1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novada pašvaldība

15. augusts – brīvdiena Ciblas novada pašvaldībā

13 augusts 2019

Saistībā ar lielajiem katoļu svētkiem – Vissvētākās Jaunavas Marijas Debeskāpšanas svētkiem – 15. augustā visās Ciblas novada pašvaldības iestādēs noteikta brīvdiena.

Ciblas novada futbolisti izcīna uzvaru

13 augusts 2019

13. jūlijā Ludzā notika Ludzas novada futbola čempionāts 7x7. Šajā turnīrā piedalījās astoņas komandas: Ciblas novads, „Šellat” (Rēzekne), Alūksne, Blonti, Baltinava, Kārsava, Mērdzene, „Zveri” (Ludza).

Komandas tika sadalītas 2 grupās, no kurām savstarpējās spēlēs 1. un 2. vietu ieguvušās komandas automātiski iekļuva pusfinālā!

Ciblas komanda grupu spēlēs pārliecinoši izcīnīja 1. vietu un iekļuva pusfinālā!

Pusfinālā ciblāniešiem pretī stājās spēcīgā komanda „Šellat”! Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 0:0, un sekoja 9 metru soda sitieni. Ciblas komanda spēja pieveikt rēzekniešus soda sitienos, un iekļuva finālā.

Lasit talak

CIBLAS NOVADĀ IR DAUDZ LABI SAKOPTU MĀJU

29 jūlijs 2019

Tradicionālajā konkursā „Ciblas novada sakoptākā sēta” šogad bija 9 dalībnieki: 4 lauku sētas, 4 mājas ciematos un 1 uzņēmums. Objektus konkursam pieteica pagastu pārvaldes, saskaņojot ar māju īpašniekiem.

Ciblas novadā ir ļoti daudz skaistu lauku sētu un māju ciematos, tomēr retais saimnieks gatavs pasaulei rādīt savu īpašumu. Tāpēc liels paldies ikvienam konkursa „Ciblas novada sakoptākā sēta” dalībniekam par uzdrošināšanos!

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”

1. vieta piešķirta Zvirgzdenes pagasta mājas „Cielaviņas ligzda” īpašniekiem Ilonai un Mārim Cibuļskiem.

2. vieta Lauku sētu grupā – Ciblas pagasta „Plūmju” māju saimniecei Maijai Manukinai.

3 vieta Lauku sētu grupā – diviem dalībniekiem:

Blontu pagasta māju „Doles” īpašniekiem Veltai un Aleksandram Narnickiem un

Līdumnieku pagasta māju „Ezermalas” īpašniekiem Zojai un Viktoram Liepiņiem.

Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā”

1. vieta piešķirta diviem dalībniekiem Blontos:

māju „Kamenes” īpašniecei Vijai Metlānei un

māju „Bebrīši” īpašniekiem Valentīnai un Nikolajam Petroviem.

2. vieta ciematu māju kategorijā – Pušmucovas mājas „Modesti” īpašniecei Elvīrai Rimicānei,

3. vieta – Pušmucovas mājas „Zīlītes” īpašniekiem Svetlanai Sitko - Siņicai un Jānim Siņicam.

Nominācijā „Sakoptākā saimniecība / uzņēmums” piedalījās tikai SIA „Lapegles 2”, Antons Daudišs saņēma apbalvojumu.

Lasit talak

NOSVINĒTA CIBLAS NOVADA 10 GADU JUBILEJA

29 jūlijs 2019

No 30. jūnija līdz 6. jūlijam norisinājās svētki „Ciblas novadam – 10”. Pašvaldība piedāvāja daudzveidīgu programmu, lai katrs varētu baudīt ko sev tīkamu.

Bija vairāki sporta pasākumi: pludmales volejbola un futbola turnīrs, zirgu rikšošanas sacensības, kā arī veselīgu sporta aktivitāšu diena.

Bija bērniem veltīta svētku diena ar īstu diskotēku un folkloras draugu vakars, kurā piedalījās bērni un jaunieši.

1. jūlijā Ciblas pagasta pārvaldes zālē tika atklāta fotoizstāde „Ciblas novadam – 10”, tā bija skatāma līdz 15. jūlijam.

Bija koncerti un balles.

Svētki noslēdzās 6. jūlijā Blontu Tautas namā.

Lasit talak

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras!

22 jūlijs 2019

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts”, veikaliem “top!”, un sadarbībā ar SIA “ALAAS”, aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.

Projekta ietvaros ikviens Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Viļānu, Ciblas un Kārsavas novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētajās dienās piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” iedzīvotāji var līdz 5.augustam un to izdarīt ir ļoti vienkārši:

Lasit talak

Ciblas novada ezeru zivju resursus papildina 20000 līdaku mazuļi

09 jūlijs 2019

Trešdien, 26. jūnijā, Ciblas novada pašvaldība Lielā Ludzas ezera un Zvirgzdenes ezera zivju resursus papildināja ar 20 000 vienvasaras līdaku mazuļiem.

Abu ezeru, kas savstarpēji ir savienoti, zivju resursi atjaunoti saskaņā ar valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"" rekomendācijām - 2017.gadā izstrādātajiem Lielā Ludzas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Lielajā Ludzas ezerā līdakas tiek intensīvi zvejotas un makšķerētas, to skaits ezerā pēdējo gadu laikā ir izsīcis.

Līdakas tika iegādātas SIA “Rūjas zivju audzētava” par Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Zivkopis Ivo Zēmelis paskaidroja, ka līdakas audzētas dabīgajās ūdenstilpnēs, tā kā zivis jau pielāgojušās dzīvei ezerā. Par pieaugušām līdakas varēs uzskatīt pēc trim gadiem, bet tikmēr tās darbosies kā ezera sanitāri. Līdakas barojas no mazākām zivīm, tādējādi nodrošinot tīrību ezerā un līdzsvaru barības ķēdē, kas ļauj arī ezera baltajām zivīm augt lielākām.

Lasit talak

Trešajā dabas skaitīšanas sezonā apsekos pusmiljonu hektāru zemes

12 aprīlis 2019

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.

Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.

Lasit talak

PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

04 jūnijs 2019

Šogad no 20. maija līdz 26. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Tas jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Lasit talak

Pašvaldībai piekritīgās zemes nomai – jauni nosacījumi

01 aprīlis 2019

Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes vai būves iznomāšanas, tai jānosaka tirgus vērtība. To var veikt tikai sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas pašvaldībai prasa izdevumus vidēji EUR 120.00 par vienu vienību. Šos izdevumus MK noteikumi paredz atmaksāt zemes nomniekam.

Lasit talak

Afiša

24.08.2019 12.00 Bērtuļa diena Līdumniekos.

31.08.2019 12.00 Rikšotāju zirgu sacensības. (Pušmucovā)

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo

Joomla extensions by Siteground Hosting