1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ciblas novads

Nevalstiskajām organizācijām – projektu konkursi

05 augusts 2015

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š. g. 4. augustā izsludināja "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
 1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 2. starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR),
 3. Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR).
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai – 2015.gada 3. septembris.
Konkursa nolikums pieejams: http://latgale.lv/lv/events/event?id=3671 , kā arī pielikumā!

Lasit talak

Aicina Ciblas vidusskola!

10 jūnijs 2015

kopskatsNo 15. jūnija pamatskolu absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas vidusskolā.
Mācoties Ciblas vidusskolas 10. – 12. klasē, iespējams iegūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un no 2015./2016. mācību gada iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
Lai iestātos Ciblas vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums
 • apliecība par pamatskolas izglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā izziņa.
 • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Ciblas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ir akreditēta līdz 2020. gadam.
Auto apmācības teorētiskās nodarbības notiks piektdienās 2 mēnešu garumā (no 1.oktobra – 30.novembrim) Ludzā, Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības notiks Rēzeknē. Nodarbības vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu transportu nogādās audzēkņus uz kursu norises vietu un atpakaļ.
Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība.

Lasit talak

Bezmaksas redzes pārbaude 11. augustā

03 augusts 2015

11. augustā Ciblas novadā būs iespēja veikt bezmaksas redzes pārbaudi:
Ciblā, feldšeru un vecmāšu punktā – plkst. 10.00,
Blontos, Domes ēkā – plkst. 14.00.
Tas ir SIA „Elegant Optics” speciālais piedāvājums.
Redzi pārbaudīs ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru.
Klientu briļļu lēcu stiprumu noteiks ar GL-7000B auto lensmetru.
Acu spiedienu mērīs ar bezkontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.
Iespēja iegādāties brilles:
 • piedāvājam BEZMAKSAS RĀMĪŠU kolekciju. Jūs maksāsiet tikai par briļļu lēcām un izgatavošanu;
 • brilles pēc pasūtījuma;
 • saules brilles;
 • acu spiediena mērīšana – 5 eiro (glaukomas un kataraktas profilaksei rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).
Reģistrēties bezmaksas redzes pārbaudei var
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00,
zvanot pa tālruni 20411444.

Uzņēmēji atbalsta ceļa C-2 sakārtošanas projektu

31 jūlijs 2015

29. jūlijā Ciblā notika projekta „Ciblas novada pašvaldības autoceļu C – 2 (Cibla – Felicianova) un Dzirnavu ielu Felicianovā sakārtošana” apspriešana. Tajā piedalījās novada domes un Ciblas pagasta pārvaldes vadība, kā arī uzņēmēji un zemnieki Aleksandrs Purins, Aina Zbaraščuka, Agris Trukšāns, deputāti Aleksejs Ivanovs un Aldis Tihovskis.
Jau informējām, ka novada pašvaldībai ir iespēja startēt Latgales programmā, bet ir ārkārtīgi nepieciešams vietējo zemnieku un uzņēmēju atbalsts. Proti – šajā programmā pret katru ieguldīto eiro jābūt segumam no uzņēmēju puses – vai nu radītās darba vietas (viena uz 41 000 eiro) vai ieguldītās investīcijas 1 eiro: 1 eiro. Projektā darbi plānoti 2016. – 2017. gadā. Kopējā projekta summa – 500 000 eiro, t.sk. 75 000 eiro no pašvaldības budžeta, 425 000 eiro no ES fonda.
Apspriedē 22. jūlijā vietējie uzņēmēji norādīja, ka nav reāli izveidot daudzas jaunas darba vietas un jāmeklē cits risinājums.
Par sanāksmē 29. jūlijā spriesto stāsta Mārīte ROMANOVSKA, domes Attīstības nodaļas vadītāja:

Lasit talak

PVD informē par pasākumiem karantīnas zonās

07 jūlijs 2015

6. jūlija vakarā Ciblas novada domes ēkā notika sanāksme, kurā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore Mārīte Ņukša un viņas vietniece Inese Atmane tikās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem un Valsts policijas amatpersonām *.
PVD pārstāves sniedza informāciju par situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā – piemājas saimniecībā saslimušās 5 cūkas ir likvidētas, novietnes telpas ir iztīrītas un dezinficētas , pakaiši kūtsmēsli, virca dezinficēta (dezinfekcijas pasākumi tiks atkārtoti vairākas reizes). Ir noteikta karantīna – patlaban uz 40 dienām. Ja mājas cūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri šajā laikā vairs netiks konstatēti, ar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu karantīna tiks atcelta .
Ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni noteiktas divas karantīnas zonas: Aizsardzības zona – 3 km rādiusā un Uzraudzības zona – vismaz 10 km rādiusā ap ĀCM skarto novietni.
PVD inspektori karantīnas zonā apsekos teritoriju, uzskaitot mājdzīvnieku novietnes.

Lasit talak

Filmēti TV sižeti par LEADER projektiem

31 jūlijs 2015

Dažas dienas jūlijā Ciblas novadā tika filmēti sižeti par projektiem, kas realizēti, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) LEADER programmas finansējumu. Augusta beigās sižeti tiks demonstrēti Latgales reģionālās TV kanālā.
Filmēšanas notika arī Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā. To organizēja Ludzas rajona partnerība, kas koordinē mūsu novadu projektu virzību, sākot ar konkursu izsludināšanu, un veic arī pieteikumu atbilstības izvērtēšanu. Plānots izveidot četrus TV sižetus: viens sižets būs par projektiem, ko minētajos novados realizējuši uzņēmēji, viens – par biedrību, divi – par pašvaldību realizētajiem projektiem. Šie TV sižeti ir projektu kopējs publicitātes pasākums.

Lasit talak

Apspriesti novada attīstībai būtiski jautājumi

23 jūlijs 2015

22. jūlijā notika novada Attīstības programmas apspriešana un publiskā apspriešana par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana ciematu apvidos”. Uz to īpaši tika aicināti zemnieki un uzņēmēji, piedalījās arī pašvaldības un pagastu pārvalžu vadītāji – kopumā 18 cilvēki.
Sēdē tika spriests par vairākiem lieliem projektiem, kuros pašvaldības plāno iesaistīties jaunajā 2014. – 2020. gadam plānošanas periodā, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Projektu gaitā iecerēts rekonstruēt ceļus pagastos un sakārtot ražošanas teritorijas Blontos.
Domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska prezentēja pašvaldības vīzijas un plānus, kādus projektus realizēt. Prezentācijas materiāli bija skatāmi gan uz ekrāna apspriežu zālē, gan bija izdrukāti uz papīra katram sēdes dalībniekam.
Saruna par tēmu izvērtās ļoti konstruktīva

Lasit talak

Krivandā piemin pirms 71 gada kritušus latviešu karavīrus

22 jūlijs 2015

16. jūlijā Krivandā, pie Baltā krusta, jau 21. gadu pēc kārtas notika Mozuļu kaujās kritušo karavīru piemiņas pasākums.
Mozuļu kaujas notika 1944. gada jūlijā, tajās Kārļa Aperāta vienības karavīri cīnījās ar uzbrūkošajām Padomju armijas daļām.
Pasākumu organizēja organizācijas „Daugavas vanagi Latvijā” (DVL) Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Līdumnieku pagasta pārvaldi.
Svētbrīdi vadīja katoļu prāvests Pāvels Zeiļa un luterāņu mācītājs Reinis Kulbergs.
Uzrunas teica DVL Rēzeknes nodaļas priekšsēdis Gunārs Spodris un Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, kā arī nacionālo karavīru un nacionālo partizāņu biedrību pārstāvji.
Dziedāja Līdumnieku meiteņu ansamblis, „Daugavas vanagu” dziedātāju grupas – „Eglaines vanadzēni” no Rugājiem, koris „Daugavas Vanadzes” no Rīgas un ansamblis no Rēzeknes.
Ziedi gūlās pie piemiņas zīmes – Baltā krusta, skanēja valsts himna. No tilta upē tradicionāli tikai kaisīti ziedi, skanot dziesmai „Dažus skaistus ziedus Zilupē kaisīju”.
Fotoattēli publicēti sadaļā (FOTO). Autore - Sandra Beļavska.

Eversmuižas draudzes futbolisti – atkal labākie!

22 jūlijs 2015

20. jūlijā, kad bija tik ļoti lietains un auksts, Balvos notika tradicionālais Romas katoļu draudžu futbola turnīrs. Jau trešo gadu pēc kārtas šajās spēlēs uzvaras laurus plūc ciblānieši – Eversmuižas katoļu draudzes pārstāvji.
Turnīrā piedalījās arī Pušmucovas draudzes komanda, kas izcīnīja 5. vietu. Kopumā sacentās 6 komandas no vairākām Latgales vietām.
Eversmuižas draudzes komandā spēlēja: Endijs Romanovs (kapteinis), Māris Buļs Jansons, Andris Duncāns, Egīls Jegorovs, Raivis Kozlovskis, Renārs Romanovs, Nauris Rudzanovs, Mārtiņš Pavlovs (rezultatīvākais spēlētājs), Lauris Vonogs.
Pušmucovas draudzes komandā spēlēja Arvis Šmats, Renārs Mikijanskis, Normunds Sviklāns, Ivo Migalovs, Raivis Mojsenko, Nikolajs Migalovs, Dainis Tutins, Maksims Kairovs, Lenards Laganovskis.
Fotogalerija no sacensībām skatāma sadaļā „FOTO”

Afiša

16.08.2015 14.00 Blontu bērnu amatierteātris "Burbulīši" (Blontu TN)

afisa burbulisi 175

Aicina Ciblas vidusskola!

kopskatsNo 15. jūnija pamatskolu absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas vidusskolā.
Mācoties Ciblas vidusskolas 10. – 12. klasē, iespējams iegūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un no 2015./2016. mācību gada iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
Lai iestātos Ciblas vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums
 • apliecība par pamatskolas izglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • medicīniskā izziņa.
 • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Ciblas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ir akreditēta līdz 2020. gadam.
Auto apmācības teorētiskās nodarbības notiks piektdienās 2 mēnešu garumā (no 1.oktobra – 30.novembrim) Ludzā, Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības notiks Rēzeknē. Nodarbības vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu transportu nogādās audzēkņus uz kursu norises vietu un atpakaļ.
Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība.
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
LPR_logo
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

 • Reklāmkarogs

Latgales radio logo2