1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Nodokļu atmaksa no ārzemēm

17 septembris 2014

naudaVai jūs plānojat strādāt ārzemēs? Vai arī esat tur jau strādājis? Neaizmirstiet noskaidrot vai neesat pārmaksājis iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lielākā daļa cilvēku, kuri pirmo reizi strādā ārzemēs, maksā ļoti augstus nodokļus, jo viņu darba devējs nezina, kāda nodokļu likme piemērota tiem. Vidējā atgriežamā summa ir 632 EUR.

Lasit talak

CŪKU, MEŽA CŪKU UN TO PRODUKCIJAS PĀRVIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI ĀFRIKAS CŪKU MĒRA SKARTAJĀS TERITORIJĀS

10 septembris 2014

PVD logoLai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā, PVD ir izveidojis interaktīvo karti "Cūku (t.sk. nomedīto meža cūku) un to produkcijas pārvietošanas ierobežojumi Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajās teritorijās".

Karte ir pieejama mājas lapas www.pvd.gov.lv pirmās lapas Aktualitāšu sadaļas labajā pusē, skat. informatīvo saiti: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_uzraudzba/acm_karte

Ar 4 krāsām iezīmēti pagasti, pēc kurām var atpazīt karantīnas kritisko teritoriju (III riska teritorija); karantīnas inficēto teritoriju (II riska teritorija); karantīnas riska teritoriju (I riska teritorija) un ārkārtas situācijas teritoriju.

Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir katrā teritorijā, jānospiež kartē uz izvēlētā pagasta un atvērtajā informatīvajā logā būs aktuālālā informācija.

Anna Joffe

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Kompensācijas par zaudējumiem Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā

09 septembris 2014

08. septembris, 2014
Valsts atbalsts

Lauku atbalsta dienests informē, ka dzīvnieku īpašnieks var saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma laikā - šobrīd Āfrikas cūku mēra laikā.

Kompensācijas var saņemt dzīvnieku īpašnieki, kuru dzīvnieku novietnes atrodas Ministru kabineta noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā par Lauksaimniecības datu centrā reģistrētiem cūku sugas dzīvniekiem, ja tie nokauti, jo dzīvnieku īpašnieks nespēj nodrošināt biodrošības pasākumu ieviešanu vai dzīvnieku īpašniekam ir radušies tirdzniecības traucējumi, kā arī par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, par iznīcināto dzīvnieku barību, dezinfekcijas izdevumiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un par iznīcināto inventāru. Plašāka informāciju par dokumentu iesniegšanas kārtību, kompensāciju veidiem un  pmēru un citiem svarīgiem jautājumiem, var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Kompensācijas”.

Atbalsts tiek sniegts arī novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām slimību (Āfrikas cūku mēris un Klasiskais cūku mēris) ierobežošanas pasākumiem. Novadu pašvaldības ir pieteikušās dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Medniekus pārstāvoša organizācija saņems finansējumu izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību - lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Informācija par pašvaldībām piešķirtā atbalsta apmēru ir ievietota LAD mājaslapā.

Ciblas novada domes balvas "GADA CILVĒKS"

02 septembris 2014

Ciblas novada domes balvas "GADA CILVĒKS" materiālā veidola ideju un skiču

konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņs tiek pagarināts līdz 30.09.2014.

Gaidīsim Jūsu piedāvājumus.

AKTUĀLA INFORMĀCIJA CŪKU TURĒTĀJIEM, KURI NOBAROJAMĀS CŪKAS TUR PAŠPATĒRIŅAM UN TO SKAITS SAIMNIECĪBĀ NEPĀRSNIEDZ 10

28 augusts 2014

PVD logo

Saskaņā  ar  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.621  „Noteikumi  par  biodrošības pasākumu  kopumu  dzīvnieku  turēšanas  vietām”  http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un  Pārtikas  un  veterinārā  dienesta  (PVD)  un  Latvijas  cūku  audzētāju  asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas  pašpatēriņam  un  kuru  novietnēs  nobarojamo  cūku  skaits  nepārsniedz  10, jāievēro sekojoši biodrošības  pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā:
1.  cūkas  nedrīkst  turēt  āra  aplokos;  ir  jānovērš  to  kontaktu  ar  savvaļas  un klaiņojošiem dzīvniekiem;
2.  pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt novietotiem dezinfekcijas paklājiem;
3.  cūku novietnē vai cūku  kūtī drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai persona,  kura kopj cūkas;
4.  personai, kura  veic dzīvnieku kopšanu, jābūt  maiņas  apģērbam  –  atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;
5.  cūkām  aizliegts  izbarot  ēdināšanas  uzņēmuma  atlikumus,  kā  arī  pārtikas atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to subproduktus.

Lasit talak

"STYPRŪS SKRIEJĪŅS 2014"

27 augusts 2014

"STYPRŪS SKRIEJĪŅS 2014"

IK "Lanas 777" rīkotajās ekstremālās sacensības "STYPRŪS SKRIEJĪŅS" Ciblā, kuras notika 23.08.!!!
Liels paldies Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu, kā arī z/s "ĒDELVEISS", Jauniešu biedrībai "STRAUTS", SIA"Sākums A", Ciblas JC "IMPULSS", SIA "MARKOS", SIA "ToGo serviss", z/s"KRĒSLIŅI".
Liels paldies par atsaucību:
Inesei Birskai, Frīdim Bokišam, Miervaldim Trukšānam, Vasīlijam Zvaričam, Inārai Laizānei, Ainai Beļavskai, Marikai Barkānei, Anitai Vrubļevskai, Alvim Donskim, Kristapam Tereško, Lindai Sadovskai, Armīnam Tereško, Vairim Sprūžam.

Paldies visiem skrējiena dalībniekiem par piedalīšanos un uz satikšanos "STYPRŪS SKRIEJĪŅS"- 2, kurš notiks 2015. gadā aptuveni 11.jūlijā.

Fotogalerija.

Uzņēmēji aicināti griezties pēc konsultācijām

19 augusts 2014

Tatjana Juskane

Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai ir izveidots Latgales Uzņēmējdarbības centrs (LUC).

LUC strādā jau gadu un bija iecerēts kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam. Tas veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, un balstoties uz šiem principiem, ir izveidots teritoriālāis tīkls Latgales reģionā ar galveno biroju Daugavpilī, nodrošinot speciālista pieejamību katrā pašvaldībā.

 

Kopš 2014.gada 1.augusta uzņēmējdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados ir Tatjana Juškāne.Griezties pie konsultanta var jebkurā darba dienas laikā, iepriekš piezvanot pa darba t.- 65707131 vai mobīlo t. – 29550637. Konsultācijas notiek Ludzas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 16 Ludzā, 410. kabinetā. Var savus jautājumus un priekšlikumus sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Konsultants plāno sava darba ietvaros arī izbraukt pie uzņēmējiem

Lasit talak

Videokonference par Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

14 augusts 2014

Latvijas Pašvaldību savienībā otrdien, 12.augustā pl.15.30 notika videokonference par Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumiem, tai skaitā arī par dzesēšanas kameru iegādes procedūrām. Videokonferencē piedalījās zemkopības ministrijas Meža departamenta un Pārtikas veterinārā dienesta pārstāvji.

 
  • Reklāmkarogs
LPR_logo
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
zils_eiro_lv
  • Reklāmkarogs