1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Noskaidroti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” balvu ieguvēji

22 novembris 2017

17. novembra vakarā – LR Proklamēšanas svētku pasākumā Pušmucovas Tautas namā tiks godināti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks 2017” nominanti.

Konkursa nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikta 1 pretendente: Dzintra Toporkova, Ciblas vidusskolas skolotāja.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika izvirzīti 4 pretendenti: Zinaida Bule, pensionāre no Ciblas pagasta; Ļubova Maļavkina, Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punkta vadītāja; Jevģēnijs Metlans, pensionārs no Blontu pagasta; Jānis Kazinīks, pensionārs no Pušmucovas pagasta.

Nominācijā „Gada jaunietis” pretendenti netika pieteikti.

Lasit talak

Ciblas vidusskolā – Tēvzemes nedēļa

17 novembris 2017

Ciblas vidusskolā laikā no 11. līdz 18. novembrim ik gadu norisinās Tēvzemes nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos Latvijas Republikai veltītos pasākumos.

16. novembrī pēc mācību stundām skolas zālē, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienu, skolas kolektīvs un daudzi skolēnu vecāki pulcējās uz pasākumu „Manas mājas ir mana laime”.

Pēc skolas direktores Sarmītes Leščinskas iedvesmojošās svētku uzrunas tika kopīgi nodziedāta Latvijas valsts himna un sākās iespaidīga literāti muzikāla kompozīcija, ko pedagogu Dzintra Toporkovas, Ināras Kuzņecovas un Terēzijas Mizānes vadībā sagatavoja skolēni. Skanēja folkloras kopas „Ilžeņa” dziedātās tautasdziesmas un skanīgas mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Tās mijās ar dzeju par dzimteni, ģimeni un dabu, kā arī dažām tautiskām dejām.

Lasit talak

Apjomīgs remonts rit uz autoceļa Berjozovka - Bārtuļi

17 novembris 2017

Ārkārtējā situācija, ko valdība izsludināja 29 novados pēc augustā notikušajām spēcīgajām lietavām uz 3 mēnešu periodu, tuvojas noslēgumam. Šajās periodā Ciblas novada pašvaldība no valsts budžeta ir saņēmusi finanšu līdzekļus plūdu seku likvidēšanai. Ciblas novada pašvaldība finansējumu lūdza 9 pašvaldības infrastruktūras objektiem, tajā skaitā 8 autoceļiem.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka vairāki darbi pašvaldības infrastruktūras objektos jau paveikti un par tiem tiek gatavotas atskaites.

Šobrīd pilnā sparā rit Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-23 Berjozovka - Bārtuļi virsmas atjaunošana 0.00 - 2.10 km. Šis posms plūdos cietis visvairāk. Darbu veikšanai tika rīkots iepirkums, ko vinnēja SIA „Agroķīmija”. Summa pārsniedz 75 tūkstošus eiro (62312.65 €+ PVN = 75398.31 €).

 

Lasit talak

Sagatavoti jauni pašvaldības dzīvokļu īres līgumi

10 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība organizē pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu un līgumu par komunālajiem pakalpojumiem pārslēgšanu. Personas, kas īrē no pašvaldības dzīvokļus, tiek aicinātas ierasties pagastu pārvaldēs, lai parakstītu jaunos līgumus.

Šajos jaunajos līgumos nav mainīti nosacījumi par cenām un maksāšanas kārtību, bet veiktas nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai tie atbilstu likumu un Ministru kabineta noteikumu aktuālajām prasībām. Kā zināms, dzīvokļu īres līgumi un līgumi par komunālajiem pakalpojumiem ar Ciblas novada iedzīvotājiem slēgti pirms daudziem gadiem, tie ir juridiski novecojuši.

Pašvaldība aicina personas, kas īrē dzīvokļus, līdz 2017. gada 15. decembrim griezties pagastu pārvaldēs un parakstīt jaunos līgumus.

Lasit talak

Sacensību „OSOKA - 2017” lielākā līdaka – 1,5 kg smaga

10 novembris 2017

Kā jau makšķernieki runā, laba cope bija vakar un būs rīt… Tā bija arī makšķernieku sacensībās ''OSOKA - 2017'', kas 4. novembrī notika Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā.

Jau no plkst. 7:30 noteiktā pulcēšanās vietā sanāca sacensību dalībnieki, kā vienmēr izrunāja jaunus un vecus makšķernieku notikumus. Šoreiz sacensībās piedalījās 21 makšķernieks no Ciblas, Felicianovas, Zvirgzdenes, Līdumniekiem, Franapoles, Blontiem, Pušmucovas, Salnavas un Mērdzenes. Jaunākie sacensību dalībnieki bija divi 18-gadīgi jaunieši Edijs un Gints, bet vecākais bija Jevģenijs Laizāns.

Lasit talak

Tautas tērpi – deviņiem novada amatierkolektīviem

09 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi LEADER projektu Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”.

Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 38430,58 eiro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 34587,50 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb 3843,08 eiro.

Projekta ietvaros tika pagatavoti tērpu komplekti deviņiem novada amatierkolektīviem: Zvirgzdenes kapelai, folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam ansamblim „Olūti”, jauniešu deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai „Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu deju kolektīvam „Kamolītis”, Blontu folkloras kopai „Madara”, Pušmucovas bērnu deju kolektīvam.

Lasit talak

Ciblas bibliotēka nodod makulatūru

09 novembris 2017

Ciblas bibliotēka piedalījās SIA „Līgatnes papīrs” rīkotajā makulatūras savākšanas akcijā, nododot makulatūru otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja bibliotēkām, muzejiem un arhīviem no visas Latvijas, bez maksas nodot uzkrāto makulatūru – no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru. Minimālais nodošanas makulatūras apjoms, lai SIA „ Līgatnes papīrs” kurjers ierastos pēc makulatūras, bija 600 kg.

9. novembrī bibliotēka SIA „Līgatnes papīrs” kurjeram nodeva savāktos 1136.75 kg makulatūras. Savākt nepieciešamo daudzumu un vēl ar uzviju, palīdzēja atsaucīgi vietējie iedzīvotāji un bibliotēkas lasītāji.

Lasit talak

Tuvojas 15. novembris – NĪN nomaksas termiņš

02 novembris 2017

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka pēdējais 2017. gada nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ceturkšņa nomaksas termiņš ir 15. novembris, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem.

Ja NĪN netiek nomaksāts noteiktā termiņā, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Jau tagad nokavējuma nauda tiek rēķināta par summām, kas nav nomaksātas līdz iepriekšējam termiņam. NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi bija noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Lasit talak

Tēvzemes nedēļas pasākumi Ciblas vidusskolā

10 novembris 2017

Šonedēļ Ciblas vidusskolā notiek vairāki Tēvzemes nedēļas pasākumi.

Kulminācija – ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 13.45, kad skolas zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

13. - 17. novembris – zīmējumu izstāde „Ziedi Latvijai” (1.-9. kl.)

Lasit talak

Afiša

23.02.2018 13.00 Klaunu šovs "OKI-DOKI" (Ciblas TN)

Uzņēmēju balle – 17. martā

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle šogad notiks 17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.

Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā dažādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki. Būs svētku uzrunas un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām. Vakaru vadīs Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēs Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Nominācijām izvirzītie uzņēmēji un zemnieki saņems pašvaldības ielūgumus. Bet ikviens Ciblas novada iedzīvotājs var jau tagad pieteikt dalību pasākumā, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122) vai Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (tālr. 28381416).

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo