1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Ciblas PII notika kursi

02 novembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 novembris 2018 14:38

Ik rudeni visās mācību iestādēs sākas un notiek intensīvs darbs. Savas prasmes, iemaņas un zināšanas pilnveido gan izglītojamie, gan pedagogi.

26. oktobrī Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē bija iespēja pirmsskolas darbiniekiem papildināt un paplašināt savu redzesloku par kompetencēm pirmsskolas izglītībā.  Mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādē Ciblā notika kursi “Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai”, kurus vadīja Jana Buboviča no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolas nodaļas. Viņa ir galvenais speciālists - eksperts, kompetenču pieejas pirmsskolas jomas koordinators.

Lasit talak

Kapsētu apsaimniekošanas aktualitātes

30 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 oktobris 2018 10:28

Ciblas novada teritorijā ir 27 kapsētas ar kopējo platību 17,91 ha, divas no tām nav uz pašvaldības zemes. Kvītaines kapsēta Blontu pagastā ir uz Kvītaines pareizticīgo baznīcas zemes. Līdumnieku pagasta Petručonku kapsēta atrodas uz fiziskas personas zemes. Visvairāk kapsētu ir Zvirgzdenes pagastā – 13. Pārējos pagastos – no 2 līdz 5 kapsētām.

Pirms diviem gadiem tika izstrādāts „Ciblas novada kapsētu darbības un apsaimniekošanas sakārtošanas darba plāns”. Darbi sākās ar kapsētu (tajā skaitā brāļu kapu, obelisku un piemiņas vietu) saraksta sastādīšanu, uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Plānveidīgi tiek veikta visu kapsētu labiekārtošana: piebraucamo ceļu un stāvlaukumu sakārtošanu, žogu remonts un nomaiņa, bīstamo koku izzāģēšana u.c..

Lasit talak

Pušmucovā atkal skanēja tautas mūzika

25 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 oktobris 2018 10:18

Projekts „XV Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados.

Tautas muzikantu saiets Pušmucovā 2003. gadā bija pirmais tautas muzikantiem veltītais pasākums viena rajona robežās, ko ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu organizēja Madonas rajona Barkavas kultūras nams.

Lasit talak

Kopīgā darbā sakopts Eversmuižas parks

25 oktobris 2018

19. oktobrī Eversmuižas parkā valdīja rosība. Vidusskola organizēja parka teritorijas sakopšanas talku. Talkā piedalījās Ciblas vidusskolas skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki, algoto sabiedrisko darbu strādnieki. Pēc mācību stundām talciniekiem pievienojās klašu kolektīvi. Talkoja 7. – 12. klases, izņemot sportistus, kuri todien bija devušies uz basketbola sacensībām Ludzā.

Parka teritorijas izpļaušanu organizēja novada pašvaldība. Talcinieki vāca nopļauto sauso zāli un lapas. Vīrieši nozāģēja dažus bīstamus kokus, apzāģēja arī seno apstādījumu krūmus.

Lasit talak

Mazie ciblānieši saviļņoti pēc teātra apmeklējuma

25 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 decembris 2018 17:58

Izmantojot iniciatīvas „Latvijas skolas soma” iespējas, 19. oktobrī Ciblas vidusskolas 1. - 5. kl. audzēkņi noskatījās Liepājas teātra viesizrādi „Dželsomīno Melu zemē” Latgales vēstniecībā „Gors”. Šajā izrādē režisors Ģirts Šolis kopā ar aktieriem stāsta itāļu rakstnieka Džanni Rodari radītā puisēna Dželsomīno piedzīvojumus, atklāj teātra radīšanas un pārtapšanas noteikumus, kā arī fantāzijas neierobežotās iespējas.

Kā iespēju apmeklēt izrādi vērtē bērni un kādi ir viņu iespaidi? Lūk, kādas ir otrklasnieces Elīnas domas:

Lasit talak

Svētku dienas Blontu PII

25 oktobris 2018

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 19. oktobrī notika tradicionālie Ražas svētki. PII vadītāja Gunta Stolere stāsta, ka tā bija viena no pēdējām oktobra siltajām un saulainajām dienām. Bērni un viņu vecāki vienojās kopīgā pasākumā ar dziesmām, rotaļdejām un mīklu minēšanu par dārzeņiem. Ļoti garšīgi bija daudzveidīgie no dārzeņiem gatavotie ēdieni, ar ko cienāja vecāki.

Foto: Ražas svētku laikā Kondrātu ģimene uz ugunskura vārīja gardu dārzeņu zupu, katram bija iespēja to nobaudīt.

Lasit talak

Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus

18 oktobris 2018

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Tas bija nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko radīja šīs vasaras pārmērīgais sausums un lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi visā Latvijā. Eiropas Komisija 1. oktobrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas pierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumus. Tādēļ Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra veiks pirmās vienotā platību maksājuma avansa izmaksas, pēc tam izmaksājot avansa maksājumu arī bioloģiskajām saimniecībām un apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Lasit talak

Ludzā - ceļojošā fotoizstāde

18 oktobris 2018

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 oktobris 2018 08:14

Piektdien, 19.oktobrī, plkst. 14.00 Ludzas novadpētniecības muzejā notiks Latvijas Dabas fonda ceļojošās izstādes "Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas" atklāšana.

Lai pievērstu uzmanību Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un veicinātu ilgtspējīgu vērtīgo ezeru apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds (LDF)  īsteno projektu “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”. Ceļojošajā izstādē “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” LDF eksperti apkopojuši 1920.-1930. gadu fotogrāfijas, kā arī 1950.-1960. gadu attēlus un pēdējo 20 gadu laikā uzņemtas fotogrāfijas, kuras atspoguļo Sauleskalna ezerzemes unikālo ainavu un dabas vērtības.

Lasit talak

Svecīšu vakari 2018. gada rudenī Ciblas novadā

26 septembris 2018

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 26 septembris 2018 13:07

Gadu desmitiem veidojušās Svecīšu vakaru tradīcijas. Ciblas novada pagastu kapsētās Svecīšu vakarus parasti rīko Tautas namu vadītāji. Lielākoties tiek aicināti arī vietējo katoļu draudžu priesteri. Svecīšu vakari notiek oktobra sestdienās un svētdienās.

Savukārt Katoļu Baznīcā ir īpašas dienas, kad ticīgie lūdzas par mirušo dvēselēm, svarīgākā no tām – Visu dvēseļu diena 2. novembrī.

Svecīšu vakari šoruden notiks:

Lasit talak

Afiša

02.02.2019 Zemledus makšķernieku sacensības "BĻITKA 2019" (Kurjanovas ezers)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo