1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Skolēnu autobusu kustības laiki Ciblas novadā

26 augusts 2016

Pašvaldības autobusi veic skolu un bērnudārzu audzēkņu pārvadāšanu visā novada teritorijā arī 2016./2017. māc.g..
MARŠRUTS: Pušmucovas pamatskola – Lucmuiža – Pušmucovas pamatskola (šoferis     A. Luckāns, telefons 28390619).
Pušmucova (7.00) – Staupine – (7.10) – Pušmucova – (7.20) – Nūraugi (7.25) - Blonti (7.30) -   Lucmuiža (7.45) Kristužāni (8.05) Seļekova (8.10) – Blonti (8.20) Iudri (8.25) – Pušmucova (8.30).
Pušmucova (14.45) – Iudri (14.55) Blonti (15.20) – Seļekova (15.30) – Kristužāni (15.35) – Lucmuiža (16.00) Blonti (16.20) – Nūraugi (16.25) Pušmucova (16.30) – Staupine (16.40) – Pušmucova (16.50). Piektdien: arī uz Ludza.
 

Lasit talak

Ciblas novada skolās 1. septembrī

25 augusts 2016

Ciblas vidusskolā:
9.00 – mācību gada ieskaņas pasākums skolas zālē.
9.50 – klases stunda skolēniem, vecākiem – saruna ar skolas un pašvaldības vadību par skolas darba aktualitātēm.
11.00 – Sv. Mise Eversmuižas Romas katoļu baznīcā.
Pušmucovas pamatskolā:
9.00 – sv. mise Pušmucovas baznīcā,
10.00 – Zinību dienas pasākums skolas zālē.
Pēc svinīgā mācību gada sākuma – klases stundas un kopīga maltīte. Plkst. 12.00 – autobuss uz mājām.

10. septembrī – futbola sacensības!

24 augusts 2016

Ciblas novada pašvaldība, Ciblas jauniešu centrs “IMPULSS”

Ciblas jauniešu biedrība “STRAUTS” aicina Ciblas novada iedzīvotājus veidot savas komandas futbola sacensībām "Futbola diena - 2016", kas notiks 10. septembrī plkst. 11.00 

Līdzi ņemiet labu garastāvokli, spēlēt gribu un, protams līdzjutējus! Ar nolikumu un citiem dokumentiem var iepazīties pielikumā. Komandu pieteikšanās pa e-pastu:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  un draugiem.lv Sīkāka informācija, zvanotIlgai Stepanovai (mob.t. 29464394) vai Aldim Tihovskim (mob.t. 26162066). Autobusa maršruts:Līdumnieki – 09:40; Felicianova – 09:55; Cibla – 10:00; Lucmuiža - 10:10; Blonti – 10:20; Pušmucova – 10:30.

Pašvaldība iesaistās projektā par veselības veicināšanu un slimību profilaks

11 augusts 2016

Ciblas novada pašvaldība ir iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, un jau septembrī tiek plānots iesniegt projekta pieteikumudarbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.
Šobrīd tiek izstrādāti priekšlikumi plānotajām darbībām projekta ietvaros, laika periodam no 2016. gada līdz 2018. gada 31. decembrim.
Projekta ietvaros aktivitātes plānojamas šādām iedzīvotāju mērķa grupām: visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

Lasit talak

Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai Felicianovā

10 augusts 2016

Ciblas novada pašvaldība izsludinājusi cenu aptauju un veic iespējamo pretendentu apzināšanu ēkas nojaukšanai Felicianovā.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 30. augustam, plkst. 14.00.
Ēkas nojaukšanas tehniskais projekts, pretendentu atlasei izvirzītās prasības un Veidne pretendenta pieteikumam publicēti pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv (skat. pielikumu).
Par nojaucamo māju. Tā ir trīsstāvu ēka ar pagrabu, kas Felicianovas ciematā uzbūvēta padomju periodā kā mazģimeņu māja. Tā ilgstoši nav apdzīvota, un tās renovācija nav lietderīga. Ēka būvēta no betona un gāzbetona blokiem un silikātķieģeļiem. Logi un durvis ēkā nav saglabājušies. Iekšējie inženiertīkli ir demontēti, siltumtrases un ūdensvada pievadi ir atslēgti, elektrosadales skapis iznests ārpus ēkas teritorijas. Ēkas saliekamo elementu demontāža jāveic ar autoceltni. Pēc virspamata un pagraba sienu nojaukšanas būvbedri nepieciešams aizbērt ar smilšainu grunti, veicot tās noblietēšanu. Jāveic arī būvlaukuma rekultivācija.

Attaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību var krāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”

30 augusts 2016

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka, sākot ar 2017. gadu, varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIN) no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu IeIN pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem pakalpojumiem.
Čekus par 2016. gadā samaksātu bērnu interešu izglītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt arī bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un, nospiežot izvēli “Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” / “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

Lasit talak

Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās

26 augusts 2016

Tā kā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir oficiāli atzinis dzīvnieku sevišķi bīstamās infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēra – izplatību Latvijas teritorijā un, ņemot vērā slimības straujo izplatību, visām cūkkopības nozarē strādājošām saimniecībām ir nepieciešams ieviest biodrošības prasības.
Lai mazinātu saslimšanas risku mājas cūkām, ir pieņemts lēmums par trešās projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam pasākuma “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”.
Pretendentiem būs iespēja iesniegt Lauku atbalsta dienestā projektus no 2016. gada 26. septembra līdz 2016. gada 30. decembrim.
Uz atbalstu šajā LAP apakšpasākumā varēs pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopībā visā Latvijas teritorijā. Apakšpasākuma publiskais finansējums – 500 000 eiro.

Lasit talak

Apmācība lauksaimniekiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos

04 augusts 2016

Tiem lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. –2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus.
Tiek piedāvātas divu dienu mācības, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
Dalība mācībās ir bez maksas.
Uz mācībām jāpiesakās tuvākajā LLKCbirojā: Ludzas birojā - Raiņa ielā 16a, 20. kab. vai telefoniski (28632059). 
Lūgums pieteikties līdz 2016. gada 5. augustam.
Ludzas birojā mācības notiks šādos datumos:
19. un 26. augustā;
22. un 29. augustā.
Kontakti: Karīna Koroļonoka (tālr. 28632059) un Jānis Sjakste (tālr. 28705627).
Rēzeknes birojā mācības notiks šādos datumos:
17. un 24. augustā;
18. un 25. augustā.
Kontakti: Artūrs Šķesters (tālr. 29364196) un Inta Nagle (tālr. 29953884).

Lasit talak

Pludmales volejbola turnīrā uzvar komanda „Ludza”

02 augusts 2016

Katru vasaru Ciblas peintbola laukumā notiek atklātās pludmales volejbola sacensības.
Šogad atklātajās pludmales volejbola (3+1) sacensībās piedalījās piecas komandas, kuras savā starpā cīnījās vienā apakšgrupā.
Šoreiz 5. vietu izcīnīja mājinieki – komanda ar nosaukumu "Ciblas novads", (Līva Elizabete Liepiņa, Iļja Maksimovs, Edgars Mizāns, Guntars Kukors).
4. vietu izcīnīja komanda "Azarts 2" (Olga Soboļeva, Dainis Boļševičs, Jevgēnijs Cvetkovs, Ainis Kolocāns).
3. vietu izcīnīja komanda "Spāks" (Maruta Guitāne, Sandis Plenkovs, Kaspars Igovens, Gints Sarkans).
2. vietu izcīnīja komanda "Azarts" (Kristīne Klementjeva, Guntars Senkāns, Jānis Augustovs, Iļja Fiļimonovs)
Un 1. vietu atkal izcīnīja komanda ar nosaukumu "Ludza" (Jeļizaveta Puzāne, Kaspars Lisovskis, Imants Senkāns, Nikolajs Ševeļs)!

Lasit talak

Afiša

10.09.2016 11.00 FUTBOLA DIENA 2016 (Pušmucovā)

20160824 175

03.09.2016 19.00 Valda Nagļa JUBILEJAS AUTORKONCERTS (Ciblas TN)

3 sept 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs