1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Mežos – ugunsnedrošais periods

02 jūnijs 2015

Visā valsts teritorijā ar 25. aprīli Valsts meža dienests (VMD) noteicis meža ugunsnedrošais laikposms. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 25. aprīļa,  uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

 Uzturoties mežos un purvos  aizliegts :

 • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt atkritumus;
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
 • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Lasit talak

Futbola sacensībās uzvar ciblānieši

02 jūnijs 2015

Ciblas jauniešu centra "Impulss" vadītājs Aldis Tihovskis sadarbībā ar Cirmas pagasta bibliotēkas vadītāju Marinu Piterāni sarīkoja futbola sacensības "Draudzības kauss", kuras notika sestdien, 30. maijā Tutānu ciema futbola laukumā.
Sacensībās piedalījās divas komandas no Ciblas novada un divas mājinieku komandas.
Sīvā cīņā un bez zaudējumiem uzvaru izcīnīja Ciblas novada komanda "Kosmonauti" (Māris Jansons - Buļs, Nauris Rudzanovs, Renārs Romanovs, Edgars Mizāns, Austris Kilups un kom. kapteinis Egīls Jegorovs).

Lasit talak

Zvirgzdenē izskanējuši jauno talantu svētki

01 jūnijs 2015

Jau otro gadu Ciblas novadā notika jauniešu talantu svētki, uz kuriem bija aicināti novada bērni un jaunieši. 30. maijā jaunos talantus gaidīja Zvirgzdenes estrāde. Mērķis nebija noteikt labāko, bet ļaut katram atklāt savu talantu. Tie bija samērā daudzveidīgi, lai gan pārsvarā priekšnesumos skanēja dziesmas.
Koncertu ieskandināja Ruciņu ģimenes ansamblis, kā arī Laura Sprudzāne un Jana Barkāne no Blontiem.
Kā pirmie Ciblas novada jauno talantu svētkos uzstājās pušmucovieši . Viņi sniedza kopumā astoņus priekšnesumus. Dziedāja popgrupa „Heijā”, Dairis Kazinieks, Anastasija Kapitonova, Aurēlija Aleksa Puļa, Madara Domarka, dzejoli deklamēja Kristers Sviklāns un dejoja Pušmucovas TN diskodeju grupa „The fox”. FOTO

Lasit talak

Svētki Pušmucovas pamatskolā

01 jūnijs 2015

Ceturtdien, 28. maijā, Pušmucovas pamatskolā notika mācību gada noslēguma pasākumus, kura laikā skolas kolektīvs – pedagogi un audzēkņi, kā arī viņu vecāki koncertuzveduma laikā atskatījās uz aizvadītā gada skaistākajiem notikumiem: bija fragmenti no koncertiem, bija fotogalerijas uz lielā ekrāna. Sarīkojuma laikā tika sveikti aktīvākie un sekmīgākie skolēni, kuri saņēma naudas balvas, un pedagogi.

Svētki sākās ar kopīgi dziedātu skolas himnu „Baltā dziesma” (vārdu autore – Janīna Tabūne, mūzikas autore – Ināra Dovgiallo). Uzrunu teica skolas direktore Alla Ločmele un viņas vietniece Leonīda Puļa. FOTO

Lasit talak

Jaunajiem riteņbraucējiem – 2. vieta

01 jūnijs 2015

26. maijā Ludzā notika JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMS 2015. Tas ir jauno riteņbraucēju konkurss, kurš notiek daudzus gadus visā Latvijā. Tajā piedalās 11 - 12 gadus veci bērni.
Ciblas vidusskolu veiksmīgi pārstāvēja 5. klases skolēnu komanda – Ilvars Purins, Egita Kozlovska, Vitālijs Zeļčs, Vlada Seimuškina, Ritvars Kozlovskis un Santa Fedišina.
Konkursā piedalījās 6 komandas (katrā 6 cilvēki) un individuālie dalībnieki. Visiem dalībniekiem bija jāparāda zināšanas par velosipēda tehnisko uzbūvi, par ceļu satiksmes noteikumiem, par pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī jānobrauc divas distances ar sarežģītiem šķēršļiem.

Lasit talak

Renovēta Ciblas skolas ēka

21 maijs 2015

Sekmīgi ir noslēdzies Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.
Projekta kopējās izmaksas – ap 330 tūkst.eiro, Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 80 tūkstoši eiro.
Projektu koordinēja Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. Viņa informē par paveikto:
-- Gada sākumā Ciblas novada pašvaldība parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61. Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5. kārtai.
Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Lasit talak

Blontu dārziņā – Ģimenes sporta diena

25 maijs 2015

22. maijā Blontu pirmskolas izglītības iestādē notika Ģimenes sporta diena, ko ar pedagogu atbalstu rīkoja Vecāku padome (organizēja un finansēja). Šis pasākums tika rīkots bērniem un vecākiem, atzīmējot maija vidū visā pasaulē svinēto Starptautisko ģimenes dienu. Ģimenes sporta dienas galvenais mērķis – rast laiku ģimenes kopā būšanai neformālā atmosfērā.

No bērnu acu punkta, pats svarīgākais elements pasākumā bija piepūšamās atrakcijas. Tās bērni gaidīja jau no nedēļas sākuma un, ieraugot, kā piepūšamā pils top, nevarēja vien nociesties un bija gatavi visi reizē doties lēkāt. Pasākumā bija arī citas atrakcijas – mazākie izmantoja slidkalniņu, lielākie skrēja stafetē, tika ietītas "mūmijas" un pūsti "putu tārpi". FOTO

Lasit talak

Dotētās darbavietas – tikai 16 skolēniem

20 maijs 2015

Ciblas novada pašvaldība šogad ir iesaistījusies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā* – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Pašvaldība bija gatava I kārtā dotēt 15 skolēnu darbavietas, II kārtā – 10 darbavietas. Līdz 8. maijam (un pat nedaudz ilgāk) tika gaidīti pieteikumi no uzņēmējiem. Taču ir pieteicies tikai viens darba devējs – biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki", kas plāno nodarbināt 4 jauniešus pa 4 stundām dienā. Piedāvātais darbs – labiekārtošanas strādnieks.
Pašvaldība jūnijā nodarbinās 3 jauniešus no daudzbērnu ģimenēm, pa vienam skolēnam Pušmucovā, Ciblā, Blontos, bet jūlijā pašvaldības objektos tiks nodarbināti 6 un augustā 3 skolēnus.
Tas nozīmē, ka šovasar kopumā tikai 16 novada jauniešiem būs iespēja strādāt dotētās darba vietās.
Informē pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska
* Domes sēdē 23. aprīlī ir pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (publicēti www.ciblasnovads.lv)

Ģimeņu diena Līdumniekos

19 maijs 2015

Jau piekto gadu Līdumniekos viena diena maija vidū ir veltīta jaukam – ģimeņu pasākumam – Ģimenes dienai. Katru gadu tā notiek dažādi: ar koncertiem, ko bērni sagatavojuši saviem vecākiem, bet katru gadu blakus tam ir notikušas ģimeņu sporta spēles ar dažādiem uzdevumiem un stafetēm.

Šogad uz piecu gadu jubileju tika aicinātas ģimeņu komandas arī no visiem novada pagastiem. Diemžēl pasākumu atbalstīja tikai Blontu un Ciblas pagasts. Pasākumā piedalījās 8 komandas, katrā – pa 5 dalībnieki: „Mumini”, „Strela”, „Noslēpumu kambaris”, „Tīrulīši”, „Spēks”, „Grunduļi”, „Ašie, brašie”, „Freken Boka”, kā arī skatītāji.

Pasākuma dalībniekus sveica novada izpilddirektore Ināra Sprudzāne. FOTO

Lasit talak

Afiša

20.10.2018 19.00 Pašdarbnieku vakars (Ciblas TN)

20.10.2018 18.00 "Helovīns" (Pļena muižā)

2. novembrī - Visu dvēseļu diena Zvirgzdenes pag. kapsētās

Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa:

– Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm.

Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Svecīšu vakari Ciblas un Līdumnieku pag. kapsētās

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo