1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Sveiciens svētkos

29 aprīlis 2016

Priecīgus Valsts svētkus - LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus!

Ciblas novada pašvaldības dome

Lieldienas pareizticīgajā Baznīcā

29 aprīlis 2016

 
Sirsnīgi sveicam visus
pareizticīgos un vecticībniekus
gaišajos Kristus
Augšāmcelšanās svētkos!
 
Ciblas novada pašvaldības vārdā —
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Jūnija sākumā Zvirgzdenes kapela piedalīsies festivālā Šauļos

28 aprīlis 2016

Ant rubeziaus 175
   No 2. līdz 4. jūnijam Šauļos notiks 19. Lietuvas un Latvijas lauku muzikantu un kapelu festivāls „ANT RUBEŽIAUS”, uz kuru aicināta arī Zvirgzdenes kapela. Par to informē festivāla koordinatore no Latvijas Iveta Dukaļska (Tautas muzikantu biedrības vadītāja).
„ANTI RUBEŽIAUS” ir tradicionālais tautiskas mūzikas festivāls, paredzēts plašai sabiedrības daļai – no ģimenēm, jaunatnes līdz senioriem. Festivālā piedalīties tiek aicinātas oriģinālās kapelas un stilizētās kapelas, tāpat individuālie lauku muzikanti no visiem Lietuvas reģioniem (Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija un Dzūkija), kuru koncerti ir paredzēti uz festivāla Lielās skatuves un improvizētās vietās Gājēju bulvārī (Vilniaus ielā).

Lasit talak

Pašvaldība dotēs skolēnu darbu vasarā

04 aprīlis 2016

     Ciblas novada pašvaldība arī šogad iesaistīsies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
   Domes sēdē 29. martā ir pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lasit talak

Ciematos – konteineri lielgabarīta atkritumiem

18 aprīlis 2016

Aprīlī kārtējā Ciblas pagasta pārvalžu vadītāju sanāksmē tika nolemts, ka maijā lielākajos ciematos ir jāuzstāda konteineri lielgabarīta atkritumiem (vecām mēbelēm, lietotām sadzīves mantām u.tml.). Ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „ALAAS” ir saskaņots konteineru uzstādīšanas grafiku:
9. - 11. maijs – Pušmucova, Lucmuiža, Blonti;
12. - 15. maijs – Cibla, Felicianova, Līdumnieki.
Tātad trīs dienas šajos ciematos atradīsies lieli oranži konteineri, kuros no saviem dzīvokļiem un šķūnīšiem var izmest vecas mantas. Šajos konteineros nedrīkst mest būvgružus un sadzīves atkritumus (īpaši šķidrus).
Par lielgabarīta atkritumu savākšanu iedzīvotājiem nebūs jāmaksā. Izdevumi par konteineru transportēšanu un atkritumu noglabāšanu poligonā tiks segti no pašvaldības budžeta.
Informē Domes attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska

Jauniešu projektiem – līdz 500 eiro katram

30 marts 2016

29. martā domes sēdē tika apstiprināts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursa „Jaunieši novadam 2016” nolikums.
Paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt līdz 500 eiro lielu summu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c.. Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu finansējumu.
Uz finansējumu var pretendēt jaunietis vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunietis vai jauniešu grupa var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Lasit talak

Jūnijā tiks pieņemti LEADER projekti

26 aprīlis 2016

     BDR „LUDZAS RAJONA PARTNERĪBA” IZSLUDINA PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU.
Biedrība konsultē potenciālos projektu iesniedzējus gan Ludzā, gan novadu centros, kā arī maijā rīkos semināru ciklu.
BDR „Ludzas rajona partnerība” birojs atrodas Ludzā, Raiņa ielā 16 – 418. Mājas lapa: www.ludzaspartneriba.lv

Lasit talak

Lielajā Talkā piedalījās ap 250 talcinieki

23 aprīlis 2016

altLielā Talka Ciblas novadā jau gandrīz noslēdzās - sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem pāris talkas notiks vēl pirmdien.
Aldis Tihovskis, Lielās Talkas koordinators Ciblas novadā, informē, ka pasākumā piedalījušies 246 talcinieki.
Visvairāk - Zvirgzdenes pagastā, kur 70 talkotāji pulcējās 11 talkas vietās.
Skaitliski lielākā talka, kurā reģistrēti 37 dalībnieki, notika Līdumniekos, kur vietējā biedrība rīkoja apzaļumošanas talku un meistardarbnīcas.
Ciblas pagasta trijās talku vietās strādāja 59 cilvēki. Viens no jaunākajiem talciniekiem te bija 5 mēnešus vecais Dominiks, vecākais - kāds 75 gadus sasniedzis vīrs.
Pušmucovā talkoja 45 cilvēki.
Blontu pagastā - 35 talcinieki.
Ar dažādiem atkritumiem piepildīti gandrīz 1300 baltie Lielās Talkas maisi.

LAD speciālistu konsultācijas pagastos

09 marts 2016

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 23. maijam. Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP), rīko izbraukumus uz Ciblas novada pagastiem.LAD speciālisti palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Konsultācijai iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni.
Konsultāciju sākums – plkst. 9.00.
Blonti (KAC) 2. maijs.
Pieteikties pa tālr. 62602067.
Cibla (bibliotēka) 25. aprīlis un 12. maijs.
Pieteikties pa tālr. 62602065.
Līdumnieki (BIBLIOTĒKA) 16. maijs.
Pieteikties pa tālr. 62602065.
Pušmucova (BIBLIOTĒKA) 26. aprīlis.
Pieteikties pa tālr. 62602064.

Lasit talak

Afiša

03.05.2016 21.00 Svētku balle (Pušmucovas TN)

afisa 3-175

03.05.2016 19.00 "Baltā galdauta svētki" (Pušmucovas TN)

afisa 3.maijs 175

01.05.2016 Makšķernieku sacensības Ciblas novada iedzīvotājiem

afisa makskernieki-page 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs