1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Decembrī pagastu pārvaldēs notiks iedzīvotāju sanāksmes

30 novembris 2015

Ciblas novada pašvaldības Dome organizē iedzīvotāju sapulces. Iespējas tikties ar Domes amatpersonām būs visos pagastos šādā laikā:
Pušmucovā – Tautas namā 1. decembrī, otrdien, plkst. 11.00.
Līdumniekos – pagasta pārvaldē 2. decembrī, trešdien, plkst. 10.00.
Ciblā – Tautas namā 5. decembrī, sestdien, plkst. 10.00.
Blontos – novada domes ēkā 7. decembrī, pirmdien, plkst.13.00.
Zvirgzdenē – pagasta pārvaldē 8. decembrī, otrdien, plkst.12.00 (būs autobuss no Ezersalas un Lucmuižas).
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties sanāksmēs!

Ar 16. Swedbank bankomāta atklāšanu Ciblā noslēgs šī gada Latvijas reģionu attīstības programmu

30 novembris 2015

Šī gada aprīlī Swedbank publiskoja Latvijas reģionu attīstības programmu un noslēdza sadarbības memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Iniciatīvas ietvaros kopumā 16 Latvijas novados, kuros līdz šim nebija skaidras naudas izmaksas iespēju, šī gada laikā uzstādīti Swedbank bankomāti. Lai gan sākotnēji programmas ietvaros tika plānots uzstādīt 15 naudas izmaksas automātus, iniciatīvas īstenošanas laikā bez skaidras naudas izmaksu pieejamības palika Aknīstes novads, tāpēc tika pieņemts programmu paplašināt un bankomātu uzstādīt arī šajā novadā. Tāpat Swedbank apņēmusies turpināt rūpes par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas novados un arī turpmāk uzstādīt savus bankomātus vietās, kur citas kredītiestādes varētu izlemt no saviem bankomātiem atteikties. Atklājot bankomātu Ciblā, skaidras naudas pieejamība būs nodrošināta teju 400 Swedbank bankomātos visā Latvijā.
Aicinām uz Swedbank Reģionālās attīstības programmas ietvaros uzstādītā bankomāta atklāšanu Ciblā piektdien, 4. decembrī, plkst.13:00, Ciblas pagasta pārvaldes telpās (Muižas ielā 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads).
Pasākumā piedalīsies:
 • Laimdota Straujuma, LR Ministru prezidente;
 • Māris Mančinskis, Swedbank valdes priekšsēdētājs Latvijā;
 • Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre;
 • Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs.
Papildu informācijai:

Paziņojums par NĪN – arī elektroniski

26 novembris 2015

Gada sākumā visiem zemju īpašniekiem un arī pašvaldības zemes nomniekiem no pašvaldības tiek izsūtīts paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli. Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska atgādina, ka ir iespēja šos paziņojumus saņemt elektroniski.
Viņa informē: – Šogad Ciblas novada pašvaldībā 2239 paziņojumus izdrukājām un izsūtījām pa pastu. Bet 951 paziņojumu sūtījām elektroniski. Esam labāko trijniekā valsts mērogā pēc paziņojumu skaita, kas izsūtīti elektroniski. Uzskatu, ka elektronisko sūtījumu skaits būtu vēl jāpalielina. Tas ir izdevīgāk abām pusēm – pašvaldībai. jo prasa mazāk laika, papīra, izdevumu par aploksnēm un markām; nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem būtu ērtāk saņemt paziņojumu elektroniski, jo paziņojums nonāk e-pastā ātri – tiklīdz ir veikts nodokļa aprēķins, un nepazūd pa ceļam.
No 2016. gada tiks arī uzlabota pašvaldības zemes nomas programma, un iedzīvotāji, kas nomā zemi no pašvaldības, saņems divus rēķinus (līdz šim bija viens, kurā sistēmas nepilnības dēļ elektroniskajiem paziņojumiem netika norādīta nomas maksa): vienu – par NĪN, otru – par nomas maksu.
Sakarā ar to, ka ne visi ir norēķinājušies ar pašvaldību, aicinām nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu par šo gadu. Un, ja kāds maksāšanas paziņojumu nav saņēmis vai to nozaudējis, aicinām griezties pārvaldēs un domes Attīstības nodaļā.
Elektroniski to iespējams izdarīt, rakstot uz e-pastiem:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Ak, valodiņ, cik pateicīga esi!

01 decembris 2015

Sen zināms, ka latgaliešiem piemīt īpaša humora izjūta. Ar to mēs sadzīvojam ikdienā, protot pasmieties par nedienām, likstām un tā rodas jautri atgadījumi dzīvē. Amatierteātri tos izspēlē publiski, un daudzi mēs atpazīstam uz skatuves gan sevi, gan savus kaimiņus un pat pastāvējušās iekārtas.
Novembra trešajā sestdienā Blontu tautas namā atkal pulcējās amatierteātri uz “Skeču parādi”. Astoņi kolektīvi pārstāvēja 5 novadus. Mūsu novadu pārstāvēja Blontu (attēlā), Ciblas un Līdumnieku aktieri, Kārsavas novadu – Salnavas aktieri, Zilupes novadu – Lauderu aktieri, Ludzas novadu – Cirmas un Pildas aktieri, Balvu novadu – Tilžas aktieri.
Priekšnesumi bija saturīgi, aptvēra ļoti dažādu tematiku: gan testamenta nolasīšana un „raudātāja”, gan notikumi pēc līksmi pavadītas Līgo nakts, gan ārsta apmeklējums, gan stāsts par meitas izprecināšanu, gan darbs kolhoza graudu kaltē, gan nedienas ar precību sludinājumiem, gan divu sievu saruna pieturā, gan aktrišu atlase teātrim.
Lai režisoriem ir skeči un lugas, ko iestudēt, un aktieriem, lai ir radošā iedvesma un vēlēšanās darboties uz skatuves. Jo mēs, skatītāji, labprāt gaidīsim jaunas izrādes, un zāle būs vēl pilnāka kā šoreiz!
Vija Tabūne

Balvas saņēmuši konkursa "Ciblas novada gada cilvēks" uzvarētāji

26 novembris 2015

Latvijas Republikas proklamēšanas svētku sarīkojuma laikā Pušmucovas Tautas namā tika pasniegti Ciblas novada pašvaldības apbalvojumi konkursa "Ciblas novada gada cilvēks" uzvarētājiem.
Balvu „Gada cilvēks” saņēma Līdumnieku vokālā ansambļa vadītājs Valdis Naglis.
Balvu „Gada jaunietis” saņēma Ciblas vidusskolas audzēknis Mārtiņš Pavlovs.
Balvu „Mūža ieguldījums” saņēma Leonīda Puļa – pensionēta pedagoģe no Pušmucovas.
Pateicības raksti un veicināšanas balvas tika pasniegtas fotokonkursa „Ciblas novads 2015” dalībniecēm Marinai Barkānei no Zvirgzdenes pagasta un Inetai Miklucānei no Ciblas pagasta. FOTO
 

Izstrādāts rekonstruējamo ceļu saraksts

24 novembris 2015

20. novembrī Blontos notika Ciblas novada pašvaldības Domes Attīstības nodaļas rīkotā sanāksme uzņēmējiem (tai skaitā zemniekiem) par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kam finansiālu atbalstu sniedz valsts un Eiropas Savienība.
LR Ministru kabineta noteikumi paredz, ka prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem.
Š.g. 30. oktobrī Ciblas novada domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības ceļu objektu atlases kritērijus (kopumā 6). Pamatojoties uz šiem kritērijiem, Attīstības nodaļa izstrādāja rekonstruējamo pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā kārtībā. Tad to izvirzīja apspriešanai sanāksmē 20. novembrī, kurā aktīvi piedalījās vairāki zemnieku saimniecību īpašnieki, kā arī Ciblas un Zvirgzdenes pagastu pārvalžu vadītāji.
Izstrādātā saraksta apstiprināšana varētu notikt šonedēļ – kārtējā domes sēdē.
Rekonstruējamo ceļu saraksts tiks publicēts arī Ciblas novada pašvaldības mājas lapā (www.ciblasnovads.lv) un informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”.

AS „Sadales tīkls” ar Ciblas novada pašvaldību pārrunā plānotos elektrotīkla uzlabošanas projektus

10 novembris 2015

Lai pārrunātu īstenotos un līdz 2018. gadam plānotos elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un rekonstrukciju projektus un savstarpējo sadarbību, 4. novembrī notika AS „Sadales tīkls” un Ciblas novada pašvaldības pārstāvju tikšanās. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbus Ciblas novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 2018.gadā, tādēļ savlaicīga informācijas apmaiņa un sadarbība ļaus efektīvāk izmantot pašvaldības un AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem paredzētos līdzekļus, veicinot pašvaldības attīstību un vietējo iedzīvotāju labklājību.
Lai veiksmīgi realizētu elektrotīkla rekonstrukcijas projektus un uzlabotu iedzīvotāju elektroapgādi, liela nozīme ir AS “Sadales tīkls” un pašvaldību savlaicīgai savstarpējai informācijas apmaiņai, plānojot inženierkomunikāciju un infrastruktūras atjaunošanas un izbūves darbus. Saskaņojot elektrotīkla rekonstrukciju projektus ar pašvaldībās plānoto, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņotas darbības un optimālu investīciju ieguldījumu, kas veido pamatu teritorijas ilgtermiņa attīstības plāniem un veicina projektu kopējo izmaksu samazināšanos, un ieguvēji ir novada izdzīvotāji, kuriem vienlaicīgi ar novada infrastruktūras attīstīšanu tiek uzlabota elektroapgāde.

Lasit talak

Ciblas novada Jauniešu centram „Impulss” - 5 gadi!

10 novembris 2015

Biedrība „Ciblas Dzirkstelīte” Eiropas Savienības LEADER+ programmas finansēto projektu „Ciblas novada jauniešu centra labiekārtošana” realizēja 2010.gadā. Šī projekta ideja - jauniešiem nodrošināt vietu un apstākļus, lai tie varētu lietderīgi pavadīt savu laiku.
     Pēc svinīgās atklāšanas 2010. gada 28.oktobrī, Ciblas novada jauniešu centrs uzsāka savu darbību, kuru organizēja Aldis Tihovskis. Šajos piecos gados jaunieši aktīvi iesaistījās ar savām domām un idejām dažādu aktivitāšu organizēšanā. Jauniešu centrā ir notikušas gan viktorīnas un erudītu konkursi, gan novusa, šaha un citu galda spēļu sacensības, gan radošās darbnīcas un daudz citu aktivitāšu. Tāpat jauniešu centrs iesaistījās arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos.
     Šogad Ciblas novada jauniešu centram apritēja pieci gadi. Un paši jaunieši nolēma, ka jubileju svinēs ar pasākumu „Krāsainais piecinieks”, kurā atskatīsies uz paveikto šajā laika posmā. Kopā sanāca aktīvākie jaunieši un realizēja savas idejas svētku pasākuma organizēšanā: tapa skaisti ielūgumi, apsveikuma pušķi ciemiņiem, telpu noformējums, priekšnesums atveidot piecu gadu darbu, atrakcijas un daudz citu darbiņu… FOTO

Lasit talak

Dainu stundas Ciblas bibliotēkā

03 novembris 2015

31. oktobrī Dainu tēvam Krišjānim Baronam apritēja 180 gadi.
Latviešu tautai palaimējās, ka bija savs Krišjānis Barons – vīrs, kas šīm dziesmām spēja atdot savu dzīvi, vācot, kārtojot un apkopojot tautasdziesmas.
               Palīdziet man dziedāt,
              Man bij daudz skaistu dziesmu;
              Pa vienai salasīju,
             Pa tautām staigādams.
                                              /Latvju dainas/
Mums ir biezie dainu sējumi, kuros ierakstīta mūsu valoda, mūsu vēsture, mūsu tautas gadsimtu pieredze un sapņi. Tāpēc arī tautasdziesmas bijušas un  vēl joprojām ir viens no pašiem svarīgākajiem tautas kultūras un gara dzīves stūrakmeņiem.
Vēl viens no iemesliem, kādēļ mums jāpazīst savas tautasdziesmas, ir arī to seniskums un nemirstība, paaudžu paaudzēs saglabātais senču mantojums.
Šim notikumam par godu, Ciblas bibliotēka piedāvāja skolēniem tematiskas stundas bibliotēkā par K.Baronu un tautasdziesmām.

Lasit talak

Afiša

ZIEMASSVĒKU DIEVKALPOJUMI CIBLAS NOVADA KATOĻU DIEVNAMOS

ZSV 175

12.12.2015 11.00 Florbola sacensības "Ziema 2015" (Felicianovas SK)

Biedr ba-175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs