1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

25.11.2014 9.30 Izsole (Blontos)

07 novembris 2014

     izsole   

Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-003-0091 – 3,4 ha platībā zemes nomas tiesību iegūšana.
       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2014.gada 25. novembrī plkst.9.30
     Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā, adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00) līdz 2014.gada 24. novembra plkst.15.00
       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības - EUR 16,70 gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.
Attachments:
Download this file (68980030091.docx)Izsoles noteikumi

Lasit talak

Īstenots Zivju fonda projekts

11 novembris 2014

LADzivju fonds logo 7Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir īstenots Zivju fonda pasākums Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros apstiprināto projektu Nr.1.31 „Zivju resursu pavairošana Ciblas novadā Lielajā Ludzas ezerā”. Ir ielaisti 20 000 vienvasaras zandartu mazuļi par kopējo summu 4549,84 EUR, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 3240,00 EUR.

   Zandartu mazuļi tika ielaisti šī gada 24.oktobrī Lielā Ludzas ezera ziemeļaustrumu daļa, no pilsētas puses, klātesot zivju audzētavas pārstāvim, VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektora un PVD Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārā inspektora, kā arī pašvaldības pārstāvja klātbūtnē.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska

IMG 8464

Lasit talak

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

10 novembris 2014

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.

Lasit talak

Ciblas novadā ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai.

30 oktobris 2014

Saskaņā ar ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumu Nr. 322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir noteikta vieta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai.shema

Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem.

19 septembris 2014

Vairāk kā 40 mājražotāji, mazie ražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā, lai veicinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem

Vairāk kā pusgadu sociālajos tīklos un internetā darbojas projekts „Latvijas Mājražotāji”, kurā pircējs tiek informēts par Latvijas mājražotājiem, amatniekiem un mazajiem ražotājiem, mudinot iegādāties viņu produktus un aktualizējot informāciju par dažādiem pasākumiem un nozari.

Projekta autors ir Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju informācijas un atbalsta biedrība. Biedrības galvenais mērķis – izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas – sociālos tīklus un internetu, kā arī masu medijus – apkopot informāciju par Latvijas mājražotājiem, mazajiem ražotājiem un amatniekiem vienotā datu bāzē, ar kuras palīdzību savest kopā pircēju ar ražotāju un veicināt pieprasījumu pēc ražotāju produktiem!

Lasit talak

Piemaksas Otrā pasaules kara veterāniem.

24 oktobris 2014

KF ģenerālkonsulāts Daugavpilī paziņoja, ka Otrā pasaules kara veterāniem (kas bija iesaukti Sarkanajā Armijā) KF valdība izmaksā piemaksas pie pensijas.Tas pats attiecas arī uz ka Otrā pasaules kara veterānu atraitnēm.

         Tie iedzīvotāji, kas uzskata sevi par piederīgu kādai no šīm kategorijām, lai zvana uz ģenerālkonsulātu. Tur pārbaudīs vai tas atbilst viņu sastādītiem sarakstiem.

T: 65421644.

Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Ludzas sektors atrodas jaunās telpās

20 oktobris 2014

Informējam, ka Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Ludzas sektors atrodas jaunās telpās: Raiņa ielā 25, Ludzā (ēkā, kurā atrodas VID).

Ar cieņu,
Jolanta Čuhnova
Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas

  • Reklāmkarogs
LPR_logo
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
zils_eiro_lv
  • Reklāmkarogs