1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Ja kavēts NĪN maksājums, tiek rēķināta kavējuma nauda

12 aprīlis 2018

Ciblas novada pašvaldības budžetā samērā labi ienāk Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi. Kopš februāra, kad tika izsūtīti pirmie paziņojumi par aprēķināto NĪN, iemaksāti gandrīz 90 tūkstoši eiro.

NĪN termiņi šogad ir 3. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Līdz 3. aprīlim bija iespējams iemaksāt visu NĪN summu, kas aprēķināta 2018. gadam vai ¼ jeb 1.ceturkšņa summu.

Nereti nodokļa maksātājs, kas norēķinās par NĪN pēc termiņa beigām, ir pārsteigts par to, ka radusies kavējuma nauda un parāds. Skaidrojums ir vienkāršs: NĪN administrēšanas programma automātiski rēķina kavējuma naudu par maksājumu, kas ienācis vēlāk kā 5 dienas pēc termiņa.

Lasit talak

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūvei tiks izmantoti ES fondu līdzekļi

13 aprīlis 2018

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Ciblas novada pašvaldības projektu Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekts tika iesniegts ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākumam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, un projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu no LEADER 45 000 eiro apmērā.

Stadiona pārbūvei būs nepieciešams lielāks finansējums, kas tiks piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta (deputāti par to lēma 28.07.2017. sēdē). Domes sēdē 2018. gada 27. martā tika nolemts lūgt aizņēmu Valsts kasē, lai varētu nodrošināt visu stadiona pārbūvei nepieciešamo finansējumu.

Lasit talak

Noslēdzies lekciju kurss pusaudžiem

17 aprīlis 2018

Ciblas novada pašvaldība veica tirgus izpēti un noslēdza līgumu ar biedrību „Strauts”, kas organizēja lekciju ciklu pusaudžiem par dažādām tēmām projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Ciblas novada skolēniem no 10.-12.klasei bija iespēja noklausīties 4 lekcijas: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, atkarības, to mazināšana un seksuālā veselība.

Lasit talak

Aizvadīts pasākums “Satiec savu Meistaru!” Ciblā

12 aprīlis 2018

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu Meistaru! 2018” aizvadītās nedēļas nogalē notika 152 vietās visā Latvijā.

Ciblas Tautas namā “Satiec savu meistaru!” notika pirmo reizi. 7. aprīlī Ciblas vidusskolas folkloras kopa „Ilžeņa” un vadītāja Dzintra Toporkova mācīja rotaļdejas un dančus. Pasākums pulcēja gan mazus, gan lielus apmeklētājus, gan vietējos, gan arī kaimiņu pagastu un novadu. Īpašs prieks bija par “Ilžeņas” draugu – Nirzas folkloras kopas “Spryguļs” (vad. Anita Klovāne) un Pušmucovas folkloras kopas “Olūteņi”(vad. Ināra Dovgiallo) piedalīšanos. Paldies visiem!

Lasit talak

Ciblas novada PII audzēkņi piedalās konkursā “Mazais dziedātājs – 2018”

13 aprīlis 2018

Šī gada 4. aprīlī Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Rūķītis” pulcēja skanīgākos Ludzas un Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestāžu mazos dziedātājus konkursā “Mazais dziedātājs – 2018”. Mazie vokālisti vecumā no 2 līdz 4 gadiem varēja parādīt savas balstiņas un dziedātprasmi.

Konkursā “Mazais dziedātājs – 2018” no iepriekš pieteiktajiem 22 dalībniekiem savu dziedātprasmi demonstrēja 14 talantīgi bērni. Jaunie solisti pārstāvēja divas Ludzas iestādes, kā arī Ciblas, Blontu, Briģu un Istras PII. Katrs konkursa dalībnieks izpildīja vienu brīvas izvēles dziesmu atbilstošu savam vecumam un balss spējām.

Lasit talak

Tiekam aicināti piedalīties Pavasara tirgū Preiļos

10 aprīlis 2018

28. aprīlī Preiļu Kultūras namā un teritorijā ap to notiks Lielais pavasara tirgus un V Latvijas Tūrisma informācijas tirgus.

Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs (TIC), kas izlozes ceļā ieguva tiesības šogad Preiļos organizēt V Latvijas Tūrisma informācijas tirgu, līdz 13. aprīlim ir izsludinājis tūrisma informācijas sniedzēju (TIC, asociācijas, citas iestādes) elektronisku pieteikšanos.

Preiļu novada TIC vadītāja Iveta Šņepste aicina pieteikties uz šo pasākumu tūrisma nozares pārstāvjus un arī citu novadu pašdarbības kolektīvus, kam būs iespēja uzstāties uz Pavasara tirgus skatuves.

Lasit talak

Tiks atjaunots segums ceļa P49 posmā no Pušmucovas līdz Ludzai

06 aprīlis 2018

Līdz ar ceļu būvdarbu sezonas sākšanos VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv ir pieejama ceļu remontdarbu karte, kurā ikviens var apskatīt šogad valsts autoceļu tīklā plānotos ceļu remontdarbus un spēkā esošos satiksmes ierobežojumus.

Tajā ir informācija, ka plānoti būvdarbi – seguma atjaunošana jeb segas pastiprināšana – uz ceļa P49 Kārsava–Ludza–Ezernieki posmā no 16.79 km līdz 25.29 km (posmā Pušmucova – Ludza). Darbus šajā posmā veiks SIA „CEĻI UN TILTI”, kas uzvarēja VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātajā iepirkuma konkursā. Iepirkuma summa –      4 691 144,59 EUR.

Aktuālā informācija par būvdarbiem un citiem satiksmes apgrūtinājumiem valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas arī pa LVC diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

Lasit talak

Tiek organizēti skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

05 aprīlis 2018

Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā (01.06.2018. – 31.08.2018) jauniešiem, kas mācās vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs. Piedāvājums attiecas uz tiem skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem. Pieteikumi rakstiski jāiesniedz līdz š. g. 18. maijam.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiks organizēts divos apakšpasākumos:

1. apakšpasākumu organizē un finansē Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar Ciblas novada uzņēmējiem;

2. apakšpasākumu – Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli.

Lasit talak

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

03 aprīlis 2018

No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Lasit talak

Afiša

17.07.2018 16.00 Pudmales volejbola turnīrs (Lucmuiža)

18.07.2018 19.00 Strītbola turnīrs. (Cibla)

15-21. jūlijs Ciblas novada svētki 2018

19.07.2018 Veselības diena "Esi sportisks" (Ciblā)

21.07.2018 13.00 Ciblas novada kauss 2018 (Pušmucovā)

21.07.2018 19.00 Ciblas novada'svētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo