenu aptaujā; 2) Finanšu piedāvājums. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
Pretendentu atlasei izvirzītas zināmas prasības (skat. Pielikumu).
Ir izstrādāta Veidne pretendenta pieteikumam (skat. Pielikumu).

Līdumniekos – jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai

17 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 augusts 2015 13:28

   Augustā īstenots vēl viens jauniešu grupas projekts, kas tika atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2015”.
   Ir īstenots projekts „Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos” – ir uzstādīta smilšu kaste, iegādāts nūjošanas inventārs.
   Projekta veicējs – Ēriks Pavlovs. Projekta budžets – 400 euro.

“Styprūs skriejīņa” uzvarētāji – gan vietējie, gan kaimiņi

12 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 augusts 2015 13:00

 
Ciblas novadā jau par tradīciju kļuvis "Styprūs skriejīņs", ko rīko IK “Lanas 777” ar biedrības “Strauts” atbalstu. Šogad 1. augustā, nu jau otro gadu, skriešanas, veiklības un spēka elementi sagaidīja drosmīgos dalībniekus sieviešu, vīriešu un komandu konkurencē. FOTO GALERIJA
 
Sacensību trases garums bija ap 5 km, tā bija atdzīvināta ar 35 dabīgiem un mākslīgiem šķēršļiem – dūmu mākoņiem, neskaitāmiem grāvjiem, skrējienu pret straumi, lēcieniem pāri siena ruļļiem u.c.. Laika apstākļi bija labvēlīgi, līdz ar to katrā grupā šogad bija vērojama cīņa par uzvaru.

Lasit talak

Nevalstiskajām organizācijām – projektu konkursi

05 augusts 2015

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 augusts 2015 12:16

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š. g. 4. augustā izsludināja "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
 1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 2. starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 3. Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR).
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai – 2015.gada 3. septembris.
Konkursa nolikums pieejams: http://latgale.lv/lv/events/event?id=3671 , kā arī pielikumā!

Lasit talak

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

19.01.2019 14.00 Atpūtas vakars senioriem (Ciblas TN)

20.01.2019 10.00 TELPU FUTBOLA TURNĪRS (Felicianovas SK)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo