1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

28. maijā – Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Ludzā

15 maijs 2019

Otrdien, 28. maijā, laikā no plkst. 11.30 līdz plkst. 17.00 Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā (Ludzā, Stacijas ielā 41) ikvienam interesentam būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem: bērnu tiesībām uzaugt ģimenē, saskarsmes tiesībām, drošību izglītības iestādēs, iekļaujošo izglītību, par tiesībām uz īpašumu, mājokļa jautājumiem, sociālo palīdzību, saziņu ar valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, u.c.

Konsultācijas ir bez maksas un uz tām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.

Lasit talak

Meža ugunsnedrošais laikposms sācies

23 aprīlis 2019

Valsts meža dienests ar 19. aprīli nosaka meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā.* Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 19. aprīļa,  uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, atrodoties mežā, ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos  aizliegts :

 • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt atkritumus;
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
 • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Lasit talak

25. maijā vēlēsim Eiropas Parlamentu!

13 maijs 2019

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:

- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;

- balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās dažas stundas dienā;

- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;

- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.

Lasit talak

Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts)

10 aprīlis 2019

Jau šodien, 10. aprīlī, Lauku atbalsta dienests sāks pieņem iesniegumus platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17.  jūnijs.

Ciblas novada pašvaldība finansē lauksaimniecības konsultantu darbu. Tas nozīmē, ka Ciblas novada iedzīvotāji katrā novada pagastā var saņemt lauksaimniecības konsultantu palīdzību, gatavojot iesniegumu par platību maksājumiem.

Konsultante Marina Barkāne pirmdienās pieņem Zvirgzdenes, otrdienās – Pušmucovas, trešdienās – Blontu pagasta pārvaldē, ceturtdienās no rītiem – Lucmuižā, bibliotēkas telpās. Marinas Barkānes tālrunis – 26403122.

Savukārt Ciblas un Līdumnieku pagastu iedzīvotājiem konsultācijas sniedz Agris Trukšāns, viņa tālruņa numurs – 28612349.

Lasit talak

Būsim vienoti 4. maijā!

03 maijs 2019

Baltā galdauta svētki ir viena no jaunākajām tradīcijām, kas sabiedrībā ienāk ar īpašu gaišumu, vieglumu un cerību. Ir pavasara atmodas laiks. Un daudzu Latvijas ļaužu sirdīs vēl dzīvas ir atmiņas par Atmodu, kuras laikā 1990. gada 4. maijā tautas vēlēti deputāti nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Grūti noticēt – ir pagājuši gandrīz 30 gadi kopš tām trauksmainajām dienām, kad, elpu aizturējuši, Latvijas iedzīvotāji gaidīja ziņas par balsošanu Jēkaba ielas namā…

Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šogad 4. maijā pulcēties Ciblas Tautas namā, lai kopīgi svinētu Baltā galdauta svētkus.

Būsim vienoti šajā Latvijas vēsturē nozīmīgajā dienā!

Ciblas novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Baltā galdauta svētki – 4. maijā Ciblas Tautas namā

plkst. 19:00 - KONCERTS

plkst. 21:00 – balle, spēlēs Edgars Čiževskis.

Līdz 15. maijam veicams kārtējais nodokļa maksājums

08 maijs 2019

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15. maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Lasit talak

Klajā nāk "Ciblas Novada Ziņas" kārtējais numurs

30 aprīlis 2019

Šodien, 30. aprīlī, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

*Domes sēdē 25. aprīlī deputāti lēma par daudziem jautājumiem;

* Izsludināts biznesa ideju konkurss, kurā iespējams saņemt 1500 eiro līdzfinansējumu no pašvaldības;

* Ciblas novada skolu audzēkņiem būs iespēja strādāt vasaras brīvlaikā, jo pašvaldība rīko īpašu nodarbinātības pasākumu;

Attachments:
Download this file (CNZ 07 - 19.pdf)CNZ 07 - 19.pdf

Lasit talak

Lielajā talkā aktīvākie bija ciblānieši

29 aprīlis 2019

Ciblas novada teritorijā notika 9 talkas, kurās piedalījās 140 talcinieki. Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tika šķiroti. Ciblas novada talkās izlietoti 380 zilie maisi, kas paredzēti plastmasai, un 630 baltie maisi, kuros savākti nešķirotie atkritumi.

Talkas laikā tika kopti kapi, dabas takas, pagalmi un upju krasti. Tika grābtas lapas, stādīti koki un puķes. Vairāk talkotāju bija Ciblas pagastā, kur notika 4 talkas.

Kopumā šogad talcinieku un talku vietu bija mazāk nekā pērn.

Informē Aldis Tihovskis, Lielās talkas koordinators Ciblas novada pašvaldībā

Blontu TN deju kolektīvam „Kaprīzes” – 5 gadi!

25 aprīlis 2019

Lieldienu svētdienā, 21. aprīlī, Blontu Tautas namā pulcējās daudzi dejas cienītāji. Savu 5 gadu jubileju svinēja sieviešu deju kolektīvs „Kaprīzes”.

Koncertā dejoja „Kaprīzes”, deju kolektīvi no Ciblas TN, Kārsavas TN, Pildas TN un Ratnieku TN, dziedāja un muzicēja Zvirgzdenes kapela un Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis "Olūti", kā arī ansamblis no Līdumniekiem. Savējos sveica Blontu pašdarbnieki: amatierteātra „Aduks” aktieri un folkloras kopa „Madara” dziedātāji. Svētku pasākumu vadīja Adrija Potaša.

Daudz labu vārdu Blontu dejotājām veltīja visi koncerta dalībnieki un Ciblas novada pašvaldība. Dāvanas un ziedi tika pasniegtas kolektīva vadītājam Dainim Jezupovam un arī katrai „Kaprīžu” dejotājai. Pateicība tika veltīta arī Blontu Tautas nama vadītājai Janai Petrovai, jo pēc viņas iniciatīvas 2014. gadā tika izveidots deju kolektīvs „Kaprīzes”.

Lasit talak

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

LPR_logo