1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Renovēta Ciblas skolas ēka

21 maijs 2015

Sekmīgi ir noslēdzies Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.
Projekta kopējās izmaksas – ap 330 tūkst.eiro, Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 80 tūkstoši eiro.
Projektu koordinēja Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. Viņa informē par paveikto:
-- Gada sākumā Ciblas novada pašvaldība parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61. Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5. kārtai.
Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Lasit talak

Aktuālākais no LAD – par tiešajiem maksājumiem un pieteikšanās kārtām

21 maijs 2015

Pielikumā ir atrodamas LAD atbildes uz jautājumiem par tiešajiem maksājumiem (de minimis un tiesvedība) no pēdējās tikšanās reizes ar lauksaimniecības organizācijām. Adrese internetā: http://www.lad.gov.lv/files/lauks_jautajumi_14052015_zali.pdf
LAD šī brīža prognoze par 2015. gada pieteikšanās kārtām (tā gan vēl var mainīties) ir šāda:
* Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un meliorācijā – izsludinās maija beigās, projektu iesniegšana no jūnija beigām līdz jūlija beigām.
* Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem –- izsludinās jūnija vidū, projektu iesniegšana no jūlija vidus līdz augusta vidum.
* Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai – izsludinās jūnija vidū, būs divi mēneši laika projektu sagatavošanai, projektu iesniegšana no augusta vidus līdz septembra vidum.
* Mežu pasākumiem – projektu pieņemšana oktobrī.
* IMA - ieguldījumu lauksaimniecībā, pārstrāde, meliorācija – izsludinās oktobra sākumā, projektu iesniegšana novembrī.
* Pasākums "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" – sākot ar jūliju līdz gada beigām.
Informē Agris Trukšāns,
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Dotētās darbavietas – tikai 16 skolēniem

20 maijs 2015

Ciblas novada pašvaldība šogad ir iesaistījusies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā* – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Pašvaldība bija gatava I kārtā dotēt 15 skolēnu darbavietas, II kārtā – 10 darbavietas. Līdz 8. maijam (un pat nedaudz ilgāk) tika gaidīti pieteikumi no uzņēmējiem. Taču ir pieteicies tikai viens darba devējs – biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki", kas plāno nodarbināt 4 jauniešus pa 4 stundām dienā. Piedāvātais darbs – labiekārtošanas strādnieks.
Pašvaldība jūnijā nodarbinās 3 jauniešus no daudzbērnu ģimenēm, pa vienam skolēnam Pušmucovā, Ciblā, Blontos, bet jūlijā pašvaldības objektos tiks nodarbināti 6 un augustā 3 skolēnus.
Tas nozīmē, ka šovasar kopumā tikai 16 novada jauniešiem būs iespēja strādāt dotētās darba vietās.
Informē pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska
* Domes sēdē 23. aprīlī ir pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (publicēti www.ciblasnovads.lv)

Ģimeņu diena Līdumniekos

19 maijs 2015

Jau piekto gadu Līdumniekos viena diena maija vidū ir veltīta jaukam – ģimeņu pasākumam – Ģimenes dienai. Katru gadu tā notiek dažādi: ar koncertiem, ko bērni sagatavojuši saviem vecākiem, bet katru gadu blakus tam ir notikušas ģimeņu sporta spēles ar dažādiem uzdevumiem un stafetēm.

Šogad uz piecu gadu jubileju tika aicinātas ģimeņu komandas arī no visiem novada pagastiem. Diemžēl pasākumu atbalstīja tikai Blontu un Ciblas pagasts. Pasākumā piedalījās 8 komandas, katrā – pa 5 dalībnieki: „Mumini”, „Strela”, „Noslēpumu kambaris”, „Tīrulīši”, „Spēks”, „Grunduļi”, „Ašie, brašie”, „Freken Boka”, kā arī skatītāji.

Pasākuma dalībniekus sveica novada izpilddirektore Ināra Sprudzāne. FOTO

Lasit talak

Tikšanās ar novadnieku – pulkvedi Jāni Kononovu

18 maijs 2015

8. maijā Ciblas vidusskolas vecākajām klasēm mācību stundu vadīja šīs skolas absolvents pulkvedis Jānis Kononovs, kurš nupat ir iecelts par Viestura ordeņa komandieri.
Jānis Kononovs kā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes valsts robežas pilnvarotais tika apbalvots par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu valsts robežas stiprināšanā un ieguldījumu pozitīva Latvijas Republikas un Valsts robežsardzes tēla veidošanā sabiedrībā un starptautiskā līmenī.
Tiekoties ar vidusskolniekiem, Jānis Kononovs stāstīja par savu dzīves pieredzi un mudināja jauniešus mācīties un attīstīt savas spējas, apzinoties – kāpēc tiek veikta viena vai otra izvēle, kāpēc un kā labāk veikt savu darbu un pienākumus.
J. Kononovs aicināja jauniešus uz sarunu, ievadot to ar jautājumiem un tādējādi rosinot ieklausīties un domāt līdzi.

Lasit talak

Mātes un Ģimenes svētki Ciblā

12 maijs 2015

Kad daba saplaukusi zāles zaļumā, ievziedu baltumā un pieneņu dzeltenumā, mēs svinam svētkus vismīļākajiem, vissirsnīgākajiem, visjaukākajiem cilvēkiem – mūsu māmiņām. Nedaudz vēlāk seko Ģimenes diena.
Par godu šiem abiem svētkiem 10. maijā Ciblas Tautas namā notika koncerts, kurā dziedāja, dejoja un spēlēja bērnu folkloras kopa "Ilžeņa" un tautas instrumentu ansamblis (vad. Dz. Toporkova), dzeju runāja Dairis Smirnovs (sk. I. Kuzņecova) un notika īslugas "Dzīve nes pārsteigumus..." pirmizrāde amatierteātra kopas "Z.E.M.I.S." (rež. M. Manukina) izpildījumā.
Pasākuma laikā bija skatāma arī biedrības "Ciblas Dzirkstelīte" radošo prasmju pulciņa (vad. I. Evertovska) rokdarbu izstāde.

Galda spēlēm novadā – 3 gadi

12 maijs 2015

1. maijā Felicianovas sporta kompleksā notika trīs pasākumu turnīri: dambretē, novusā, galda tenisā.
Vislielākais dalībnieku skaits bija galda tenisā – 7, tajā skaitā 3 dāmas: Laura Šendo, Marina Brencēna un Natālija Polovinska. Sacensības notika pēc apļa sistēmas. Uzvarētāji tika noskaidroti pēdējā kārtā. Godalgoto vietu ieguvēji piedzīvoja pa 1 zaudējumam, bet savstarpējās spēlēs labāko setu starpību panāca Natālija Polovinska, viņai – 1. vieta. Endijs Romanovs izcīnīja 2. vietu, Kaspars Urtāns – 3. vietu.

Lasit talak

Meklējam Ciblas novada jaunos talantus!

12 maijs 2015

30. maijā Zvirgzdenes estrādē notiks pašvaldības rīkoti Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki.

Aicinām pieteiktiem dalībniekus vecumā no 7 līdz 25 gadiem. Dziesmu, deju, muzicēšanas, žonglēšanas un citu talantu izpausmes priekšnesumā (vēlamais ilgums – 5 minūtes) dalībnieks var izmantot instrumentus, palīgus un nepieciešamo inventāru. Lai pieteiktos, līdz 23. maijam jāaizpilda un sava pagasta Tautas nama vadītājai jāiesniedz pieteikuma anketa, to var nosūtīt arī elektroniski uz adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu /. Anketu var saņemt pagastu pārvaldēs un TN, tā publicēta internetā www.ciblasnovads.lv/. Tālruņi papildus informācijai – 28660279 (V. Ruciņa) vai 29285284 (S. Beļavska).

Tiekamies 30. maijā plkst. 15.00 Zvirgzdenē!

25.maijā VPD Ludzas TSV atvērto durvju diena

12 maijs 2015

Probacijas logoValsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienība (VPD Ludzas TSV), atzīmējot 10.gadadienu, 2015.gada 25.maijā aicina jauniešus, skolēnu grupas un visus interesentus apmeklēt atvērto durvju dienu.

Lasit talak

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
LPR_logo
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

Latgales radio logo2