1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Jaunsargi cīnās volejbola laukumā

03 oktobris 2017

Šogad 21. septembrī Ciblas novadā jau otro reizi sabrauc kaimiņu novada jaunsargi, lai uzspēlētu volejbolu. Šoreiz volejbola sacensībās ''Rudens bumba - 2017'' piedalījās piecas komandas no Tilžas, Rugājiem, Baltinavas, Ludzas un Kārsavas.

Pirmajā tikšanās reizē sacensības notika Ciblas peintbola teritorijas pludmales volejbola laukumos. Bet šoreiz, lai neriskēt ar laika apstākļiem, sacensības rīkojām Ciblas novada pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā. Daudzi jaunieši pauda sajūsmu par sporta kompleksu un ar mazu skaudību izbaudīja sportošanai ārkārtīgi piemērotos apstākļus.

Lasit talak

Futbola dienas turnīrā Felicianovā – 9 komandas

02 oktobris 2017

Katru gadu Latvijā notiek Futbola nedēļa (šogad - no 23. līdz 30. septembrim).

Ciblas novadā Futbola dienu rīkojam jau vairākus gadus pēc kārtas. Un šogad 30. septembrī Felicianovas Sporta kompleksā to organizēja Ciblas jauniešu centrs ''IMPULSS'', biedrība ''STRAUTS'', Ciblas vidusskolas sporta skolotāja Ilga Stepanova, Ciblas novada sporta organizatore Ineta Miklucāne ar Ciblas pašvaldības lielu atbalstu.

Uz sacensībām ''Futbola diena - 2017'' telpu futbolā ieradās deviņas komandas no pieciem novadiem (Ludzas, Rēzeknes, Zilupes, Kārsavas un Ciblas). Sacensības atklāja un visas komandas apsveica ar Futbola svētkiem Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Sacensības sākās plkst. 11:00 un beidzās tikai plkst. 19:00. Godalgotās pirmās 3 vietas izcīnījušās komandas tika apbalvotas ar kausu, diplomiem un medaļām, kā arī pirmās vietas ieguvušā komanda sev līdzi aizveda ceļojošo kausu.

Lasit talak

Bērniem – vingrošana ar fizioterapeiti

27 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība projekta Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros no š.g. 2. oktobra rīkot vingrošanu bērniem ar fizioterapeiti Marinu Joņinu.

Nodarbības paredzētas bērniem vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai. Tajās tiks iesaistīti bērni no vidējās un vecākās grupiņas (Blontu PII ir 3 grupas) – plānots, ka tie varētu būt 30 bērni.

Būs kopumā 10 nodarbības, pirmdienās un trešdienās.

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Aktīva un izzinoša ekskursija Salnavas pagastā

27 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, 16. septembrī organizēja fiziski aktīvu ekskursiju senioriem uz Kārsavas novadu. Braucienā devās 15 iedzīvotāji no Ciblas, Blontu un Pušmucovas pagasta. Par ekskursijā pieredzēto stāsta pušmucoviete Veronika Misāne.

Rīta pusē mēs, Ciblas novada seniori, ieradāmies Salnavas muižas parkā, kur grupu sagaidīja fizioterapeite Marita Joņina ar trim saviem palīgiem.

Lasit talak

Tēva dienas pasākumā pulcējās ģimenes

27 septembris 2017

Svētdien, 10. septembrī, Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā notika Tēvu dienai veltīts pasākums „Tu esi vairāk nekā zelts…”. Uz to tika aicinātas ģimenes, kurās ir mazi, pirmsskolas un 1. - 4. klašu vecuma, bērni. Pasākumu apmeklēja 35 dalībnieki.

Sportiskais pasākums sākās ar dzeju par tēti. Sekoja kopbilde, kur katrs redzams ar melnām ūsām, un vairākas stafetes: „Ūsu stafete”, „Bērna pavadīšana uz skolu”, „Pusdienu pārtraukums” un „Zelta bumba”, kā arī individuālās tēvu sacensības. Sportiskās aktivitāte noslēdzās ar bērniem rīkotu orientēšanos pa zāli.

Lasit talak

Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām

19 septembris 2017

LAD apzinās lauksaimnieku smago situāciju! No pirmdienas, 18.septembra, ir atvieglota pieteikumu iesniegšana par spēcīgajās lietavās un plūdos cietušajām platībām!

 • EPS ir izveidota īpaša sadaļa, kur pieejama izdrukāšanai sagatavota daļēji aizpildīta informācijas (pieteikuma) veidlapa.
 • Lai iesniegtu pieteikumus par 2017.gadā bojā gājušo ražu, vairs nevajag drukāt papīra kartes. Karti vajag aizpildīt tikai par cietušajiem 2018.gada ziemāju sējumiem.

LAD vērš uzmanību! Var iesniegt papildu informāciju par vēl cietušajiem laukiem arī pēc tam, kad pieteikums jau ir iesniegts dienestam.

Lasit talak

„Styprūs skriejīņs 2017” notika ekstrēmos apstākļos

12 septembris 2017

Tikai 9. septembrī beidzot notika ''STYPRŪS SKRIEJĪŅS – 2017”, ko lietavu dēļ nācās pārcelt no 26. augusta divas reizes. Sacensības organizēja Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777” īpašnieks, piesaistot brīvprātīgos, un ar Ciblas novada pašvaldības atbalstu.

Diemžēl visu sacensību trasi 9. septembrī vēl nevarēja izmantot, jo trase bija applūdusi. No 32 šķēršļiem sacensību dalībniekiem tika piedāvāti tikai 19, trasē netika iekļauta upe un grāvji. Tomēr sacensības notika, tajās bija vērojama visai augsta aktivitāte – bija gan individuālie starti, gan komandu starti, bija daudz līdzjutēju un atbalstītāju. Sacensības ir ekstrēmas un ar to arī populāras.

Lasit talak

Līdz 2. oktobrim var pieteikt plūdos cietušo lauku apsekošanu

01 septembris 2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu.

Lasit talak

Novada skolās tiek īstenots projekts

05 septembris 2017

Ciblas novada pašvaldība 2017. gada 27. jūlijā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 īstenošanu Ciblas novada skolās. Sākot ar šī gada septembri projekta aktivitātēs iesaistīties gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Lasit talak

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo